innowacje i technologie, Ekonomia

Pobierz dokument
innowacje.i.technologie.ekonomia.doc
Rozmiar 134 KB

  1. Krótka charakterystyka społeczno-ekonomiczna regionu.

Podstawowym aspektem interesującym przedsiębiorcę przed podjęciem działań mających na celu uruchomienie nowej firmy oferującej dany produkt czy usługę jest potencjalna siła nabywcza rynku, wielkość popytu, ilość potencjalnych klientów. Charakterystyka ta ma na celu wskazać najistotniejsze zjawiska zachodzące w regionie, w którym miałabym zacząć prowadzić działalność jako przedsiębiorca.

Jak wiadomo sytuacja społeczno-ekonomiczna kraju nie jest obecnie łatwa szczególnie z punktu widzenia osoby poszukującej pracy.

Stopa bezrobocia w latach 2003ab     (bezrobocie rejestrowane)

 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

2003

18,7

18,8

18,7

18,4

17,9

17,8

17,8

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny obecna stopa bezrobocia wynosi 17,8% w kraju. Lepszą sytuację mają mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich, jaką jest Warszawa, tu powstaje wiele prężnych firm szczególnie usługowych włączając to szeroko pojęty handel jak również mają swoje siedziby duże firmy polskie i zagraniczne. Warszawa stała się na przestrzeni ostatnich lat największym rynkiem pracy stąd też wielu mieszkańców Warszawy jest ludnością napływową. Również pod względem budownictwa jest to intensywnie rozeijający się teren. Umiejscowiło się tu wiele inwestycji zarówno, jeśli chodzi o budownictwo domów mieszkalnych jak również biurowców i hoteli.

Dzielnicą, w której mieszkam i gdzie myślę o działalności gospodarczej jest Ochota. Dzielnica ta zajmuje 972ha z czego prawie 200ha to tereny zielone. Zamieszkuje ja prawie 90 tysięcy osób, z co piąty mieszkaniec Ochoty ma nie więcej niż 15 lat. Na Ochocie znajdują się 793 budynki mieszkalne, a aktualnie buduje się około 2200 mieszkań. Ochota jest dzielnicą kontrastów ponieważ Stara Ochota to część dzielnicy jeszcze przedwojenna z zabytkowymi budynkami gdzie obecnie zamieszkują ludzie starsi z drugiej jednak strony liczne nowe inwestycje zakończone i w trakcie budowy odmłodziły mieszkańców dzielnicy. Osiedla Szczęśliwice, Włodarzewska, Przy Parku, Kurhan zamieszkują przeważnie ludzie młodzi jednak już w miarę dobrze sytuowani, rodziny z dziećmi.

W obrębie dzielnicy zarejestrowanych jest 20308 firm: spółek i osób fizycznych. Na terenie Ochoty są usytuowane 2 żłobki, 21 przedszkoli, 14 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 4 licea, 5 uczelni wyższych, a kulturę upowszechnia 21 placówek kulturalnych.

  1. Metody szukania pomysłów i możliwośći.

Poszukując najlepszych pomysłów na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej starałam się maksymalnie wykorzystać istniejące i poznane metody generowania pomysłów zaczerpnięte z podręcznika jak również z własnego doświadczenia i życia.

Niwątpliwie dwoma podstawowymi metodami do zebrania pierwszych dwudziestu pięciu pomysłów były burza mózgów jak również wywiady, które przeprowadziłam wśród znajomych. Burz mózgów którą przeprowadziliśmy wśród osób zaangażowanych zaangażowanych podobny projekt pozwoliła nam zebrać grupę pomysłów bez ich jakiejkolwiek oceny czy krytyki dlatego też znalazłu się tan również pomysły zupełnie nierealne i niemożliwe do zrealizowania. Dopiero w następnym etapie poddaliśmy je wstępnej ocenie co pozwoliło wyłonić 10, które poddaliśmy wnikliwszej ocenie. Z dziesięciu wyodrębniono kolejno trzy, z których jeden będzie stanowił cel mojego przedsięwzięcia.

Równolegle przeprowadziłam wywiady - rozmowy wśród otaczających mnie bliskich i znajomych majace na celu ustalenie czego brakuje im w ich otoczeniu, jakiego produktu lub usługi oczekiwaliby, a nie jest on łatwo dostępny w naszej dzielnicy lub jakiego rodzaju działalność chcieliby podjąć i widzieliby ją jako profitową i satysfakcjonującą.

