2307

Pobierz dokument
2307.doc
Rozmiar 122 KB

PODSTAWY DIETETYKI- EGZAMIN

1.W diecie ubogoenergetycznej podaż energii powinna być zmniejszona co najmniej o:

a) 10%

b)25%

c)50%

d)75%

2. Wskaźnik BMI oblicza się dzieląc:

a)masę ciała przez wzrost

b)masę ciała do kwadratu przez wzrost

c)masę ciała do kwadratu przez wzrost do kwadratu

d)masę ciała przez wzrost do kwadratu

3. Otyłość przerostowa oznacza:

a)zwiększenie objętości adypocytów

b)zwiększenie ilości adypocytów

c)zarówno zwiększenie ilości jak i wypełnienia adypocytów

d)żadnej z tych nieprawidłowości

4.Oporność na insulinę w otyłości brzusznej rozwija się na skutek:

a)hamowania wychwytu insuliny w wątrobie przez lipidy uwalniane do żyły wrotnej przez trzewną tkankę tłuszczową

b) hamowanie uwalniania insuliny w trzustce przez lipidy uwalniane do krwi obwodowej przez podskórną tkankę tłuszczową

c)zwiększonego uwalniania katecholamin i kortyzolu pod wpływem podwyższonego poziomu lipidów we krwi obwodowej

d)zmniejszenia wiązania insuliny w tkankach obwodowych spowodowanych hipoglikemią i hiperlipidemią

5.Otyłość brzuszna u kobiet stwierdza się, gdy przy BMI ponad 25 stosunek obwodu talii do obwodu bioder przekracza:

a)0,88

b)0,83

c)0,95

d)1,10

6.Tłuszcze pożywienia wchłaniają się:

a)do chłonki i najpierw metabolizowane są w wątrobie a potem w tkankach obwodowych

b)do krwi i najpierw metabolizowane są w wątrobie a potem w tkankach obwodowych

c)do krwi i najpierw metabolizowane są w tkankach obwodowych a potem w wątrobie

d)do chłonki i najpierw metabolizowane są w tkankach obwodowych a potem w wątrobie

7.Pobudzenie układu współczulnego powoduje zwiększenie w tkance tłuszczowej:

a)lipolizy poprzez wzrost wydzielania insuliny i hamowanie wydzielania katecholamin

b)lipogenezy poprzez wzrost wydzielania insuliny i hamowanie wydzielania katecholamin

c)litogenezy poprzez hamowanie wydzielania insuliny i wzrost wydzielania katecholamin

d)liolizy poprzez hamowanie wydzielania insuliny i wzrost wydzielania katecholamin

8.W dietach niskoenergetycznych udział energii z białka w stosunku do zwykłej racji pokarmowej powinien być:

a)podwyższony

b)zmniejszony

c)podobny

d)nie ma znaczenia

9. Adypocyty wydzielają do krwi następujące hormony:

a)TNF, leptynę, IGF-1 i angiotensynę

b)cytokiny, tyroksynę, prostaglandyny i katecholaminy

c)insuline, leptynę, angiotensynę i TNF

d)estrogeny, leptynę, IGF-1 i hormon wzrostu

10. W normalnych warunkach przez ścianę naczynia krwionośnego przenikają:

a)HDL-e i LDL-e

b)chylomikrony i VLDL-e

c)HDL-e i VLDL-e

d)nie przenikają żadne lipoproteidy

11. Chylomikrony w warunkach prawidłowych powstają przede wszystkim w:

a)wątrobie

b)enterocytach jelitowych

c)adypocytach

d)we krwi z degradacji innych lipoproteid

12. Usuwanie cholesterolu z krążenia do wątroby odbywa się poprzez:

a)frakcje HDL

b)remnanty chylomikronów

c)frakcje IDL i LDL

d)wszystkie te lipoproteidy

13. LDL dostarcza cholesterol do komórek poprzez:

a)wiązanie z receptorem B,E

b)endocytozę

c)scavenger receptor

d)wszystkie te mechanizmy

14. Główną funkcją apo D jest:

a)aktywacja LCAT (acylotransferaza lecytyna:cholesterol)

b)aktywacja LPL (lipaza lipoproteinowa)

c)wiązanie z receptorami B,E

d)transport wolnego cholesterolu między lipoproteidami

15.Pożądany poziom cholesterolu całkowitego we krwi wynosi:

a)poniżej 200 mg/dl

b)poniżej 250 mg/dl

c)poniżej 300 mg/dl

d)poniżej 350 mg/dl

16.Kolejny etap powstawania ogniska miażdżycowego to:

a)nacieczenie tłuszczowe, etap powikłań blaszki miażdżycowej, etap blaszki włóknistej

b)etap blaszki włóknistej, nacieczenia tłuszczowe, etap powikłań blaszki miażdżycowej

c)nacieczenie tłuszczowe, etap powikłanej blaszki miażdżycowej, etap blaszki włóknistej

d)nacieczenie tłuszczowe, etap blaszki włóknistej, etap powikłanej blaszki miażdżycowej

