pp26, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Laboratorium Podstaw Fizyki, sprawka

Pobierz dokument
pp26.mechanika.i.budowa.maszyn.pwr.mibm.semestr.doc
Rozmiar 172 KB

Laboratorium przyrządów półprzewodnikowych

Ćwiczenie Nr 2

Temat: Charakterystyka prądowo-napięciowa złącza p-n.

Ćw. wykonali:

Data wyk. ćw.:

Schemat układu pomiarowego:

- dioda BYP 401, I(10μA ÷ 500mA)

Temat zadania:

Dane jest złącze o oporności szeregowej Rs=3,5W oraz prądzie nasycenia Is=1mA. Obliczyć prąd I płynący przez złącze dla napięcia baterii Ub=0,35V. Obliczyć oporność statyczną R=U/I i oporność dynamiczną p=dU/dI w wybranym punkcie pracy. W rozważaniach ominąć oporność upływu.

Rozwiązanie:

Ub = IRr + U

U = (kT/q)*ln[(I/Ir)+1]

Ub=IRs+(kT/q)*ln(I/Ir)

Rozwiązanie graficzne:

Ub-Irs = (kT/q)*ln[(I/Is)+1] przyjmujemy kT/q = 0,026V

y1 = Ub-Irs

y2 = (kT/q)*ln[(I/Is)+1]

Zakładając różne wartości I obliczamy y1 i y2 (tabela):

I [mA]

20

40

70

100

200

300

y1 [V]

0,28

0,21

0,105

0,0

-3,5

-0,7

y2 [V]

0,257

0,276

0,29

0,299

0,317

0,328

Na rysunku wykreślamy zależność y1=f(I) oraz y2=f(I) i wyznaczamy szukany prąd I:

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Prąd szukany I ≈ 25 [mA] (I≈0,025 [A])

Oporność dla prądu zmiennego dla złącza p-n bez rezystancji szeregowej:

, po przekształceniu

,

tak więc rezystancja dynamiczna złącza z rezystancją szeregową wyniesie

Charakterystyka prądowo-napięciowa złącza p-n (schemat układu jak wyżej) :


U [V]

I [mA]

0,334

0,01

0,390

0,03

0,407

0,05

0,429

0,08

0,439

0,1

0,471

0,2

0,515

0,5

0,531

0,7

0,548

1,0

0,603

3,0

0,645

7,0

0,657

9,0

0,695

20

0,728

40

0,753

70

0,768

100

0,798

200

0,814

300

Wykres dołączony do sprawozdania.

Wyznaczanie współczynnika doskonałości złącza:

n = (q * log e)/ kT

n = 1/26*log e = 0,0167

Wnioski:

W ćwiczeniu tym zadaniem było wyznaczenie charakterystyki diody półprzewodnikowej zarówno w kierunku przewodzenia. Po narysowaniu charakterystyki w kierunku przewodzenia można wyznaczyć współczynnik doskonałości diody oraz rezystancję szeregową badanej diody.

Szukany prąd I

y1

y2


Pobierz dokument
pp26.mechanika.i.budowa.maszyn.pwr.mibm.semestr.doc
Rozmiar 172 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
fiele25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Pomia napięcia powierzchniowego, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, spr
fiele15, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Sprawozdanie 81, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie nr12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fi
Sprawozdanie nr43 fizyka, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdan
Sprawozdanie 12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie 57c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fiz
pp25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Labora
76, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza lab
LAB51~1, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiz
Obliczenia do sprawka by P, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozd
LABORATORIUM MIERNICTWA, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozda
29 ćw sprawko, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizyki
33c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza la
91a, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza la
W pierwszej części doświadczenia, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sp

więcej podobnych podstron