Poza tym uważne śledzenie procesów społeczno-gospodarczych w kraju, mieście a wreszcie w naszej dzielnicy również dostarczyło mi pewnych danych do sformuowania części pomysłow zawartych w tym raporcie. Źródłem tych danych była prasa codzienna zarówno ogólnopolska jak i lokalna „Informator Ochoty”, Internet, lokalne programy TV.

Mój ostateczny wybór był również wynikiem metody zwanej synektyką, gdyż proces podjęcia decyzji przeszedł kolejne fazy zgodnie z pięcioma zasadami roboczymi Gordona: odroczenia, autonomii przedmiotu, posługiwania się banałami, „włączanie- rozłączanie”, posługiwanie się metaforami.

Ważnym aspektem również w procesie generowania pomysłów jest moje doświadczenie zawodowe będące bazą do przemyśleń. Praca zawodowa stawia mnie w bardzo różnych czasem trudnych sytuacjach, zmusza do szybkich i trafnych decyzji, uczy poruszania się we współczesnym świecie biznesu, kontaktów z ludźmi na biznesowym poziomie oraz swobody w poruszaniu się i kontaktach z Urzędami Państwowymi.

Ostatnią zastosowaną przeze mnie metodą szukania możliwości było doświadczenie życiowe, mój stan rodzinny, moje własne zainteresowania, predyspozycje i kwalifikacje pozwalające ocenić i zweryfikować zebrane informacje i pomysły.

  1. Kryteria oceny pomysłów i wyboru trzech najbardziej obiecujących.

W wyniku metod generowania pomysłów powstała lista 25 potencjalnych możliwości:

1. Kwiaciarnia

2. Sklep spożywczy

3. Wypożyczalnia kaset i DVD

4. Sklep zielarski i ze zdrową żywnością

5. Fryzjer.

6. Salon kosmetyczny.

7. Miniprzedszkole dla 2-3 latków.

8. Serwis i sprzedaż rowerów.

9. Biuro organizujące wypoczynek i imprezy dla dzieci i młodzieży.

10. Sklep wszystko dla dziecka.

11. Kawiarenka internetowa.

12. Biuro zleceń różnych.

13. Myjnia samochodowa.

14. Parking strzeżony.

15. Projektowanie i wykańczanie wnętrz.

16. Firma przewozowa.

17. Agencja ubezpieczeniowa wraz z biurem ogłoszeń.

18. Sprzątanie mieszkań i biur.

19. Usługi kurierskie.

20. Pralnia.

21. Kawiarenka z herbaciarnią

22. Pizzeria.

23. Studio fotograficzne.

24. Zakupy na zlecenie.

25. Zakład krawiecki.

W dalszym etapie każdy z dwudziestu pięciu pomysłów został opisany trzema wadami i zaletami z punku widzenia przedsiębiorcy mającego realizować dane przedsięwzięcie. Pozwoliło to na eliminację najmniej atrakcyjnych i wybór dziesięciu, które zostały opisane w dalszej części raportu metodą wagowo-punktową. W tej metodzie selekcji waga określona przez wartości od 1 do 8, oznacza hierarchię ważności każdego z kryteriów z punktu widzenia przedsiębiorcy i osiągania dodatnich wyników finansowych. Ocena punktowa w granicach 0-20 oznacza ocenę w przypadku konkretnego przedsięwzięcia. Łączny wynik jest iloczynem wago i oceny punktowej danego kryterium, ostateczna łączna ilość punktów będzie stanowiła wynik służący do wyboru najbardziej obiecującego projektu. W dalszej części zostaną wybrane trzy pomysły z najwyższą liczbą wynikową, które zostaną poddane wstępnej analizie.

  1. Wnioski ze wstępnej analizy trzech najbardziej obiecujących pomysłów.

Przedsięwzięcie pierwsze - Biuro zleceń różnych.

Usługi tego rodzaju polegałyby na przyjmowaniu zleceń na różnego rodzaju usługi typu sprzątanie mieszkań, domów prywatnych i firm, myciu okien, zakupy na zlecenie klienta, drobne przewozy towarowe, dostarczanie kwiatów, załatwianie spraw w imieniu klienta. Generalnie firma byłaby otwarta na potrzeby klienta i jego potrzeby.