17. Kwasy tłuszczowe omega 6 mają podwójne wiązanie przy 6 węglu licząc od grupy:

a)karboksylowej i jest nim kwas linolowy

b)metylowej i jest nim kwas linolenowy

c)karboksylowej i jest nim kwas linolenowy

d)metylowej i jest nim kwas linolowy

18. prawidłowy stosunek kwasów tłuszczowych nasyconych do jednonienasyconych do wielonienasyconych w diecie powinien wynosić:

a)1:1:1

b)1:1:2

c)1:2:1

d)1:2:2

19.W cukrzycy typu II występuje:

a)bezwzględny niedobór insuliny

b)wiązanie insuliny przez składniki krwi

c)oporność tkanek na insulinę

d)nadmierne usuwanie insuliny przez wątrobę

20. Glukozuria (próg nerkowy) występuje, gdy stężenie glukozy we krwi przekroczy:

a)250 mg%

b)200 mg%

c)180 mg%

d)140 mg%

21. W cukrzycy insulinozależnej (typ I) może wystąpić:

a)hiperglikemia, hiperinsulinomia i kwasica ketonowa

b)hiperglikemia, hipoinsulinemia i kwasica ketonowa

c)hiperglikemia, hiperinsulinomia bez kwasicy ketonowj

d)hipoglikemia, hipoinsulinemia i kwasica ketonowa

22. Retinopatia cukrzycowa jest to;

a)zaburzenie funkcjonowania siatkówki prowadzące do ślepoty

b)zaburzenia funkcjonowania siatkówki prowadzące do nie rozróżniania barw

c)zaburzenie funkcjonowania nerek prowadzące do zespołu nerczycowego

d)zaburzenia funkcjonowania nerek prowadzące do nerczycy

23.Insulinooporność może wynikać z:

a)nieprawidłowej struktury cząsteczki insuliny

b)wady strukturalnej lub czynnościowej receptorów komórkowych

c)wad enzymów metabolizmu komórkowego glukozy

d)zniszczenia komórek B wysp trzustki w wyniku autoimmunizacji

24.W diecie stosowanej w leczeniu cukrzycy ilość cukru ogranicza się do:

a)15 g dziennie

b)30 g dziennie

c)50 g dziennie

d)eliminuje się całkowicie

25.Kolejne etapy produkcji insuliny to:

a)preproinsulina, odczepienie polipeptydu C, proinsulina, insulina

b)proinsulina, odczepienie polipeptydu C, preproinsulina, insulina

c)preproinsulina, odczepienie polipeptydu C, insulina

d)preproinsulina, proinsulina, odczepienie polipeptydu C, insulina

26. Limfocyty T pochodzą:

a)bezpośrednio z komórek macierzystych szpiku

b)z komórek macierzystych szpiku po dojrzewaniu w grasicy

c)z komórek macierzystych szpiku po dojrzewaniu w płodowej wątrobie i śledzionie

d)z fibrocytów tkanki łącznej włóknistej luźnej

27.Granulocyty obojętnochłonne niszczą obce komórki poprzez:

a)fagocytozę

b)uwalnianie enzymów proteolitycznych

c)wydzielanie silnych substancji utleniających

d)uwalnianie przeciwciał

28. Przeciwciała wytwarzane są przez:

a)komórki plazmatyczne powstałe z zaktywowanych limfocytów T

b)komórki plazmatyczne powstałe z zaktywowanych limfocytów B

c)bezpośrednio przez zaktywowane limfocyty B

d)bezpośrednio przez zaktywowane limfocyty T

29.Limfocyty B dzielą się na:

a)limfocyty pamięci i komórki plazmatyczne

b)limfocyty pamięci i cytotoksyczne

c)limfocyty pamięci, sopresorowe i cytotoksyczne

d)limfocyty pamięci, sopresoowe, cytotoksyczne i naturalnie niszczące

33.Fizjologiczne zmiany adaptacyjne w okresie ciąży polegają m.in. na:

a)zmianie aktywności endokrynnej

b)wzroście zdolności wchłaniania w przewodzie pokarmowym

c)zwiększeniu objętości krwi i wymiany gazowej w płucach

d)stałym wzroście apetytu

34. Całkowity koszt energetyczny ciąży wynosi ok.:

a)150000kcal

b)120000kcal

c)85000kcal

d)50000kcal

35. Ogólne zapotrzebowanie na składniki pokarmowe wzrasta:

a)bardziej w czasie ciąży niż w czasie laktacji

b)bardziej w czasie laktacji niż w czasie ciąży

c)w jednakowym stopniu w czasie ciąży i laktacji

d)nie zmienia się w czasie ciąży i laktacji

36. Zmiany endokrynne w czasie laktacji polegają m.in. na:

a)wzroście wydzielania prolaktyny, oksytocyny, glukokortykoidów a spadku progesteronu i insuliny

b)spadku wydzielania prolaktyny, oksytocyny, glukokortykoidów a wzroście progesteronu i insuliny

c)wzroście wydzielania insuliny, glukokortykoidów a spadku progesteronu, prolaktyny, oksytocyny

d)wzroście wydzielania prolaktyny, oksytocyny, progesteronu a spadku insuliny i glukokortykoidów

37. W zakresie tłuszczów mleka kobiecego w stosunku do krowiego charakteryzuje się:

a)większą zawartością tłuszczu ogółem

b)większą zawartością NNKT

c)większą zawartością długołańcuchowych kwasów tłuszczowych

d)lepszą strawnością i wchłanianiem

38. Białkomocz występuje, gdy dobowa, lość wydalanego z moczem białka przekracza:

a)10mg

b)30mg

c)70mg

d)100mg

39. W mocznicy dochodzi do:

a)wzrostu poziomu produktów przemiany azotowej (mocznika) we krwi

b)zaburzeń gospodarki wodno- elektrolitowej (kwasica i obrzęki)

c)niedokrwistości i nadciśnienia

d)wzrostu poziomu lipidów i cholesterolu we krwi

40. Zespół nerczycowy może wystąpić w przebiegu:

a)kłębuszkowego zapalenia nerek

b)ostrej miąższowej niewydolności nerek

c)przewlekłej niewydolności nerek

d)we wszystkich tych chorobach

41. Modyfikacje dietetyczne w chorobach nerek dotyczą przede wszystkim:

a)podaży białka

b)podaży sodu

c)podaży płynów

d)podaży witamin

42. Nadkwaśność soku żołądkowego może występować w:

a)ostrym zapaleniu żołądka

b)w początkowym okresie przewlekłego zapalenia żołądka

c)w chorobie wrzodowej

d)we wszystkich przypadkach

43.W zaparciach nawykowych atonicznych stosujemy dietę:

