wniosek-o-pozbawienie-zmniejszenie-zwiekszenie-premii, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły

Pobierz dokument
wniosek.o.pozbawienie.zmniejszenie.doc
Rozmiar 123 KB

Załącznik do regulaminu:

(miejscowość i data)

WNIOSEK

O POZBAWIENIE, ZMIEJSZENIE, ZWIĘKSZENIE PREMII*

Wnoszę o do % premii za okres dla

(imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika)

Uzasadnienie wniosku:

.........................................

(podpis przełożonego)

Adnotacje pracodawcy:

.........................................

(data i podpis pracodawcy)

* niepotrzebne skreślić

0x01 graphic

Wzór pochodzi z Portalu Ekspertkadrowy.pl


Pobierz dokument
wniosek.o.pozbawienie.zmniejszenie.doc
Rozmiar 123 KB

Wyszukiwarka