Grzeczne słówka plan 2tyg. dla 3-latków, scenariusze, różne

Pobierz dokument
grzeczne.slowka.plan.2tyg.dla.3.latkow.doc
Rozmiar 159 KB

Poznajemy „grzeczne słówka”

i staramy się używać ich

w codziennych sytuacjach.

Dziecko:

- zna podstawowe zwroty grzecznościowe (dziękuję,

przepraszam, proszę, do widzenia, dzień dobry) i

stosuje je w codziennym sytuacjach;

- rozumie pojęcia prawdy i dobroci jako wartości;

- wie jak ważne jest zgodne współżycie

w grupie;

- wie jak należy zachowywać się w stosunku do osób

dorosłych i starszych;

- kształtuje odpowiedni stosunek do dzieci

niepełnosprawnych;

„Grzeczne słówka”

 1. Dziękuje, przepraszam i proszę,

Trzy słówka za małe trzy grosze!

I grzeczny królewicz i grzeczna królewna

Znają te słówka na pewno!

2. Trzy słówka za małe trzy grosze

Dziękuje, przepraszam i proszę,

To przecież niewiele kosztuje

Gdy powiesz uprzejmie dziękuję

3. Korona ci z głowy nie spadnie na pewno

Nawet gdy jesteś królewną

Trzy słówka za małe trzy grosze

Dziękuje, przepraszam i proszę!

DZIĘKUJĘ! PRZEPRASZAM I PROSZĘ!

„Filipek”

Na trzecim piętrze

Filipek mieszka

Ma psa Azora

I kota Śmieszka.

Po schodach zawsze

Zbiega wesoło

Sąsiadów wszystkich

pozdrawia wkoło.

Po drodze w sklepie

Mleko kupuje

I ekspedientce

Pięknie dziękuje.

Wraca do domu

Widzi sąsiadkę

Nieść jej pomaga

Wypchaną siatkę.

Proszę, przepraszam

Tak się wyraża

Nigdy nikogo

Z nas nie obraża.

Zestaw zabaw ruchowych nr

 1. Marsz sygnalizujący rozpoczęcie zabawy - dzieci maszerują z rękami na biodrach, na hasło nauczycielki maszerują na palcach, a następnie na piętach.

 1. Zabawa orientacyjno- porządkowa „Dwa koła” - dzieci biegają w różnych kierunkach. Na hasło „dwa koła” tworzą koło chłopców (zewnętrzne) i koło dziewcząt (wewn.) a następnie obracają się w przeciwnych kierunkach.

 1. Ćwiczenie tułowia - skręty - „Nakręcanie bąka” - dzieci stoją w rozsypce, w rozkroku, ręce na biodrach. Skręty tułowia w lewo i w prawo (stopy przywarte do podłogi).

 1. Zabawa z elementem czworakowania ”Pieski”- dzieci poruszają się po sali na czworakach między obręczami - „domkami piesków”. Na określony sygnał wracają na czworakach do obręczy i „układają swoje legowisko”.

 1. Zabawa z elementem równowagi „Spacer po linie” - nauczycielka na środku sali rozkłada linę w trzech miejscach na linie rozkłada trzy woreczki. Dzieci kolejno „idą po linie”, ręce wyciągają na boki, przekraczają ostrożnie woreczki.

 1. Zabawa z elementem skoku i podskoku „ Skaczące piłeczki” - nauczycielka odbija kilkakrotnie piłkę od ziemi. Dzieci naśladują odbijaną piłkę skacząc. Po kilku podskokach stają w miejscu, naśladują ruch odbijania tylko ręką (raz prawą , raz lewą).

 1. Ćwiczenie uspakajające - marsz w kole na palcach.


Materiał programowy

Sytuacje edukacyjne

Zamierzone efekty

Materiały

i źródła

 • Analiza własnych zachowań przy pomocy dorosłego;

 • Systematyczny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach;

 • Stwarzanie okazji do używania form grzecznościowych

 • Używanie form grzecznościowych;

 • Odkładanie wszystkiego na miejsce;

 • Porządkowanie zabawek

 • Zdejmowanie i zakładanie części garderoby z pomocą osoby dorosłej;

1. „Jesteśmy dla siebie mili”

 • Zabawa z małą grupą -Rozmowa na temat przysłowia „Nie rób drugiemu, co tobie nie miłe”;

 • Zestaw zabaw ruchowych

nr…;

 • Rozmowa przy ilustracjach „Jesteśmy dla siebie mili”

 • Zabawa ruchowa;

 • Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań;

 • Zabawa ruchowa;

 • Spacer ulicami osiedla

Dziecko:

- zna przysłowie „Nie rób

drugiemu, co tobie nie miłe”;