a)płynną ścisłą lub wzmocnioną

b)łatwostrawną

c)wysokoresztkową

d)wysokobialkową

44. Biegunka polega na:

a)zwiększeniu częstości wypróżnień ponad 3 dziennie

b)zwiększeniu zawartości wody w kale

c)zwiększenie objętości wypróżnien

d)występowaniu wszystkich tych nieprawidłowości

45. Ośrodek głodu i łaknienia znajduje się w:

a)w podwzgórzu

b)w korze mózgowej

c)w rdzeniu kręgowym

d)w tkance tłuszczowej

46. Za otyłość uważa się zwiększenie masy ciała ponad masę należną o:

a)100%

b)120%

c)150%

d)200%

47. W stosunku do tłuszczu podskórnego trzewna tkanka tłuszczowa wykazuje:

a)zmniejszoną aktywność lipolityczną

b)zwiększona aktywność lipolityczną

c)zwiększoną litogenezę

d)nie wykazuje żadnych różnic

48. W otyłości brzusznej stwierdza się:

a)hiperlipidemię

b)hiperinsulinomię i hiperglikemię

c)podwyższone ciśnienie krwi

d)wszystkie te nieprawidłowości

49. Otyłość brzuszną u mężczyzn stwierdza się gdy przy BMI ponad 25 obwód w tali wynosi:

a)80cm

b)88cm

c)95cm

d)102cm

50. Pobieranie kwasów tłuszczowych przez adypocyty katalizuje:

a)lipaza lipoproteinowa zlokalizowana w śródbłonku naczyń krwionośnych tkanki tłuszczowej

b)lipaza lipoproteinowa zlokalizowana w adypocytach

c)lipaza lipoproteinowa hormonozależna zlokalizowana w adypocytach

d)lipaza lipoproteinowa hormonozależna zlokalizowana w śródbłonku naczyń krwionośnych włoskowatych tkanki tłuszczowej

51. Lipaza hormonozależna hamowana jest głównie przez:

a)insulinę i glukokortykoidy

b)katecholaminy i glukagon

c)hormon wzrostu i prostaglandyny

d)tyrosynę i leptynę

52. Największym czynnikiem wywołującym głód i zwiększającym spożycie jest:

a)insulina

b)leptyna

c)neuropeptyd Y

d)hormony sterydowe

53. Efekt jo-jo oznacza, że w stosunku do masy ciała osiągniętej po kuracji odchudzającej następuje:

a)wzrost masy ciała ponad początkowa ze wzrostem % zawartości tłuszczu w ciele

b)wzrost masy ciała ponad początkową ze spadkiem % zawartości tłuszczu w ciele

c)wzrost masy ciała ale poniżej początkowej ze wzrostem % zawartości tłuszczu w ciele

d)wzrost masy ciała ale poniżej początkowej bez zmiany % zawartości tłuszczu w ciele

54. Podaj prawidłowe uszeregowanie lipoproteid wg malejącego stosunku białka do lipidów:

a)HDL, LDL, VLDL, chylomikrony

b)chylomikrony, VLDL, LDL, HDL

c)VLDL, LDL, HDL, chylomikrony

d)chylomikrony, HDL, VLDL, LDL

55. VLDL w warunkach prawidłowych powstaje przede wszystkim w:

a)wątrobie

b)enterocytach jelitowych

c)adypocytach

d)we krwi z degradacji innych lipoproteid

56. Główna funkcją chylomikronów jest:

a)rozprowadzenie w organizmie wchłoniętych tłuszczów pożywienia

b)dostarczenie endogennych trójglicerydów do tkanek obwodowych

c)dostarczenie cholesterolu do tkanek obwodowych

d)odprowadzenie cholesterolu z tkanek obwodowych do wątroby

57.HDL wiąże się komórkami za pośrednictwem;

a)receptora B,E

b)receptora AI, AH

c)receptora LPR

d)na drodze pozareceptprowej

58. Optymalny stosunek cholesterolu całkowitego do cholesterolu HDL wynosi:

a)poniżej 4

b)powyżej 4

c)powyżej 5

d)poniżej 3

59.Na etapie włóknistej blaszki miażdżycowej ma miejsce:

a)migracja i proliferacja miocytów

b)wytwarzanie przez miocyty i fibrocyty włókien tkanki łącznej

c)odkładanie komórek piankowatych pod śródbłonkiem

d)obumieranie komórek ściany naczynia

60. W diecie bogatoenergetycznej podaż energii powinna być zwiększona co najmniej o:

a)10%

b)25%

c)50%

d)100%

61. Za osobę otyłą uważa się taką u której wskaźnik BMI przekracza co najmniej:

a)20

b)25

c)30

d)40

62. Otyłość androidalna oznacza:

a)gromadzenie się tłuszczu w górnych partiach tułowia (brzuch, klatka piersiowa, kark) i jest typowa dla mężczyzn

b) gromadzenie się tłuszczu w górnych partiach tułowia (brzuch, klatka piersiowa, kark) i jest typowa dla kobiet

c)gromadzenie się tłuszczu w dolnych partiach tułowia (biodra, uda) i jest typowa dla mężczyzn

d) gromadzenie się tłuszczu w dolnych partiach tułowia (biodra, uda) i jest typowa dla kobiet