Uzasadnieniem dla istnienia tego rodzaju firmy mogą być dwie rzeczy.

Po pierwsze jakość życia, wieczny brak czasu, zagonienie. Każdy z nas chętnie nie raz wolałby zapłacić rozsądną cenę za to by w wolnym czasie poczytać książkę, a nie zabierać się za odkurzanie całego mieszkania. Dokładnie zdaję sobie sprawę, jaką zmorą jest umycie dwa razy do roku okien w momencie kiedy pracuje się po 9 czy 10 godzin dziennie i ma rodzinę.

Drugim powodem a raczej segmentem klientów będą ludzie starsi, którzy będą mogli pozwolić sobie na skorzystanie z naszych usług.

Firma tego typu mogłaby załatwiać za swoich klientów różne sprawy. Świadczenie tego typu usług nie wymaga od przedsiębiorcy dużych nakładów i jest stosunkowo łatwe, nie wymaga specjalistycznej wiedzy a jedynie zmysłu organizacyjnego, pracowitości i umiejętności nawiązywania kontaktów.

Firma byłaby zlokalizowana u właściciela w domu, gdyż jej specyfika nie wymaga reprezentacyjnego biura, gdzie będą przyjmowani klienci. Biurko, komputer i telefon, przez który głównie będą przyjmowane zlecenia, może znajdować się w mieszkaniu właściciela. Usługi będą świadczone w domu klienta i w terenie.

Jeśli chodzi o konkurencję to po przejrzeniu kilku numerów INFORMATORA tzn lokalnego tygodnika ochockiego, obserwując reklamy te większe i mniejsze nie znalazłam firmy o podobnym charakterze. Firmy zajmujące się porządkami, myciem okien, na które napotkałam zwykle ukierunkowane były na duże zlecenia typu biurowce, szkoły itp. A nie na klienta prywatnego.

W celu zdobycia klientów i zaistnienia w ich świadomości należałoby umieścić reklamę w INFORMATORZE, który jest chętnie czytaną gazetą lokalną, wydrukować ulotki z sugestiami zleceń, które możemy realizować.

Najwłaściwsza formą prawną dla takiego przedsięwzięcia będzie firma jednoosobowa, która jest najtańszą i najprostszą formą organizacji firmy. Aby założyć taką firmę należy jedynie zgłosić rozpoczęcie działalności gospodarczej w ewidencji , zgłosić działalność do Głównego Urzędu Statystycznego, ZUS i Urzędzie skarbowym oraz otworzyć rachunek bankowy.

Przedsięwzięcie nie wymaga inwestycji, samochód i komputer do rejestracji zleceń czy prowadzenia księgowości należy do właściciela. Jeśli chodzi środki do realizacji zleceń to będą one zakupywane i uzupełniane w miarę napływu konkretnych zleceń.

W miarę upływu czasu i napływu klientów można rozszerzyć zespół ludzi realizujący zlecenia by mieć możliwość przyjmowania i obsługiwania większej ilości klientów oraz pomyślec nad rozszerzeniem gamy usług.

Przedsięwzięcie drugie - Kwiaciarnia

Przedsięwzięcie to byłoby punktem handlowym, którego podstawowym asortymentem byłyby kwiaty cięte i doniczkowe jednak obok nich klient mógłby zakupić drobne przedmioty, bibeloty, które można by kupić jako prezent dla kogoś komu kupujemy kwiaty. Kwiaciarnia ta oferowałaby możliwość dostarczania kwiatów pod wskazany adres oraz wykonywania okolicznościowych wiązanek np. ślubnych i wieńców.

Kwiaty są artykulem na który zawsze będzie popyt nie mówiąc już o okresach wzmożonych zakupów typu popularne imieniny, święta np. Dzień Nauczyciela, czy inne okazje np. zakończenie roku szkolnego.

Jeśli chodzi o lokalizację przedsięwzięcia to znalezienie odpowiedniego lokalu nie stanowiłoby specjalnego problemu ze względu na to, iż nie wymaga ono zbyt dużego lokum a jedynie usytuowanego w dobrym punkcie. Ochota ze względu na swe położenie w w centrum Warszawy oraz swą gęstą zabudowę posiada wiele takich punktow. Jedyne co należałoby uwzględnić to położenie względem bazaru przy skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Banacha, gdzie znajduje się wiele budek z kwiatami.

