pp20, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Laboratorium Podstaw Fizyki, sprawka

Pobierz dokument
pp20.mechanika.i.budowa.maszyn.pwr.mibm.semestr.doc
Rozmiar 160 KB

Laboratorium przyrządów półprzewodnikowych

Temat ćwiczenia:

Badanie tranzystorów unipolarnych typu

JFET i IGFET.

Wykonujący ćwiczenie:

Nr ćwiczenia:

8

Data wyk. ćwicz.

Ocena

Wykonujący sprawozdanie:

I)

Pierwszym badanym przez nas elementem był tranzystor JFET oznaczony symbolem BF 245. Jest to tranzystor z kanałem typu „n”. W trakcie ćwiczenia mierzyliśmy charakterystyki wyjściowe i przejściowe tego tranzystora.

Wyznaczenie charakterystyki wyjściowej ID = f(UDS) przy napięciu UGS traktowanym jako parametr odbyło się za pomocą rejestratora X-Y i poniższego układu.

0x08 graphic

Odczytując potrzebne wartości z uzyskanego wykresu wyznaczamy parametr gDS oraz GDSO :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wyznaczenie charakterystyki przejściowej ID = f(UGS) przy napięciu UDS traktowanym jako parametr odbyło się za pomocą rejestratora X-Y i poniższego układu.

0x08 graphic

Odczytując z wykresu prąd ID dla UGS=0V przy stałym napięciu UDS=10V dostajemy prąd IDSS:

IDSS=9,6[mA]

Dla ID = 0A oraz UDS = 10V odczytujemy napięcie odcięcia kanału UP :

UP ≅ -3[V]

Następnie wyznaczamy parametr gm :

0x01 graphic

0x01 graphic

II)


Wyznaczenie charakterystyk statycznych dla tranzystora z izolowaną bramką (IGFET) oznaczonego symbolem IRF 520. Jest to tranzystor ze wzbogacanym kanałem typu `n'.

Wyznaczenie charakterystyki wyjściowej ID = f(UDS) przy napięciu UGS traktowanym jako parametr odbyło się za pomocą rejestratora X-Y i poniższego układu.

0x08 graphic

Odczytując potrzebne wartości z uzyskanego wykresu wyznaczamy parametr gm i GDSO:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wyznaczenie charakterystyki przejściowej ID = f(UGS) przy napięciu UDS traktowanym jako parametr odbyło się za pomocą rejestratora X-Y i poniższego układu.

0x08 graphic

Z wykresu odczytujemy napięcie przy którym powstaje kanał UT (przy którym prąd drenu osiąga określoną wartość np:10μA) :

UT ≈ 3,2[V]

Następnie odczytując potrzebne wartości z wykresu wyznaczamy parametr gm :

0x01 graphic

0x01 graphic

Wnioski:

Z obu charakterystyk wyjściowych widać, że dla małych wartości UDS, tranzystory zachowują się jak rezystory o rezystancji sterowanej napięciem (charakterystyka liniowa). Dla tranzystora JFET zakres tych napięć wynosi 0÷1V, natomiast dla tranzystora IGFET odpowiednio 0÷0,2V.

Na charakterystyce przejściowej tranzystora JFET zauważamy, że przy wzroście napięcia UDS najpierw następują duże skoki prądu drenu, żeby przy wyższych napięciach UDS jego wpływ na zmianę prądu ID malał.

Natomiast wpływ parametru jakim jest napięcie UGS na charakterystykę wyjściową jest równomierny, tzn. jednakowy przyrost wartości parametru powoduje jednakowy wzrost prądu drenu.

Dla tranzystora IGFET na charakterystyce wyjściowej wpływ parametru jakim jest napięcie UGS nie jest jednakowy dla całego zakresu zmienianych napięć (zmiana napięcia UGS od 3.30[V] do 3.35[V] powoduje zmianę prądu drenu o około 0.5mA, natomiast zmiana napięcia UGS od 3.60[V] do 3.65[V] powoduje zmianę prądu drenu o około 3.5mA). Wzrost prądu jest tak jakby ekspotencjalny.

Dla obu tranzystorów zauważamy zależność, że odpowiednie konduktancje przejściowe są większe niż konduktancje wyjściowe.

Warto też zauważyć, że wyznaczone przez nas charakterystyki przejściowe z charakterystyk wyjściowych są prawie identyczne jak otrzymane z rejestratora X-Y.

Ze względu na to że kanał w tym tranzystorze typu MOS jest normalnie wyłączony i wymaga wstępnego spolaryzowania, element ten ma główne zastosowanie w układach przełączających.

Natomiast tranzystor JFET ma zastosowania w układach wzmacniających małej i dużej częstotliwości i dużej impedancji wejściowej.

-

ZASILACZ

P 317

+

+

ZASILACZ

(SWEEP)

-

V

1kΩ

10Ω

D

G

X

Y

S

S

D

UGS=const

+

10Ω

X

Y

+

ZASILACZ

(SWEEP)

-

V

Z

S

Y

G

X

D

10Ω

1kΩ

V

+

ZASILACZ

P 317

-

-

ZASILACZ

(SWEEP)

+

G

B

+

ZASILACZ

(SWEEP)

-

Z

V

10Ω

G

D

S

B

X

Y

+


Pobierz dokument
pp20.mechanika.i.budowa.maszyn.pwr.mibm.semestr.doc
Rozmiar 160 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
fiele25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Pomia napięcia powierzchniowego, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, spr
fiele15, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Sprawozdanie 81, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie nr12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fi
Sprawozdanie nr43 fizyka, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdan
Sprawozdanie 12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie 57c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fiz
pp25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Labora
76, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza lab
LAB51~1, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiz
Obliczenia do sprawka by P, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozd
LABORATORIUM MIERNICTWA, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozda
29 ćw sprawko, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizyki
33c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza la
91a, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza la
W pierwszej części doświadczenia, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sp

więcej podobnych podstron