63. Najpoważniejsze komplikacje metaboliczne powoduje tkanka tłuszczowa:

a)podskórna

b)wewnątrzotrzewnowa

b)wewnątrzotrzewnowa

d)okołonerkowa

64.Otyłość brzuszną stwierdza się u kobiet, gdy przy BMI ponad 25 obwód w talii przekracza:

a)80cm

b)88cm

c)95cm

d)102cm

65. Adypocyty magazynują kwasy tłuszczowe pochodzące głównie z:

a)własnej syntezy z glukozy krwi

b)własnej syntezy z aminokwasów

c)hydrolizy chylomikronów i VLDLi

d)wolnych kwasów tłuszczowych krwi

66. Lipaza lipoproteinowa aktywowana jest głównie przez:

a)insulinę i glukokotykoidy

b)katecholaminy i glukagon

c)hormon wzrostu i prostaglandyny

d)tyroksyn i leptynę

67. Leptyna wydzielana jest głównie przez:

a)brunatną tkankę tłuszczową

b)białą tkankę tłuszczową

c)wątrobe

d)podwzgórze

68. Uchyłkowatość przewodu pokarmowego dotyczy przede wszystkim:

a)przełyku

b)żołądka dwunastnicy

c)jelita cienkiego

d)jelita grubego

69. Ostrych stanach zapalnych żołądka i jelit stosuje się dietę:

a)płynną ścisłą lub wzmocnioną

b)łatwostrawną

c)wysokoresztkową

d)wysokobiałkową

70. Biegunki występują w przebiegu;

a)ostrych zapaleń żołądka i jelita cienkiego

b)w zapaleniu jelita grubego

c)w zapaleniu trzustki i dróg żółciowych

d)w zaparciach atonicznych

71. Ze strony krwi głównymi czynnikami powstawania ogniska miażdżycowego jest:

a)wysoki poziom cholesterolu LDL

b)wysoki pozom cholesterolu HDL

c)przenikanie monocytów do ścian naczynia

d)wysokie ciśnienie krwi

72. klinicznymi objawami miażdżycy jest:

a) niewydolność wieńcowa i zawał mięśnia sercowego

b)marskość wątroby

c)udar mózgu

d)chromanie przestankowe

73. Wzór Keysa ma postać:

a)<chol.(mg/dl krwi)=2,7<S-1,35<P+1,5-c

b) <chol.(mg/dl krwi)=1,35<S-2,7<P+1,5-c

c) <chol.(mg/dl krwi)=1,5<S-1,35<P+2,7-c

d) <chol.(mg/dl krwi)=2,7<S-1,5<P+1,35-c

gdzie <S i<P-% energii z nasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych diety

-c- ilość cholesterolu w diecie(mg/1000kcal)

74. W diecie stosowanej w leczeniu miażdżycy należy:

a)zmniejszyć spożycie tłuszczu do 25% energii

b)zwiększyć spożycie wielo- i jednonienasyconych kwasów tłuszczowych kosztem nasyconych

c)zmniejszyć spożycie cukrów prostych

d)zmniejszyć spożycie błonnika

75. W wyniku braku biologicznego działania insuliny dochodzi do zaburzeń metabolizmu:

a)węglowodanów

b)lipidów

c)białek

d)wszystkich tych składników

76. Hiperglikemię stwierdza się gdy poziom glukozy we krwi żylnej przekracza minimum:

a)60mg%

b)90mg%

c)120mg%

d)160mg%

77. Do klinicznych objawów cukrzycy należą:

a)nadmierne pragnienie

b)wielomocz

c)szybkie chudnięcie

d) wszystkie te objawy

78. Mikroangiopatie cukrzycowe są to:

a)zmiany miażdżycowe w dużych naczyniach tętniczych

b)zmiany zapalne dużych naczyń żylnych

c)zniszczenie i zaburzenie funkcji naczyń włosowatych w wyniku zmian miażdżycowych

d)zaburzenia funkcjonowania i uszkodzenia obwodowego autonomicznego układu nerwowego

79.Ilość białka w diecie stosowanej w leczeniu niepowikłanej cukrzycy powinna dostarczać:

a)poniżej 10% energii

b)powyżej 20% energii

c)10-20% energii

d)powinna być maksymalnie ograniczona

80. Insulina powoduje w komórkach:

a)zwiększenie biosyntezy DNA i RNA

b)nasilenie glikolizy i glikogenogenezy

c)nasilenie glukoneogenezy

d)hamowanie liolizy i ektogenezy

81. Zdolność wydzielania heparyny i histaminy posiadają:

a)granulocyty obojętnochłonne

b)granulocyty kwasochłonne

c)granulocyty zasadochłonne

d)monocyty

82. Hemotaksja oznacza:

a) zdolność leukocytów do przechodzenia przez śródbłonek naczyń bez jego niszczenia