Po przeprowadzeniu rozmów z kilkunastoma osobami, sąsiadami, osobami znanymi mi, którzy są mieszkańcami Ochoty okazało się, że wiele z nich byłaby zainteresowana takim punktem, gdzie mogłaby kupić kwiaty „z klasą”, szczególne zainteresowanie budziła też mozliwość zamawiania kwiatów telefonicznie z dostarczeniem pod wskazany adres.

Podstawową konkurencją dla tego przedsięwzięcia pozostaje wspomniany już bazar, jednak oferowana jakość kwiatów oraz ich komponowanie oraz oferta dodatkowa naszej kwiaciarni dawałyby w sumie produkt odmienny od tego, który można kupić w bazarowych budkach.

Działalność należałoby rozpocząć reklamą w lokalnej prasie oraz drukowanymi ulotkami rozesłanymi jako wrzutki do skrzynek pocztowych mieszkańców Ochoty, w określonych miejscach moglyby się pojawić szyldy reklamowe np. w zakładach fotograficznych, przy Kościołach itp.

Kwiaty jak wiadomo są produktem nietrwałym i szybko psującym się, więc zaopatrzenie w kwiaty cięte byłoby zorganizowane przez właściciela jego samochodem na pobliskiej Giełdzie Kwiatowej przy Alei Krakowskiej. Nie będzie również stanowiło problemu nawiązanie kontaktów z podwarszawskimi ogrodnikami w zakresie dostawy kwiatów doniczkowych.

Również w tym przypadku jako formę prawną przedsięwzięcia zastosowałabym prowadzenie działalności gospodarczej jako najprostszą i najmniej kłopotliwą.

Przedsięwzięcie byłoby sfinansowane przez właściciela co przy początkowej kwocie 40 tysięcy złotych wydaje się być kwotą wystarczającą na wynajem i adaptację pomieszczenia, wydrukowanie ulotek i zakup pierwszej partii towaru.

W przyszłości można by rozszerzyć działalność w zakresie „zazieleniania i ukwiecania” restauracji, biur i mieszkań oferując kompleksową obsługę w doborze odpowiednich roślin i kwiatów w zależności od miejsca.

Przedsięwzięcie trzecie - Miniprzedszkole dla 2-3 latków.

Miniprzeszkole oferowało by opiekę nad dziećmi wieku 2-3 lat przez 8 godzin dziennie. W programie oprócz zabawy znalazłyby się zajęcia ruchowe, rytmiczne, muzyczne i plastyczne.

Z własnego doświadczenia wiem jak trudno znaleźć odpowiednie miejsce dla dziecka w tym właśnie wieku. Dzieci dwuletnie nie są jeszcze przyjmowane do tradycyjnych przedszkoli, a często wiek 3 latka nie jest wydaje się jeszcze odpowiedni by maluch mógl do takiego już uczęszczać. Mlode mamy chcą już po upływie dwóch lat wrócić do pracy lub rozpocząć nową ścieżkę zawodową. Żłobki na Ochocie, gdzie miniprzedszkole miałoby funkcjonować, są tylko dwa i uzyskanie w nich miejsca jest bardzo trudne. Chętnych jest dużo a przy tak wielu dzieciach trudno objąć je indywidualną i łagodną a jednocześnie stymulującą ich rozwój opieką.

Po przeprowadzonych rozmowach oraz rozeznaniu na rynku doszłam do wniosku, że byloby bardzo duże zainteresowanie niestandardową placówką ukierunkowaną na maluchy.

Przedszkole zlokalizowane zostanie na parterze willi z wyjściem na ogródek w okolicy Parku Szczęśliwickiego.

Konkurencja dla tego rodzaju przedsięwzięcia nie jest duża ze względu na zwężoną grupę wiekową. Jak już wspomniałam na Ochocie funkcjonują jedynie dwa żłobki oraz 3 przedszkola prywatne, gdzie również przyjmowane są dzieci od 2 lat jednak w najbliższym otoczeniu naszej lokalizacji nie ma podobnej placówki. Zazwyczaj rodzice starają się wybrać miejsce polożone jak najbliżej miejsca zamieszkania a w okolicy jest co najmniej kilka nowych osiedli gdzie mieszka wiele młodych rodzin z małymi dziećmi.

