PYTANIA WEJSCIOWKA 11.04.2008r., WI, Semestr VI, Systemy i Sieci Telekomunikacyjne

Pobierz dokument
pytania.wejsciowka.11.04.2008r.wi.semestr.vi.doc
Rozmiar 117 KB

PYTANIA Z ZESZŁEGO ROKU

1) Dane przesyłane są w kodzie NB NRZ z szybkością 1kb/s. Narysować widmo częstotliwościowe mocy. Rysunek zinterpretować pod kątem transmisji w ograniczonym paśmie

2) Do jakiej częstotliwości możemy ograniczyć pasmo sygnału z punktu 1. (praktycznie i teoretycznie)

3) Wymień metody kształtowania impulsów przez dane w celu ograniczenia widma.

4) Na rysunku objaśnić sposoby demodulacji sygnału AM-DSB

5) Kiedy modulacja częstotliwościowa jest wąskopasmowa, a kiedy szerokopasmowa? Którą z nich stosuje się w transmisji cyfrowej?

6) Co to jest GMSK? W jakich sytuacjach się stosuje?

7) C oto jest konstelacja dla modulacji wielowartościowej? Narysować konstelacje dla 64QAM. Jak wygląda sygnał w czasie, ilu wartościowe?

8) Wyjaśnić skróty: FDMA, CDMA, TDMA, DS.-SS, FH-SS, TH-SS.

9) Dane przesyłane w bipolarnym kodzie binarnym są rozpraszane w systemie z rozpraszaniem bezpośrednim sekwencją 0011101. Narysuj widmo oryginalne i rozproszone(w skali!) i przebieg czasowyobu sygnałów. W jaki sposób odbiornik odtwarza dane?

10) Narysować przykładową sekwencje danych i zakodować ja w kodzie Manchester (dowolnym)

PYTANIA 11.04.2008r.

0) Narysować widmo amplitudowe sygnału cosinusoidalnego o częstotliwości 10000Hz.


0x01 graphic


1) Narysować widmo sygnału reprezentującego dane 101010... przesyłane z szybkościa 1000b/s [NB]2)

a) Naszkicować uśrednione widmo danych - dowolnych przesyłanych z szybkością 1000b/s
b) widmo sygnału
przefiltrowanego do transmisji


3) Sygnał z punktu 2b moduluje amplitudę sygnału z punktu 0. Narysować widmo.


4.)W jaki sposób z sygnału w punkcie 3. można uzyskać sygnał AM-SSB


5) Demodulacja koherentna sygnału AM polega na pomnożeniu sygnału zmodulowanego przez sygnał kosinusoidalny o częstotliwości i fazie jak sygnał nośny. Narysować widmo i jaką operacje należy wykonać, aby otrzymać sygnał modulujący


6) Dane Nb 101010, 1000b/s modulują częstotliwość 10000Hz +- 250Hz. Podać indeks modulacji B oraz naszkicować widmo.7)GMSK

Gaussian Minimum Shift Keying) - odmiana modulacji fal elektromagnetycznych stosowana do przesyłu informacji w telekomunikacji.

W modulacji MSK będącej pierwowzorem GMSK impuls prostokątny zastąpiono impulsem sinusoidalnym. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zastosować również inne kształty impulsów. Impuls o kształcie Gaussowskim ma mniejsze w porównaniu do impulsu prostokątnego wstęgi boczne i węższe pasmo. Jednakże ze względu na to, że teoretyczny impuls gaussowski nie jest przyczynowy, nie można go zrealizować fizycznie. Do jego generowania stosuje się filtry o takich charakterystykach, by sygnał prostokątny po przejściu przez filtry miał kształt zbliżony do Gaussowskiego. Modulację MSK z impulsami o kształcie będącym aproksymatą impulsu Gaussowskiego nazywa się właśnie modulacją GMSK, Gaussian Minimum Shift Keying.