b)zdolność kierowania się leukocytów do ognisk zapalnych pod wpływem cytokin

c)zdolność spłaszczania bakterii ułatwiając ich fagocytozę

d)zdolność wydzielania przez leukocyty interleukin

83. Za odporność typu humoralnego odpowiedzialne są:

a)limfocyty T, bo niszczą obce komórki za pośrednictwem przeciwciał

b)limfocyty B, bo niszczą obce komórki za pośrednictwem przeciwciał

c)limfocyty T, bo niszczą obce komórki bez pośrednictwem przeciwciał

d)limfocyty B, bo niszczą obce komórki bez pośrednictwem przeciwciał

84. Białka dopełniacza mają zdolność:

a)opsonizacji i wydzielania perforyn niszczących komórki

b)wywoływania hemotaksji

c)uwalniania histaminy z granulocytów i mastocytów

d)wszystkie te właściwości

87. Ograniczenie białka w diecie stosuje się w:

a)ostrym kłębkowym zapaleniu nerek

b)przewlekłym zapaleniu nerek w okresie niewyrównania

c)stanach mocznicowych

d)zespołach nerczycowych

88. Dieta bardzo nisko energetyczna(VLCD) powinna zawierać co najmniej:

a)1000kcal i 50g białka

b)500kcal i 50g białka

c)1000kcal i 70g białka

d)500 kcal i 70g białka

89. W rozpoznanej alergii pokarmowej stosuje się dietę:

a)eliminacyjną

b)niskobiałkową

c)płynną wzmocnioną

d)nie stosuje się żadnej specjalnej diety

90. W pierwszych sześciu miesiącach ciąży występuje:

a)wzrost poziomu glukozy we krwi

b)nagromadzenie tłuszczu zapasowego

c)zwiększona synteza i retencja białka

d)zwiększona lioliza i zużycie kwasów tłuszczowych

91. Zwiększone zapotrzebowanie energetyczne w czasie ciąży wynika głównie z:

a)retencji białka i tłuszczu

b)wzrostu podstawowej przemiany energii

c)zwiększonej termogenezy indukowanej pożywieniem

d)zwiększonej aktywności fizycznej

92. Zalecane w normach spożycie białka dla kobiet ciężarnych(60kg, umiarkowana aktywność fizyczna) wynosi:

a)150g/dobę

b)110g/dobę

c)95g/dobę

d)50g/dobę

93. Średnia dobowa synteza białka wydzielanego z mlekiem wynosi ok.:

a)20g

b)15g

c)10g

d)5g

94. W zakresie witamin mleko kobiece w stosunku do krowiego charakteryzuje się:

a)większą zawartością witaminy A i C

b)większą zawartością witaminy C

c większą zawartością witaminy PP

d)większą zawartością witaminy B1 i B2

95. Oliguria(skąpomocz) jest to:

a)zmniejszenie wydzielania moczu poniżej 400ml/dobę

b)wzrost wydzielania moczu powyżej 1500ml/dobę

c)zmniejszenie wydzielania moczu poniżej 20 ml/dobę

d)wzrost wydzielania moczu powyżej 2500 ml/dobę

96. Białkomocz może wystąpić na skutek:

a)uszkodzenia kanalików nerkowych

b)uszkodzenia błony podstawowej kłębuszków nerkowych

c)zapalnych stanów dróg moczowych przebiegających z utratą białka

d)we wszystkich tych przypadkach

97. Pożądany średni dla kobiet i mężczyzn poziom cholesterolu HDL we krwi wynosi:

a)poniżej 40mg/dl

b)poniżej 30mg/dl

c)powyżej 60mg/dl

d)powyżej 30mg/dl

98. Główną funkcją apo A1 jest:

a)aktywacja LCAT (acylotransferaza lecytyna:cholesterol)

b)aktywacja LPL (lipaza lipoproteinowa)

c)wiązanie z receptorami B,E

d)transport wolnego cholesterolu między lipoproteinami

99. Poprzez receptor senverger wiążą się z komórkami:

a)wszystkie LDL

b)zmodyfikowane LDL

c)chylomikrony

d) HDL

100. Główną funkcją HDL jest:

a)rozprowadzenie w organizmie wchłoniętych tłuszczów pożywienia

b)dostarczenie endogennych trójglicerydów do tkanek obwodowych

c)dostarczenie cholesterolu do tkanek obwodowych

d)odprowadzenie cholesterolu z tkanek obwodowych i krążenia do wątroby

101. LDL w warunkach prawidłowych powstają przede wszystkim w:

a)wątrobie

b)enterocytach jelitowych

c)adypocytach

d)we krwi z degradacji innych lipoproteid

102. Apolipoproteiny w lipoproteidach:

a)umożliwiają rozpuszczalność w osoczu lipidom

b)regulują aktywność enzymów metabolizujących je

c)umożliwiają wiązanie a receptorami komórkowymi

d)pełnią wszystkie te funkcje

103. Współczesne metody dietoterapii otyłości zalecają przede wszystkim:

a)jak najszybszą redukcję masy ciała do wartości należnych poprzez stosowanie diety o możliwie najniższej wartości energetycznej

b) stopniowe zmniejszanie masy ciała poprzez dietę dostarczającą 1000- 1200 kcal aż do osiągnięcia należnej masy ciała

c)redukcję masy ciała przez wzrost aktywności fizycznej przy normalnej wartości energetycznej racji pokarmowej

d)kolejne małe spadki masy ciała(1-2 jednostki BMI) utrzymywane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy przy nierestrykcyjym stosunku do przyjmowania posiłków i wdrażaniu zdrowego modelu żywienia

104. Obniżenie energetyczności diety w leczeniu otyłości osiąga się przede wszystkim poprzez zmniejszenie podaży:

a)tłuszczu

b)węglowodanów

c)białka

d)proporcjonalnie wszystkich tych składników

105. Faza utajona przewlekłej niewydolności nerek ma miejsce gdy zmniejszeniu ulegnie:

a)do 50% nefronów

b)do 25% nefronów

c)między 50- 75% nefronów

d)powyżej 75% nefronów

106. W diecie niskowęglowodanowej podaż węglowodanów powinna być zmniejszona co najmniej o:

a)10%

b)25%

c)50%

d)75%

107. W stanach mocznicowych stosuje się dietę:

a)o obniżonej zawartości białka

b)o podwyższonej zawartości białka

c)o obniżonej zawartości sodu

d)o obniżonej zawartości sodu i białka

108. Zaparcia nawykowe mogą powstawać w wyniku:

a)osłabienia motoryki jelita grubego

b)stanów skurczowych jelita grubego

c)zaburzeń opróżniania odbytnicy

d)wszystkich tych nieprawidłowościach

109. W sprucie nietropikalnym stosuje się dietę:

a)łatwostrawną

b)wysokoresztkową

c)bezglutenową

d)nie stosuje się żadnej diety

110. W diecie stosowanej w leczeniu cukrzycy:

a)ogranicza się spożycie cukru i cukrów prostych

b)ogranicza się spożycie alkoholu

c)ogranicza się spożycie kwasów tłuszczowych i cholesterolu

d)stosuje się wszystkie te ograniczniki

111. Antagonistycznie do insuliny działają na metabolizm glukozy:

a)glukagon

b)adrenalina

c)kortyzol

d)wszystkie te hormony

112. Makrofagi mogą pochodzić z:

a)monocytów

b)granulocytów

c)limfocytów

d)wszystkich tych krwinek białych

113. Diapedeza oznacza:

a)zdolność leukocytów do przechodzenia przez śródbłonek naczyń bez jego zniszczenia