Rozpropagowanie wiedzy o nowym przedszkolu nalezałoby rozpocząć urządzeniem dnia otwartego w czasie którego zainteresowani rodzice mogliby przyjść wraz dzieckiem i obejrzeć miejsce oraz udział w zorganizowanych w tym dniu grach i zabawach. Standardowo już jak w przypadku innych przedsięwzięć zostałby umieszczona reklama w Informatorze Ochoty oraz porozkładane ulotki w przychodniach dla dzieci, szkołach podstawowych oraz innych przedszkolach.

Przedsięwzięcie jest obarczone sporymi kosztami rozpoczęcia ponieważ nalezałoby przeprowadzić adaptacje pomieszczeń, zakupić odpowiednie wyposażenie, sprzęt i zabawki.

Wymagałoby to również zatrudnienia conajmnie jednej osoby.

Przedszkole posiadaloby forme prawną w postaci Spółki Cywilnej ponieważ byloby zalożone przez dwie osoby co jest konieczne ze względu na ilość kapitału niezbędnego do rozpoczęcia działalności.

Każdy ze wspólników wniósłby po 30 000 tys. Zł.

Perspektywy dla tego przedsięwzięcia są bardzo szerokie, z czasem można rozszerzać działalność poprzez rozszerzenie wieku przyjmowanych dzieci.

  1. Analiza ostatecznie wybranego pomysłu.

Przyczyna dokonania wyboru. Misja i cele.

Z trzech opisanych powyżej przedsięwzięć wybrałam ostatecznie jeden, który według mnie jest najmniej zagrożony niepowodzeniem, a w dłuższym okresie ma największą szansę na rozwój a co za tym idzie zwiększenie zysków.

Pomysł pierwszy „Biuro zleceń różnych” został przeze mnie ostatecznie wyeliminowany ze względu na to iż istnieje spore ryzyko, że okres rozruchu, znalezienia odpowiedniej liczby klientów może okazać się zbyt długi. Ponad to działalność ta wymaga ciągłego ich poszukiwania i pomimo umiarkowanych cen i dużej gamy usług mogłoby się okazać, że większość czasu poświęcamy na poszukiwanie możliwości otrzymania zlecenia.

Pomysł drugi Kwiaciarnia wydaje się jednak dla mnie osobiście mniej interesujący w realizacji niż ostatecznie wybrany projekt, chociaż niewątpliwie tańszy i technicznie prostszy. Obawiam się, że najbardziej w tej działalności interesowałoby mnie układanie kompozycji kwiatowych niż jeżdżenie na giełdę kwiatową bladym świtem.

Podstawową inspiracją dla pomysłu miniprzedszkola dla dwu i trzylatków były własne doświadczenia i przeżycia. Zarówno w chwili jak mój syn, a później córka ukończyli dwa latka poszukiwałam miejsca, przedszkola, klubiku gdzie mogliby pójść na kilka godzin dziennie i spędzić troche czasu wśród równolatków, poznać nowe otoczenie i popróbować życia społecznego. Niestety Niestety obu przypadkach moje poszukiwania kończyły się fiaskiem. Żłobek odrzucałam z założenia, bo nie o to chodziło. Dzieci nie musiały iść na cały dzień gdzieś byle tylko ktoś się nimi zajął. Przedszkola okazały się dostępne dopiero po ukończeniu trzeciego roku życia i to tylko po udokumentowaniu, że oboje rodzice pracują. Poza tym na wejściu słyszałam, że tylko na pełny wymiar godzin, nie ma możliwości płacić za pół dnia w przedszkolu. Przedszkole prywatne, do którego trafiłam okazało się pomyłką, bo owszem przyjmowało dwulatków, nawet na pół dnia ale mieściło się w mieszkaniu przy ruchliwej ulicy, jednym słowem znów nie to czego szukałam.

Ja oczywiście mam to już za sobą, jednak rozglądając się wokół i prowadząc rozmowy z mamami kolegow i koleżanek moich dzieci wiem, że pomimo upływu dwóch lat sytuacja nie uległa zmianie stąd pomysł, że na tym terenie taki pomysł po prostu musi wypalić pod warunkiem, że będzie na odpowiednim poziomie. Miniprzedszkole byłoby czynne od 8 do 16 i w ciągu tych godzin oferowaloby zajecia z rytmiki, muzyki, manualno - plastyczne oraz możliwość bezpiecznej zabawy wśród rówieśników. Zapewnialoby śniadanie, obiad i podwieczorek.

