82MOJE, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka

Pobierz dokument
82moje.ochrona.srodowiska.pliki.uczelniane.doc
Rozmiar 107 KB

Opracowanie wyników:

Rodzaj filtru

λ

[μm]

ν=

I [nA]

Uh = 0

Uh(V)

I = 0

Średnie

Uh(V)

350

0,768

niebieski

0,48

6,25E+14

350

0,755

0,762

360

0,762

520

0,619

zielony

0,50

6E+14

510

0,621

0,613

530

0,618

220

0,431

żółty

0,59

5,08E+14

220

0,436

0,434

220

0,435

4,8

0,202

czerwony

0,63

4,76E+14

4,8

0,201

0,202

4,8

0,203

560

0,612

zielony

0,50

6E+14

560

0,614

0,613

560

0,613

25

0,254

czerwony

0,63

4,76E+14

25

0,254

0,255

25

0,256

240

0,434

żółty

0,59

5,08E+14

240

0,433

0,434

240

0,436

0x01 graphic

Obliczenia wykonujemy dla stałych fizycznych:

c = 299792458 m/s

e = 1,6021892 *10-19 C

Wartości współczynników prostej regresji:


0x01 graphic
0x01 graphic


Błędy współczynników prostej regresji:

0x01 graphic
0x01 graphic

Obliczenia stałej Plancka:

Stałą Plancka można obliczyć uwzględniając fakt, że stosunek tej stałej do ładunku elementarnego jest równy co do wartości nachyleniu prostej.

0x01 graphic
.

0x01 graphic

Stała Plancka:

0x01 graphic

Obliczenia pracy wyjścia:

Natomiast pracę wyjścia obliczyliśmy ze wzoru: , gdzie ν0 jest punktem przecięcia się wykresu z osią ν, podajemy również błąd wyznaczenia tej wartości wynikający z błędów współczynników a i b.

Tak więc:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Praca wyjścia:

0x01 graphic

Wnioski

Podsumowując ćwiczenie zostało wykonane prawidłowo, rozbieżności pomiędzy otrzymanymi wynikami i wartościami tablicowymi: można wytłumaczyć niedokładnością przyrządów pomiarowych (woltomierza), która spowodowała, że operując na wartościach z zakresu (10-19, 10-34) błąd zniekształcił wyniki.

Porównując wyniki natężeń prądów otrzymanych przy pełnym natężeniu światła oraz natężeniu zmniejszonemu (wyniki nie różnią się miedzy sobą znacznie) dochodzimy do wniosku, że napięcie hamownia nie zależy od natężenia światła a jedynie od jego długości fali λ.


Pobierz dokument
82moje.ochrona.srodowiska.pliki.uczelniane.doc
Rozmiar 107 KB

Wyszukiwarka