b)zdolność kierowania się leukocytów do ognisk zapalnych pod wpływem cytokin

c)zdolność spłaszczania bakterii ułatwiającą ich fagocytozę

d)zdolność wydzielania przez leukocyty interleukin

114. Limfocyty T pomagające ulegają aktywacji pod wpływem:

a)kontaktu z komórką prezentującą antygen i białka układu zgodności tkankowej(MHC)

b)krążących przeciwciał

c)interleukiny-2

d)kontaktu z limfocytami T supresorowymi

115. Białka głównego układu zgodności tkankowej umożliwiają:

a)odróżnienie własnych komórek organizmu od obcych

b)aktywację limfocytów T8

c)aktywację limfocytów T4

d)wszystkie te reakcje

118. Ilość białka w diecie stosowanej w leczeniu ckrzycy powinna być:

a)zwiększona do ok. 30g dziennie

b)obniżona poniżej 20g dziennie

c)obniżona poniżej 10g dziennie

d)nie ma znaczenia

119. Główną przyczyną cukrzycy typu I jest:

a)zniszczenie komórek B wysp trzustki w wyniku autoimmunizacji

b)brak enzymów syntezy insuliny

c)wrodzony brak komórek B wysp trzustki

d)nieprawidłowa struktura cząsteczki insuliny

120. Nefropatia cukrzycowa jest to:

a)zaburzenie funkcjonowania naczyń siatkówki prowadzące do ślepoty

b)zaburzenie funkcjonowania naczyń siatkówki prowadzące do nie rozróżniania barw

c)zaburzenie funkcjonowania naczyń nerek prowadzące do zespołu nerczycowego

d)zaburzenie funkcjonowania naczyń nerek prowadzące do nerczycy

121. Do ostrych powikłań cukrzycy insulinozależnei (typu I) należą:

a)hipoglikemia i śpiączka hipoglikemiczna

b)kwasica ketonowa i śpiączka ketonowa

c)hiperglikemiczna nieketonowa śpiączka hipermolarna

d)hipoglikemii i ketonowej śpiączki cukrzycowej

122. Prawidłowy poziom glukozy we krwi żylnej wynosi:

a)60-120mg%

b)30-100mg%

c)80-140mg%

d)100-200mg%

123. Główną przyczyną rozwoju cukrzycy typu II jest:

a)niewydolność wewnątrzwydzielnicza trzustki

b)otyłość brzuszna

c)miażdżyca

d)choroby z autoagresji

124. Kwasy tłuszczowe omega 3 obniżaję we krwi głównie pozom:

a)cholesterolu

b)trójglicerydów

c)w tym samym stopniu obu tych lipidów

d)nie obniżają ani cholesterolu ani trójglicerydów

125. Wzrost spożycia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych(o1%) powoduje zmianę stężenia cholesterolu krwi o:

a)+2,7mg%

b)+1,5mg%

c)+1,35mg%

d)-1,35mg%

126. Zasady leczenia cukrzycy insulinozależnej(typu I) polegają głównie na:

a)wyłącznie stosowaniu insulinoterapii

b)insulinoterapii i dostosowanej do niej diety

c)wyłącznie farmakoterapii

d)dietoterapii i ewentualnie farmakoterapii

127. Do ostrych powikłań cukrzycy insulinoniezależnej (typ II) należą:

a)hipoglikemia i śpiączka hipoglikemiczna

b)kwasica ketonowa i śpiączka ketonowa

c)hiperglikemiczna nieketonowa śpiączka hipermolarna

128. Hipoglikemie stwierdza się gdy poziom glukozy we krwi żylnej spada poniżej:

a)60mg%

b)90mg%

c)120mg%

d)140mg%

129. W cukrzycy typu I występuje:

a)bezwzględny niedobór insuliny

b)wiązanie insuliny przez składniki krwi

c)oporność tkanek na insulinę

d)nadmierne usuwanie insuliny z krążenia przez wątrobę

130. Kwasy tłuszczowe omega 6 obniżają we krwi głównie poziom:

a)cholesterolu

b)trójglicerydów

c)w tym samym stopniu obu tych glicerydów

d)nie obniżają ani cholesterolu ani tróglicerydów

131. Wzrost spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych(o 1% energii) powoduje zmianę stężenia cholesterolu krwi o:

a)+2,7mg%

b)+1,5mg%

c)+1,35mg%

d)-2,7mg%

132. W wyniku procesu miażdżycowego dochodzi do:

a)zwłóknienia, zwapnienia i utraty elastyczności ściany tętnic

b)zwężenia światła naczynia na skutek powstawania zakrzepów przyściennych

c)upośledzenia lub zablokowania przepływu krwi do tkanek i ich martwica

d)zablokowanie odpływu limf z tkanek

133. Na etapie powstawania blaszki miażdżycowej ma miejsce:

a)zwapnienie ściany naczynia

b)obumieranie komórek ściany naczynia

c)powstawanie owrzodzeń

d)przekształcanie miocytów w makrofagi

134. Powstawaniu alergii pokarmowych sprzyjają:

a)zwiększona przepuszczalność śluzówki jelita

b)brak sekrecyjnych Iga i IgM

c)przewaga limfocytów T pomocniczych nad supresorowymi

d)wszystkie te mechanizmy

135. Histamina powoduje między innymi:

a)rozszerzenie i zwiększenie przepuszczalności naczyń krwionośnych

b)skurcz miocytów

c)wzmożenie wydzielania gruczołów ślinowych

d)wszystkie te reakcje

136. Alergiczne reakcje kompleksów immunologicznych(Arthusa) polegają na:

a)przyłączeniu alergenu do IgE związanych na powierzchni bazofili i mastocytów co powoduje uwolnienie przez nie substancji oddziaływujących na narządy głównie histaminy

