Badanie maszyny synchronicznej e, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 08.Badanie 3-fazowej prądnicy synchronicznej

Pobierz dokument
badanie.maszyny.synchronicznej.e.szkola.doc
Rozmiar 106 KB

LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH

Wykonali:

Zdrojewski Krzysztof

Woźniak Karol

Sałata Przemysław

Temat: Praca maszyny synchronicznej na sieć sztywną

Data wykonania: 13.03.96

Ocena:

1.Synchronizacja maszyny synchronicznej z siecią.

Żeby trójfazowa maszyna synchroniczna mogła być przyłączona do drugiej pracującej maszyny synchronicznej, lub do sieci musi być osiągnięty stan, w którym na wyłączniku łączącym maszynę z siecią suma chwilowych wartości napięć odpowiednich faz po obu stronach otwartego wyłącznika jest równa zeru.

Do spełnienia tej zależności konieczne są następujące warunki;

W ćwiczeniu zastosowany został sposób synchronizacji „na ciemno”

2. Dane znamionowe maszyny synchronicznej

napięcie znamionowe UN= 127/73 V

prąd znamionowy IN= 50/87 A

moc znamionowa SN= 11kVA

współczynnik mocy cosϕN=0,8

prędkość obrotowa nN=1500 obr/min

częstotliwość f=50 Hz

napięcie wzbudzenia Uf= 65 V

prąd wzbudzenia If= 8A

3.Praca prądnicowa, silnikowa i kompensacyjna maszyny synchronicznej

3.1.Wyznaczanie charakterystyki Ia=f [If] ; cosϕ= f [If];

Lp.

If

Ia

Q

cosϕ

Rodzaj pracy

Uwagi

1,4

46

100

0,32

2.

2

34,5

62

0,48

P=3000W

3.

2,5

27,5

42

0,63

Cw=5 W/dz

4.

3

24

27

0,78

5.

3,5

22,5

12,5

0,94

6.

4

21,5

0

1

Pradnica

7.

4,5

22,5

-11

0,95

8.

5

24

-24

0,82

9.

5,5

26

-34

0,71

10.

6

29

-44

0,61

11.

6,5

31

-52

0,55

12.

7

33,5

-62

0,48

13.

7,5

36

-70

0,44

Lp.

If

Ia

Q

cosϕ

Rodzaj pracy

Uwagi

1,5

24,5

42

0,52

2.

2

20

29

0,76

P=2250W

3.

2,5

17,5

17

0,83

Cw=5 W/dz

4.

3

15,5

6

0,97

5.

3,5

16,5

-6

0,97

6.

4

17,5

-18

0,82

Silnik

7.

4,5

20,5

-28

0,68

8.

5

23,5

-39

0,55

9.

5,5

26

-50

0,48

10.

6

30

-59

0,40

11.

6,5

33,5

-69

0,35

12.

7

37

-78

0,31

13.

7,5

40

-87

0,28

Lp.

If

Ia

Q

cosϕ

Rodzaj pracy

Uwagi

1,5

15

37

0

2.

2

10

25

0

P=3000W

3.

2,5

5

12

0

Cw=5 W/dz

4.

3

0

1

0

5.

3,5

5

-10

0

6.

4

9

-20

0

Kompensator

7.

4,5

13

-29

0

8.

5

17

-40

0

9.

5,5

21,5

-51

0

10.

6

25

-59

0

11.

6,5

28,5

-68

0

12.

7

32

-77

0

13.

7,5

35

-85

0

Wykresy krzywych V

a) dla prądnicy

0x01 graphic

b) dla silnika

0x01 graphic

c) dla kompensatora

0x01 graphic

4. Wyznaczanie zależności momentu elektromagnecznego i reluktancyjnego od kąta obiążenia.

4.1. Tabela pomiarów

prądnica

Lp

υ

P

Mem

1

2

-3

-19,1

2

3.5

-6

-38,2

3

6

-9

-57,3

4

7

-12

-76,4

5

9

-15

-95,5

6

10,5

-18

-114,6

7

12

-21

-133,7

8

15

-24

-152,8

9

17,5

-27

-171,9

10

19

-30

-191,0

11

20

-33

-210,1

12

23

-36

-229,2

silnik

Lp

υ

P

Mem

1

7

3

19,1

2

9

6

38,2

3

11

9

57,3

4

13

12

76,4

5

15,5

15

95,5

6

17

18

114,6

7

19

21

133,7

8

22

24

152,8

9

25

27

171,9

10

27

30

191,0

11

31

33

210,1

12

36

36

229,2

Moment reluktancyjny If=0

prądnica

Lp

υ

P

Mem

1

3

-1

-6,3

2

4

-2

-12,7

3

5

-3

-19,1

4

6

-4

-25,4

5

7

-5

-31,8

6

10

-6

-38,2

7

12

-7

-44,5

8

15

-8

-50,9

silnik

Lp

υ

P

Mem

1

2

1

6,3

2

3,5

2

12,7

3

6

3

19,1

4

10

4

25,4

5

12

5

31,8

6

14

6

38,2

7

16,5

7

44,5

8

19

8

50,9

9

21

9

57,3

10

-

10

63,6

11

24

11

70,0

12

26

12

76,4

5. Rozruch asynchroniczny maszyny synchronicznej

I

U

n

rozruch

[A]

[V]

[obr/min]

-

2,5

1,7

160

160

972

1193

asynchroniczny

Rb=10Rf

0

270

1015

asynchroniczny

z rozwartym obwodem zwarcia

3.7

0

906

asynchroniczny

ze zwartym obwodem zwarcia

6. Wnioski

Ćwiczenie wykazało zalezności związane z przyłączeniem maszyny synchronicznej do sieci sztywnej. Badając proces synchronizacji zauważamy jakie muszą być zachowane waruki jej przyłączenia, aby mogła poprawnie pracować jak i odpowiednio wkroczyć w pracę synchroniczną. Rozruch asynchroniczny silnika synchronicznego pokazał nam, że najlepsze warunki rozruchu występują wtedy, gdy w obwód wirnika włączona jest rezystancja równa dziesięciokrotnej rezystancji wirnika. W tym wypadku występowały najmniejsze prądy i napięcia rozruchu, a silnik najszybciej osiągał prędkość synchroniczną Ćwiczenie pozwoliło utrwalić wiadomości teoretyczne i pozwoliło na odpowidnie poznanie tematu maszyny synchronicznej pracującej jako silnik, prądnica i kompensator.


Pobierz dokument
badanie.maszyny.synchronicznej.e.szkola.doc
Rozmiar 106 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
moje synchro wisni, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 08.Bad
Badanie maszyny synchronicznej b, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Labora
moje synch, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 08.Badanie 3-f
11 Silnik indukcyjny pierścieniowy SUHf, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie przebiegu czasowego e, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Badanie transformatora trójfazowego - z, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie transformatora trójfazowego - i, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie przebiegu czasowego a, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Badanie przebiegu czasowego b, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Badanie przebiegu czasowego d, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Maciek, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 04.Badanie prądu s
Badanie transformatora trójfazowego - a, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
silnik obcowzbudnym, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 09.Ba
Transformator jednofazowy, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium,
3-fazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elek
11 Silnik indukcyjny pierścieniowy SUHf, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Dioda-wiad ogolne, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Elektronika i Energoelektronika. Laborator

więcej podobnych podstron