Związek pomiędzy szerokością pracy B filtra Gaussowskiego, a okresem T, definiuje pasmo systemu. Im mniejsza wartość współczynnik BT tym węższe widmo, większa jednak ilość błędów.

f - znormalizowana

MSK

BT = 0,5

BT = 0,3

0,25

-3

-4

-5

0,5

-7

-10

-14

0,75

-20

-27

-30

1

-21

-26

-30

1,25

-25

-33

-38

1,5

-22

-40

-52

Gęstość widmowa [dB]

BT

Pasmo kanału (kHz)

Maksymalna prędkość danych (b/s)

0,5

12,5

4800

0,5

25

9600

0,5

50

19200

0,5

100

3840

0,3

12,5

8000

0,3

25

16000

0,3

50

32000

0,3

100

64000

Typowe przepustowości GMSK

Konstruktorzy GSM użyli współczynnika BT=0.3, z szybkością kanałową około 270 kbps. Jest to kompromis pomiędzy błędami a interferencjami między sąsiednimi kanałami, ponieważ ostrzejszy filtr zwiększa przeniki międzysymbolowe i redukuje średnią moc sygnału.

Modulacja GMSK otrzymywana jest przy pomocy dwóch podstawowych metod:

8) Dla systemu QPSK narysować przykładowy przebieg sygnału zmodulowanego i odpowiadającą mu konstelację.9) Twierdzenie Nyquista

Teoretyczna minimalna szerokość pasma systemu transmisyjnego potrzebna do odbioru danych przesyłanych z szybkością Rb symboli na sekundę bez interferencji międzysymbolowej wynosi Rb/2 Hz

Zachodzi to, gdy pasmo przepustowe kanału podstawowego jest równe 1/2T, gdzie T jest czasem trwania pojedynczego symbolu

0x01 graphic


10) Narysować kod Menchester i jakie jest jego widmo.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Widmo amplitudowe

11) Różnica między kanałem a łączem transmisyjnym.


Pobierz dokument
pytania.wejsciowka.11.04.2008r.wi.semestr.vi.doc
Rozmiar 117 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Systemy przetwarzania sygnałów sprawozdanie nr 1, WI, Semestr VI, Systemy przetwarzania sygnałów
Systemy przetwarzania sygnałów sprawozdanie nr 6, WI, Semestr VI, Systemy przetwarzania sygnałów
Systemy przetwarzania sygnałów sprawozdanie nr 3, WI, Semestr VI, Systemy przetwarzania sygnałów
Systemy przetwarzania sygnałów sprawozdanie nr 2, WI, Semestr VI, Systemy przetwarzania sygnałów
Systemy przetwarzania sygnałów sprawozdanie nr 5, WI, Semestr VI, Systemy przetwarzania sygnałów
Systemy przetwarzania sygnałów sprawozdanie nr 4, WI, Semestr VI, Systemy przetwarzania sygnałów
Strzelecki - kolos-wejściówka -pytania i odp, WAT, semestr VI, systemy operacyjne UNIX
wyklad 02-04-2011, administracja semestr VI, PR
Solaris pytania 02, WAT, semestr VI, systemy operacyjne UNIX
pytania z zarz+dzania-opracowane, Ochrona Środowiska, semestr VI, Zarządzanie ochroną środowiska
Pytania na egzamin 2011, Szkoła, PWSZ, semestr VI, stal, wykład
Pytani i odp Zarządzanie kadrami, Studia, ZiIP, SEMESTR VI, Zarządzanie Kadrami (ZK)
4. p społ stos 07.04.2011, Psychologia, Semestr VI, Psychologia społeczna stosowana
G A pytania z egzaminu, Studia, UR OŚ INŻ, semestr VI, gleby antropogeniczne
Cw05, WAT, SEMESTR VI, Systemy operacyjne Windows
sprawozdanie SPG Mirosław Klimek I8C1S1, WAT, SEMESTR VI, system pracy grupowej
W2K3-16-raport, WAT, SEMESTR VI, Systemy operacyjne Windows
Sprawozdanie lab5, WAT, SEMESTR VI, Technol.sieci teleinformat

więcej podobnych podstron