b)zniszczeniu komórek związanych z alergenem przez czynniki układu odpornościowego powodujące cytolizę

c)wytworzeniu ogniska zapalnego w miejscu osadzenia kompleksu złożonego z antygenu związanego ze zbyt małą ilością IgG

d)nadwrażliwej reakcji limfocytów T na antygeny

137. Układ białek dopełniacza stanowią:

a)białka osocza krwi

b)białka zawarte w limfocytach B

c)białka zawarte w limfocytach T

d)białka zawarte w tkance łącznej siateczkowatej

138. Za odporność typu komórkowego odpowiedzialne są:

a)limfocyty T, bo niszczą obce komórki za pośrednictwem przeciwciał

b)limfocyty B, bo niszczą obce komórki za pośrednictwem przeciwciał

c)limfocyty T, bo niszczą obce komórki bez pośrednictwem przeciwciał

d)limfocyty B, bo niszczą obce komórki bez pośrednictwem przeciwciał

139. Hapteny są to:

a)niepełne niskocząsteczkowe antygeny nabierające pełnych właściwości antygenowych po połączeniu z białkami organizmu

b)obce białka nie mające właściwości antygenowych

c)antygeny w obrębie gatunku wynikające z polimorfizmu niektórych substancji wielkocząsteczkowych

d)antygeny obcogatunkowe, wielkocząsteczkowe

140. Limfocyty B pochodzą:

a)bezpośrednio z komórek macierzystych szpiku

b)z komórek macierzystych szpiku po dojrzewaniu w grasicy

c)z komórek macierzystych szpiku po dojrzewaniu w płodowej wątrobie i śledzionie

d)z fibrocytów tkanki łącznej włóknistej luźnej

141. W pierwszej fazie pobudzenia komórek B wysp trzustki uwalnia się insulina:

a)zmagazynowana w ziarnitościach, pod wpływem hormonów żołądkowo- jelitowych

b)syntetyzowana de novo pod wpływem wzrostu poziomu glukozy we krwi

c)zmagazynowana w ziarnistościach, pod wpływem wzrostu poziomu glukozy we krwi

d)syntetyzowana de novo, pod wpływem hormonów żołądkowo- jelitowych

142. Udział czynnika genetycznego jest większy w:

a)cukrzycy insulinozależnej(typ I)

b)cukrzycy insulnoniezależnej (typ II)

c)jednakowy w obu typach cukrzycy

d)nie ma znaczenia w cukrzycy

143. Głównymi źródłami nadtlenków w ognisku miażdżycowym są:

a)długo krążące we krwi i odkładające się w błonie wewnętrznej LDL

b)zaktywowane przez mLDL monocyty-makrofagi

c)rozpad płytek krwi i zaburzenie metabolizmu homocysteiny

d)rozpad hemoglobiny uwolnionej w ognisku miażdżycowm przez erytrocyty

144. W zespole nerczycowym dochodzi do:

a)wzrostu poziomu produktów przemiany azotowej (mocznika) we krwi

b)powstawania obrzęków i przesięków do jamy ciała

c)obniżenia poziomu białek we krwi

d)wzrostu poziomów lipidów i cholesterolu we krwi

145. Anuria (bezmocz) jest to:

a)zmniejszenie wydzielania moczu poniżej 400ml/dobę

b)wzrostu wydzielania moczu powyżej 500ml/dobę

c)zmniejszenia wydzielania moczu poniżej 20ml/dobę

d)wzrostu wydzielania moczu powyżej 2500ml/dobę

146.Mleko kobiece w pełni pokrywa zapotrzebowanie pokarmowe 4 miesięcznego dziecka poza”

a)witaminą C

b)witaminą D

c)żelazem

d)wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi

147. Siara jest to mleko wydzielane w:

a)pierwszym okresie laktacji i zawiera więcej białka i immunoglobulin

b)ostatnim okresie laktacji i zawiera więcej białka i immunoglobulin

c)pierwszym okresie laktacji i zawiera mniej białka i immunoglobulin

d)ostatnim okresie laktacji i zawiera mniej białka i immunoglobulin

148. Według norm zapotrzebowanie energetyczne w czasie ciąży zwiększa się o:

a)100kcal/dobę

b)300kcal/dobe

c)500kcal/dobę

d)800kcal/dobe

149. Przeciętne całkowite odkładanie białka w czasie ciąży wynosi ok.:

a)2kg

b)1,5kg

c)1kg

d)0,5kg

150. Zmiany hormonalne w pierwszym trymestrze ciąży polegają między innymi na:

a)wzroście poziomu progesteronu, estrogenów, relaksyny, ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej(hCG) i ludzkiej somatomammotropiny kosmówkowej (hCS)

b)wzroście poziomu progesteronu, hCS i hCG a spadku estrogenów i relaksyny

c)wzroście poziomu progesteronu, estrogenów i ludzkiej hCS a spadku relaksyny i hCG

d)wzroście poziomu progesteronu, hCS i estrogenów a spadku relaksyny i względnie stałym hCG

