5726

Pobierz dokument
5726.doc
Rozmiar 103 KB

************Wydział Górniczy

Budownictwo

rok III

Ćwiczenie nr 10

Rok akademicki

Data

Ocena

Imię i nazwisko

Karolina Jezierska

Oznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności

Skał w próbie trójosiowego ściskania

2001/2002

21/11/2001

1. Cel ćwiczenia:

Na podstawie przeprowadzonych badań określić kąt tarcia wewnętrznego i spójność skał.

2. Obliczenia

Oznaczenie kąta tarcia wewnętrznego i spójności skał w próbie trójosiowego ściskania

pr. I

t [s]

x [10-2mm]

k [N/10-2mm]

F [N]

S [m2]

σ1 [Pa]

σ3 [Pa]

30

7

8,305

58,135

0,0011335

51288,05

100000

60

31

8,305

257,455

0,0011335

227132,77

100000

90

63

8,305

523,215

0,0011335

461592,41

100000

120

104

8,305

863,720

0,0011335

761993,82

100000

150

141

8,305

1171,005

0,0011335

1033087,78

100000

180

176

8,305

1461,680

0,0011335

1289528,01

100000

210

215

8,305

1785,575

0,0011335

1575275,69

100000

240

258

8,305

2142,690

0,0011335

1890330,83

100000

270

299

8,305

2483,195

0,0011335

2190732,25

100000

300

342

8,305

2840,310

0,0011335

2505787,38

100000

330

381

8,305

3164,205

0,0011335

2791535,07

100000

360

420

8,305

3488,100

0,0011335

3077282,75

100000

390

462

8,305

3836,910

0,0011335

3385011,03

100000

420

498

8,305

4135,890

0,0011335

3648778,12

100000

450

539

8,305

4476,395

0,0011335

3949179,53

100000

480

575

8,305

4775,375

0,0011335

4212946,63

100000

510

610

8,305

5066,050

0,0011335

4469386,85

100000

540

644

8,305

5348,420

0,0011335

4718500,22

100000

570

677

8,305

5622,485

0,0011335

4960286,72

100000

pr. II

t [s]

x [10-2mm]

k [N/10-2mm]

F [N]

S [m2]

σ1 [Pa]

σ3 [Pa]

30

8

8,305

66,440

0,0011335

58614,91

200000

60

29

8,305

240,845

0,0011335

212479,05

200000

90

55

8,305

456,775

0,0011335

402977,50

200000

120

94

8,305

780,670

0,0011335

688725,19

200000

150

135

8,305

1121,175

0,0011335

989126,60

200000

180

174

8,305

1445,070

0,0011335

1274874,28

200000

210

213

8,305

1768,965

0,0011335

1560621,97

200000

240

252

8,305

2092,860

0,0011335

1846369,65

200000

270

290

8,305

2408,450

0,0011335

2124790,47

200000

300

330

8,305

2740,650

0,0011335

2417865,02

200000

330

371

8,305

3081,155

0,0011335

2718266,43

200000

360

409

8,305

3396,745

0,0011335

2996687,25

200000

390

451

8,305

3745,555

0,0011335

3304415,53

200000

420

487

8,305

4044,535

0,0011335

3568182,62

200000

450

538

8,305

4468,090

0,0011335

3941852,67

200000

480

566

8,305

4700,630

0,0011335

4147004,85

200000

510

602

8,305

4999,610

0,0011335

4410771,95

200000

540

637

8,305

5290,285

0,0011335

4667212,17

200000

570

723

8,305

6004,515

0,0011335

5297322,45

200000

pr. III

t [s]

x [10-2mm]

k [N/10-2mm]

F [N]

S [m2]

σ1 [Pa]

σ3 [Pa]

30

7

8,305

58,135

0,0011335

51288,05

300000

60

17

8,305

141,185

0,0011335

124556,68

300000

90

34

8,305

282,370

0,0011335

249113,37

300000

120

65

8,305

539,825

0,0011335

476246,14

300000

150

100

8,305

830,500

0,0011335

732686,37

300000

180

139

8,305

1154,395

0,0011335

1018434,05

300000

210

175

8,305

1453,375

0,0011335

1282201,15

300000

240

218

8,305

1810,490

0,0011335

1597256,29

300000

270

255

8,305

2117,775

0,0011335

1868350,24

300000

300

297

8,305

2466,585

0,0011335

2176078,52

300000

330

342

8,305

2840,310

0,0011335

2505787,38

300000

360

378

8,305

3139,290

0,0011335

2769554,48

300000

390

423

8,305

3513,015

0,0011335

3099263,34

300000

420

456

8,305

3787,080

0,0011335

3341049,85

300000

450

497

8,305

4127,585

0,0011335

3641451,26

300000

480

538

8,305

4468,090

0,0011335

3941852,67

300000

510

577

8,305

4791,985

0,0011335

4227600,35

300000

540

610

8,305

5066,050

0,0011335

4469386,85

300000

570

652

8,305

5414,860

0,0011335

4777115,13

300000

600

686

8,305

5697,230

0,0011335

5026228,50

300000

630

724

8,305

6012,820

0,0011335

5304649,32

300000

650

758

8,305

6295,190

0,0011335

5553762,68

300000

Maksymalne wartości naprężeń stycznych w układzie osi współrzędnych p - q

σ1 [105Pa]

σ3 [105Pa]

pi [105 Pa]

qi [105 Pa]

pi 2

qi * pi

49,602

1

25,301

24,301

640,141

614,840

52,973

2

27,487

25,487

755,508

700,535

55,537

3

29,269

26,269

856,645

768,840

82,056

76,056

2252,293

2084,214

(pi)2

6733,187

tg δ

0,4976

b

11,7395

Wynika z tych danych ze kąt tarcia wewnętrznego wynosi 27°30', a c= 13,52 *10 5Pa

Wykres wartości maksymalnych naprężeń stycznych

0x01 graphic

3. Wnioski

Ćwiczenie trójosiowego ściskanie przeprowadziłam na 3 próbkach tego samego gruntu przy różnych ciśnieniach. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń i otrzymanych wyników wykreśliłem 3 koła Mohra. Przeprowadzając prostą Coulomba otrzymałam kąt ϕ (kąt tarcia wewnętrznego) którego wartość wg metody graficznej wynosi 27 0. Według metody analitycznej kąt tarcia wewnętrznego wynosi 270 30'.Wartości spójności dla metod: analitycznej i graficznej również wyszły różne.

Jeśli chodzi o obliczenia spójności to zarówno w metodzie analitycznej jak i graficznej otrzymałam prawie identyczne wartości ok. 13,5 *105 Pa. Badana skała była dość wytrzymała na trójosiowe ścinanie ponieważ czasy po jakich nastąpiło tąpnięcie był długi co świadczyłoby o dużej wytrzymałości badanej próbki


Pobierz dokument
5726.doc
Rozmiar 103 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
5726
5726
5726
5726, scenariusze zajęć z internetu
5726
5726
5726
5726
5726
5726
5726

więcej podobnych podstron