Misją placowki byłoby wyjście naprzeciw matkom, które chciałyby poszerzyć umiejętności i kontakty swoich dzieci w dostosowany do ich percepcji sposób, bez stresu i bez ograniczeń, które narzucają tradycyjnie działające placowki. Chcielibyśmy otwierać i pokazywać bezpieczny i kolorowy swiat maluchom w ich pierwszych kontaktach społecznych poza domem zapewniając im należytą opiekę i bezpieczeństwo.

Lokalizacja działalności.

Działalność naszego miniprzedszkola zlokalizowana będzie w obrębie dzielnicy Ochota, a konkretnie w pobliżu Parku Szczęśliwickiego co jest dodatkowym atutem, gdyż umożliwia korzystanie z jego terenów w zajęciach programowych. W otulinie Parku powstało i jest już zamieszkanych kilka nowych osiedli, część inwestycji dobiega końca. Miniprzedszkole mieściłoby się na parterze willi przy ul Kurhan z przylegającym do niej ogrodem. Willa należy do jednej ze wspólniczek i będzie wynajmowana do prowadzenia działalności gospodarczej.

Analiza rynku.

Ludność i lokalizacja rynku; jego specyfika.

Załącznik Nr. 1.

Lp.

Pomysł

Wady

Zalety

1.

Kwiaciarnia

- duża konkurencja

-delikatny i szybko psujący się towar

-wiedza i zdolności artystyczne

- przyjemne środowisko pracy

- nieduże koszty wejścia

- możliwość samorealizacji artystycznej

2.

Sklep spożywczy

- duża konkurencja

- duże zaangażowanie w zaopatrzenie

- godziny pracy

- stały popyt

- nie wymaga specjalistycznej wiedzy

- zadowolenie klientów

3.

Wypożyczalnia kaset i DVD

- ciągłe uzupełnianie zbioru

- duże koszty rozpoczęcia

- klienci

- praca zgodna z zainteresowaniami

- kontakt z ludźmi

- śledzenie nowości kinowych

4.

Sklep zielarski i ze zdrową żywnością

- znalezienie odpowiednich dostawców

- określony zamożny klient

- wymaga określonej wiedzy

- ciekawy asortyment

- niskie koszty wejścia

5.

Fryzjer

- wymaga zdolności manualnych

- duża konkurencja

- nadążanie za trendami

- stosunkowo niskie koszty wejścia

- kontakty z ludźmi

- zadowolenie klienta

6.

Salon kosmetyczny

- wysokie koszty wejścia

- kwalifikacje

- konkurencja

- interesująca praca

- śledzenie nowości

- kontakty z ludźmi

7.

Miniprzedszkole 2-3 latki

- stosunkowo wysoki koszt rozpoczęcia

- specjalistyczne kwalifikacje

- duża odpowiedzialność

- bardzo ciekawa praca

- duże urozmaicenie

- nieustanne zapotrzebowanie rynku

8.

Serwis i sprzedaż rowerów

- specjalistyczna wiedza

- sezonowość

- wysoki koszt wejścia

- promocja zdrowego trybu życia

- rosnący rynek zbytu

- możliwość realizacji własnych pasji

9.

Biuro organizujące wypoczynek i imprezy dla dzieci i młodzieży

- sezonowość

- wykwalifikowany zespół ludzi

- sprawdzona baza wypoczynkowa

- duże dochody

- możliwość podróży

- praca z młodzieżą

10.

Sklep wszystko dla dziecka

- konkurencja

- wyszukiwanie atrakcyjnego asortymentu

- przyjemny rynek i asortyment

- stosunkowo niskie koszty wejścia

- ciągłe zapotrzebowanie

11.

Kawiarenka internetowa

- duże koszty wejścia

- konieczność ochrony

- specjalistyczna wiedza

- nie wymaga kolejnych inwestycji

- przyjemna klientela

- realizacja własnych zainteresowań

12.

