Transformator jednofazowy, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 01.Badanie transformatora 1-fazowego

Pobierz dokument
transformator.jednofazowy.szkola.doc
Rozmiar 139 KB

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Laboratorium Elektrotechniki i elektroniki.

Temat: Badanie transformatora jednofazowego.

Wydział BMiZ

Rok II , semestr III

Grupa : M4

Wykonawcy:

1.Maciejewski Michał

2.Wabiński Bartosz

3.Walczak Waldemar

4.Sołtysiak Mateusz

Data

Wykonania

ćwiczenia

Oddania

sprawozdania

06.01.2009

20.01.2009

Ocena:

1. Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z budową i działaniem transformatora jednofazowego. Przeprowadzenie pomiarów umożliwiających wykreślenie podstawowych charakterystyk.

2. Schemat układu pomiarowego do wyznaczania przekładni transformatora i przeprowadzenia pomiarów w stanie jałowym.

0x01 graphic

3. Tabela pomiarów w stanie jałowym.

U1 [V]

I0[A]

P0 [W]

U2 [V]

cosφ0

Iμ [A]

IFE­ [A]

ΔPFE [W]

240

1,4

40

47

0,12

1,39

0,17

40

220

0,98

32

43

0,15

0,97

0,15

32

180

0,46

20

35

0,24

0,45

0,11

20

140

0,22

12

28

0,39

0,20

0,09

12

100

0,14

6

20

0,43

0,13

0,06

6

80

0,11

4

16

0,45

0,10

0,05

4

ΔPFE - straty w rdzeniu
U1 - napięcie uzwojenia górnego napięcia (ustawiane autotransformatorem)

I0 - prąd strony górnego napięcia (prąd biegu jałowego)

P0 - moc transformatora pobrana w stanie jałowym


0x01 graphic

cosφ0 = P0 / U1 I0

IFE = ΔPFE / E1 = P0 / U1
Iμ = √( I02 - IFE­2)

4. Wykresy zależności w stanie jałowym.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic


5. Schemat układu pomiarowego do wyznaczania przekładni transformatora i przeprowadzenia pomiarów w stanie zwarcia.

0x01 graphic


6. Tabela pomiarów w stanie zwarcia.

I [A]

U [V]

P [W]

cosφz

ΔPCU [W]

6,8

5,8

25

0,63

25

6,2

5,5

20

0,59

20

5,6

4,75

15

0,56

15

5,2

4,5

12

0,51

12


ΔPCU - straty w miedzi (uzwojenia)

U - napięcie uzwojenia strony zasilanej

I - prąd w stanie zwarcia transformatora (ustawiany autotransformatorem)

P - moc transformatora pobrana w stanie zwarcia


cosφZ = P/UI

0x01 graphic

7. Wykresy zależności w stanie zwarcia.

0x01 graphic

0x01 graphic

8. Wnioski.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów transformatora jednofazowego, możemy stwierdzić, iż dla poszczególnych stanów pomiarowych zaszły następujące zależności:

  1. stan jałowy - prąd po stronie uzwojenia pierwotnego jest mały(tzw. prąd jałowy), występują straty mocy w rdzeniu ΔPFe~ Po, oraz niewielkie straty w uzwojeniu pierwotnym. Można więc powiedzieć, że prąd w uzwojeniu wtórnym jest mały co powoduje pogorszenie współczynnika mocy obwodu zasilającego transformator.

  2. Stan zwarcia - jest bardzo niebezpieczny stan pracy transformatora, który może doprowadzić do jego uszkodzenia. Końce uzwojenia wtórnego są ze sobą połączone, co powoduje, że w obu uzwojeniach popłyną duże prądy oraz wydzieli się duża ilość ciepła. Z charakterystyki transformatora wynika, że cos φ dla transformatora jest taki sam jaki posiada przyłączone do niego urządzenie, a więc dla stanu zwarcia powinien być bliski 1.


Pobierz dokument
transformator.jednofazowy.szkola.doc
Rozmiar 139 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie transformatora trójfazowego - z, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie transformatora trójfazowego - i, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie transformatora trójfazowego - a, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
11 Silnik indukcyjny pierścieniowy SUHf, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie przebiegu czasowego e, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Badanie przebiegu czasowego a, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
moje synchro wisni, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 08.Bad
Badanie przebiegu czasowego b, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Badanie przebiegu czasowego d, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Maciek, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 04.Badanie prądu s
silnik obcowzbudnym, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 09.Ba
Badanie maszyny synchronicznej e, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Labora
3-fazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elek
Badanie maszyny synchronicznej b, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Labora
moje synch, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 08.Badanie 3-f
11 Silnik indukcyjny pierścieniowy SUHf, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie 3-fazowego silnika klatkowego, Polibuda, IV semestr, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratori

więcej podobnych podstron