Konstrukcje drewniane - projekt 3, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od adama, 4 sem, rasiaki, drewno z maila, projekt3 - slup sciskany

Pobierz dokument
konstrukcje.drewniane.projekt.3.przodki.il.pw.doc
Rozmiar 125 KB

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

ZESPÓŁ KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

0x08 graphic

GRZEGORZ PIÓRCZYŃSKI

Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Lądowej

Semestr IV; Grupa 4

R. A. 2006/2007

ZADANIE 3 - Wyznaczyć nośność elementu osiowego ściskanego na podstawie następujących danych

Dane:

● Klasa drewna: C35

● Współczynnik kmod: 0.80

● Długość obliczeniowa elementu: 3.3 m
● Łączniki: gwoździe
● Rodzaj przekroju: dwuteowy a

● Wymiary elementów: półki 50/200 środnika 50/200


1. Przyjęcie przekroju

Gwoździe w złączach drewno-drewno:

- średnica gwoździ
1/6t ≥ d ≥ 1/11t,
głębokość zakotwienia gwoździ gładkich I1 > 8d (7.4.2.1.(4))

W przypadku półek o grubości 50 mm:
50/6≥ d ≥50/11; 8.33 mm >d > 4.55 mm

Przyjęto gwoździe 5.0/100

- długość gwoździa
Długość zakotwienia gwoździa:
l1 = 100 - 20 - 1 - 1,5·5.0 = 71.5 mm > 8d = 40 mm.

a2 ≥ 5·d = 5·5mm = 25mm

a4c≥5·d = 5·5mm = 25mm

Przyjęto liczbę szeregów n=1

a4c=19 mm ≥5·d=12,5mm

a1 min≤a1≤ a1 max

10·d ≤a1≤ 40·d

2,5cm ≤a1≤ 10,0cm

Przyjęto rozstaw łączników wzdłuż włókien a1= 6cm

S1=0,5·a1=3cm

0x01 graphic

a3t=15d=15·5=75 mm
0x01 graphic
Przyjęto nrz=26


0x01 graphic

2. Wyznaczenie zastępczych momentów bezwładności Ief,y oraz Ief,z

A1=17,5·2,5·2= 87,5cm2

A2=3,8·17,5= 66,5cm2

Atot= 154,0 cm2

0x01 graphic

0x01 graphic

3. Określenie smukłości

a) względem osi y (w płaszczyźnie x-z)

µ=1,0

lc=l=3,3m

0x01 graphic

b) względem osi z (w płaszczyźnie x-y)

0x01 graphic

λ=max(λy, λz) = λz = 85,15

4. Nośność obliczeniowa słupa ze względu na możliwość utraty stateczności

fc,0,k=21MPa= 2,1 kN/cm2

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

βc=0,2

kz=0,5· [1+ βc·(λrel,z-0,5)+ λrel,z2]

kz=0,5· [1+ 0,2·(1,44-0,5)+ 1,442]=1,63

0x01 graphic

N1,d=kc,z·Atot·fc,0,d=0,42·154·1,29=83,44 kN

5. Nośność obliczeniowa słupa ze względu na nośność łączników

fh,1,k = 0,082 ·ρk d-0,3 = 0,082 · 350 · 2,5-0,3 = 21,80 MPa = 2,18 kN/cm2
fh,1,d = fh,1k · kmod/YD = 2,18 · 0,80/1,3 = 1,34 kN/cm2


Myk = 180 d2,6 = 180 · 2,52,6 = 1949 Nmm = 0,1949 kNcm

Myd = My,k/Yz = 0,1949 / 1,1 = 0,177 kNcm

0x08 graphic
T2/t1=2,025/2,5=0,81

Rd = (min)

Rda = 0,838 kN

Rdb = 0,678 kN
Rdc = 0.317 kN
Rdd = 0.337 kN
Rde = 0.380 kN
Rdf = 0.379 kN

Rd= Rdmin = 0,317 kN

0x01 graphic

0x01 graphic

Nd2=41,33kN

6. Nośność obliczeniowa

Nd= 41,33 kN

0x01 graphic

0x01 graphic


Pobierz dokument
konstrukcje.drewniane.projekt.3.przodki.il.pw.doc
Rozmiar 125 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Konstrukcje drewniane - projekt 2, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszaws
Konstrukcje drewniane - projekt 1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszaws
wydruk, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od adama, 4
Arch prezent, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od ada
sumo drewno, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od adam
Konstrukcje drewniane - egzamin , Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawsk
Konstrukcje drewniane - egzamin, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska
Projekt-wytrzymałość Omieciuch Łukasz, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Wars
analiza matematyczna II, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semest
budownictwo ogolne, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4,
zgloszenie praktyki Warbud, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Sem
zgloszenie na staz lub praktyke, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska
drewno tem 1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, konstr
RYSUNEK do 2 ćwiczeń, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4

więcej podobnych podstron