Biuro zlecen różnych

- dotarcie i zdobycie klientów,

- zebranie odpowiedniego zespołu

- nienormowany czas pracy

- niski koszt rozpoczęcia

- różnorodność

- nie wymaga specjalistycznej wiedzy

13.

Myjnia samochodowa

- wysokie koszty wejścia

- konkurencja

- monotonia

- nie wymaga specjalistycznej wiedzy

- niezbyt pracochłonne

- daje niezależność

14.

Parking strzeżony

- praca na zmiany

- zagrożenie napadem

- wysokie stawki ubezpieczeniowe

- nie wymaga specjalistycznej wiedzy

- duże zapotrzebowanie

- łatwość zmiany lokalizacji

15.

Projektowanie i wykańczanie wnętrz.

- specjalistyczna wiedza

- sprawdzona ekipa,

- konkurencja

- stałe zapotrzebowanie

- duże przychody

- łatwość łatwość zdobywaniu klientów

16.

Firma przewozowa

- wysoki koszt wejścia

- licencja

- konkurencja

- nie wymaga specjalistycznej wiedzy

- praktyka za kierownicą

- praca w terenie

17.

Agencja ubezpieczeniowa wraz z biurem ogłoszeń

- nienormowany czas pracy

- dojazdy do klienta

- konkurencja

- niskie koszty rozpoczęcia

-duże przychody

-niezależność

18.

Sprzątanie mieszkań i biur

- bariery wejścia

- pracochłonność,

-niski status zawodu

-duże przychody

- niskie koszty

- nie wymaga specjalistycznej wiedzy

19.

Usługi kurierskie.

- konkurencja

- wysokie koszty własne

- praca w terenie

- różnorodność

- nie wymaga specjalistycznej wiedzy

20.

Pralnia

- duża inwestycja

- duża konkurencja

- wysokie koszty prowadzenia

- ciągłe zapotrzebowanie

- normowany czas pracy

- nie wymaga specjalistycznej wiedzy

21.

Kawiarenka i herbaciarnia

- nieokreślony popyt

- wyszukanie odpowiednich dostawców

- długie godziny pracy

- interesujący asortyment

- spotkania z ciekawymi ludźmi

- niski koszt rozpoczęcia

22.

Pizzeria

- koszty wejścia

- konkurencja

- pozwolenia

- duży popyt

- duże przychody

- szybki zwrot nakladów

23.

Studio fotograficzne

- specjalistyczn wiedza,

- konkurencja

- drogi, specjalistyczny sprzęt

- stałe zapotrzebowanie

- możliwość rozszerzania oferty,

- zgodne z zinteresowaniami

24.

Zakupy na zlecenie

- niskie przychody

- wysokie koszty własne

- małe zapotrzebowanie

- praca w terenie,

- możliwość kontaktu z ludźmi,

- nienormowany czas pracy

25.

Zakład krawiecki

- konkurencja

- wysokie koszty zakupu maszyn

- specjalistyczna wiedza

- podążanie za modą

- możliwość kreowania własnych projektów

- stali klienci

Grażyna Kabat, 7977w

___________________________________________________________________________

3

________________________________________________________________________

Przedsiębiorczość, Innowacje i Technologie

Sprawdzian, sesja I, 2003/2004


Pobierz dokument
innowacje.i.technologie.ekonomia.doc
Rozmiar 134 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
model strategi technologicznych, Ekonomia
WYKŁAD 14kpl TECHNOLOGICZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY WYBORU SURÓWKI, dla AiR
koparki, Studia Inż, IV semestr inż, Technologia Ekonomika Organizacja
Maksiu 6 grudzien, Studia Inż, V semestr inż, Technologia Ekonomika Organizacja
Przykładowy zestaw pytań, Studia Inż, V semestr inż, Technologia Ekonomika Organizacja
Wyklady z Technologii Robot Budowlanych, Studia Inż, V semestr inż, Technologia Ekonomika Organizacj
Technologia, Technologia,ekonomika,organizacja-TEST, TECHNOLOGIA
model strategi technologicznych, Ekonomia
Problematyka innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach rodzinnych
1 mld PLN na wsparcie innowacji technologicznych
technologie i innowacje (14 str), Ekonomia, ekonomia
Innowacyjne urządzenia i technologie
Innowacyjność w krajach rozwijających się, Ekonomia rozwoju, Chrzanowski

więcej podobnych podstron