151. Powstawaniu alergii pokarmowym zapobiegają:

a)kwaśna treść żołądka, śluz i motoryka przewodu pokarmowego

b)sekrecyjna Iga i IgM

c)przewaga limfocytów T supresorowych nad pomocniczymi

d)wszystkie te mechanizmy

152. Najsilniejszym czynnikiem hamującym łaknienie i zmniejszającym spożycie jest:

a)insulina

b)leptyna

c)neuropeptyd Y

d)hormony sterydowe

153. Minimalna wartość energetyczna zbilansowanej diety opartej na produktach spożywczych naturalnych (bez udziału preparatów) wynosi ok.:

a)1000kcal

b)1500kcal

c)750kcal

d)500kcal

154. Udział czynnika genetycznego w rozwoju otyłści określa się na ok.:

a)10%

b)30%

c)50%

d)70%

155. Podaj prawidłowe uszeregowanie lipoprotein według malejącej wielkości cząsteczki:

a)chylmikrony, VLDL, IDL, HDL, LDL

b)HDL, IDL, LDL, VLDL, chylomikrony

c)VLDL, IDL, LDL, HDL, chylomikrony

d)chylomikrony, VLDL, IDL, LDL, HDL

156.Prekursory HDL w warunkach prawidłowych powstają przede wszystkim w:

a)wątrobie

b)enterocytach jelitowych

c)adypocytach

d)we krwi z degradacji innych lipoproteid

157. Główna funkcją LDL-i jest:

a)rozprowadzenie w organizmie wchłoniętych tłuszczów pożywienia

b)dostarczenie endogennych trójglicerydów do tkanek obwodowych

c)dostarczenie cholesterolu do tkanek obwodowych

d)odprowadzenie cholesterolu z tkanek obwodowych i krążenia do wątroby

158.Główną funkcją apo CH jest:

a)aktywacja LCAT (acylotransferaza lecytyna:cholesterol)

b)aktywacja LPL (lipaza lipoproteinowa)

c)wiązanie z receptorami B,E

d)transport wolnego cholesterolu między lipoproteidami

159. Wiązanie LDL w komórkach za pośrednictwem receptora B, E powoduje:

a)niekontrolowane dostarczanie cholesterolu do komórki

b)hamowanie wewnątrzkomórkowej syntezy cholesterolu

c)zmniejszanie ilości receptorów B, E

d)estryfikację nadmiaru cholesterolu w komórce

160. Optymalny stosunek cholesterolu LDL do cholesterolu HDL wynosi:

a)poniżej 3

b)powyżej 5

c)powyżej 4

d)powyżej 6

161. Lipaza hormonozależna aktywowana jest głównie przez:

a)insulinę i glukokortykoidy

b)katecholaminy i glukagon

c)hormon wzrostu i prostaglandyny

162. Trójglicerydy lipoproteid krwi hydrolizowane są przez:

a)lipazę lipoproteinową syntetyzowaną przez adypocyty

b) lipazę lipoproteinową syntetyzowaną przez wątrobę

c) lipazę lipoproteinową syntetyzowaną przez śródbłonek

d) lipazę lipoproteinową syntetyzowaną przez nabłonek jeltowy

163. Otyłość brzuszną stwierdza się gdy grubość fałdu tłuszczowego na brzuchu przekracza:

a)2,5cm u mężczyzn i 3,0cm u kobiet

b)3,0cm u mężczyzn i 3,5cm u kobiet

c)3,5cm u mężczyzn i 4,0cm u kobiet

d)żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

164. Główną przyczyną zaburzeń metabolicznych w otyłości brzusznej jest:

a)oporność na insulinę

b)stłuszczenie wątroby

c)niewydolność krążenia

d)ketonemia

165. Otyłość genoidalna oznacza:

a)gromadzenie się tłuszczu w górnych partiach tułowia (brzuch, klatka piersiowa, kark) i jest typowa dla mężczyzn

b) gromadzenie się tłuszczu w górnych partiach tułowia (brzuch, klatka piersiowa, kark) i jest typowa dla kobiet

c)gromadzenie się tłuszczu w dolnych partiach tułowia (biodra, uda) i jest typowa dla mężczyzn

d) gromadzenie się tłuszczu w dolnych partiach tułowia (biodra, uda) i jest typowa dla kobiet

166. Prawidłowy poziom tłuszczu w ciele mężczyzny wynosi ok.:

a)10%

b)12%

c)18%

d)25%

167. W diecie ubogobiałkowej podaż białka powinna być zmniejszona co najmniej o:

a)10%

b)25%

c)50%

d)70%

168. Ostra mocznica może wystąpić w przebiegu:

a)ostrej miąższowej niewydolności nerek

b)przewlekłej niewydolności nerek

c)przewlekłego śródmiąższowego zapalenia nerek

d)we wszystkich tych chorobach

169. Zespół nerczycowy występuje gdy:

a)brak jest wydalania produktów przemian azotowych

b) następuje utrata białka z moczem przekraczająca minimum 1g dziennie

c) następuje utrata białka z moczem przekraczająca minimum 3,5g dziennie

d) następuje utrata białka z moczem przekraczająca minimum 10g dziennie

170. Prawidłowa dzienna ilość oddawanego moczu wynosi ok.:

a) 2500ml

b)1500ml

c)400ml

d)20ml

171. W zakresie białek mleko kobiece w stosunku do krowiego charakteryzuje się:

a)mniejszą zawartością białka ogółem

b)mniejszą zawartością kazeiny

c)większą zawartością białek serwatkowych

d)korzystniejszym składem aminokwsowym

172. Wzrost zapotrzebowania energetycznego w czasie laktacji pokrywany jest:

a)głównie przez wzrost spożycia energii

b)głównie przez mobilizację tłuszczu zapasowego

c)zarówno przez wzrost spożycia jak i mobilizacje tłuszczu zapasowego

d)głównie przez rozpad i utlenianie białek ciała

173. Przeciętny przyrost masy ciała kobiet w czasie całej ciąży wynosi ok.:

a)20kg

b)15kg

c)11kg

d)6kg

174….ogniska miażdżycowego są:

a)migracja I proliferacja miocytów

b)uszkodzenie śródbłonka

c)wytwarzanie przez komórki ściany naczynia składników tkanki łącznej-kolagenu

d)przekształcenie komórek śródbłonka w komórki piankowate


Pobierz dokument
2307.doc
Rozmiar 122 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
denon avr 2307

więcej podobnych podstron