- rozumie co oznaczają słowa

tego przysłowia;

- potrafi poruszać się po sali

bez potrącania;

- zna podstawowe zwroty

grzecznościowe (dziękuję, przepraszam, proszę, do

widzenia, dzień dobry) i wie kiedy je stosować,

- zna i rozumie pojęcie prawdy i dobroci jako wartości;

- wie jak ważne jest zgodne

współżycie w grupie;

- pamięta o przestrzeganiu zasad zgodnego funkcjonowania w grupie,

- wie, że po skończonej zabawie należy odłożyć zabawki na wyznaczone miejsce,

- szanuje zabawki podczas

zabawy,

- doskonali umiejętność poruszania się para za parą

- podejmuje próbę właściwego założenia butów

 • Woreczki;

 • Ilustracje;

Materiał programowy

Sytuacje edukacyjne

Zamierzone efekty

Materiały

i źródła

 • Rysowanie na różnych formatach papieru - kredkami

 • Słuchanie śpiewu nauczyciela i z nagrań piosenek dziecięcych. Prowadzenie rozmów na temat ich treści, nastroju

 • Łączenie elementów klejem

 • Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami;

 • Poznanie zasad zachowania się podczas indywidualnych i zbiorowych wycieczek ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji będących najczęstszymi przyczynami wypadków

2. „Grzeczne słówka”

 • Zabawa z… „Kolorujemy baloniki”;

 • Zabawa ruchowa;

 • Słuchanie piosenki „Grzeczne słówka”

 • Zabawa ruchowa;

 • Wykonanie pracy plastycznej na temat „Ulubiona zabawka” - malowanie farbami plakatowymi przy użyciu patyczków kosmetycznych, wyklejanie kolorową bibułą gotowego szablonu;

 • Spacer ulicami osiedla

Dziecko:

- potrafi wypełnić kontury obrazka,

- udoskonala sprawność manualną dłoni,

- potrafi prawidłowo trzymać kredkę;

- zna i rozumie tekst usłyszanej piosenki,

- potrafi odpowiedzieć na pytania nauczycielki dotyczące tekstu

piosenki;

- zna technikę malowania

wacikami kosmetycznymi,

- ćwiczy zdolności manualne,

- rozwija motorykę palców i

dłoni,

- dba o estetykę swojej pracy;

- przestrzega ustalonych z

nauczycielką zasad bezpieczeństwa (wie, że nie należy oddalać się od grupy),

- porusza się para za parą

 • Kredki ołówkowe, obrazki konturowe;

 • CD;

 • Szablony zabawek, farby plakatowe, patyczki kosmetyczne, kolorowa bibuła


Materiał programowy

Sytuacje edukacyjne

Zamierzone efekty

Materiały

i źródła

 • Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami

 • Poznawanie w toku zabaw i ćwiczeń pojęć: duży - mały. Dostrzeganie różnic między przedmiotami i nazywanie ich

 • Systematyczny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach

 • Słuchanie artystycznie czytanej przez nauczyciela literatury dziecięcej

 • Przestrzeganie zakazu wkładania czegokolwiek do uszu, ust, nosa

3.„Grzeczne słówka”

 • Zabawa według pomysłu… - rysowanie obrazków przez łączenie kropek;

 • Zabawa ruchowa;

 • Zabawa dydaktyczna „Czarodziejska skrzynka”;

 • Zestaw zabaw ruchowych nr …;

 • Słuchanie fragmentów bajek i wierszy czytanych przez nauczyciela;

 • Zabawa ruchowa;

 • Zabawy dowolne w kącikach

zainteresowań;

Dziecko:

- utrwala nawyk prawidłowego trzymania kredki,

- usprawnia zdolności

manualne,

- pamięta o starannym wykonaniu pracy

- potrafi nazwać wylosowany z

„Czarodziejskiej skrzyni”

przedmiot,

- potrafi określić jaki jest wylosowany przedmiot (mały, duży, taki sam);

- ćwiczy umiejętność podskoków obunóż;

- potrafi w ciszy i skupieniu wysłuchać bajki czytanej przez nauczyciela,

- potrafi odpowiedzieć na pytania

dotyczące treści utworu;

- przestrzega zasad bezpieczeństwa ustalonych z nauczycielką,

- wie jak niebezpieczne jest wkładanie czegokolwiek do uszu, nosa czy ust;

 • Woreczek z materiału, przedmioty długie i krótkie;

 • Woreczki;

Materiał programowy

Sytuacje edukacyjne

Zamierzone efekty

Materiały

i źródła

 • Układanie kompozycji z figur geometrycznych;

 • Rozumienie dłuższych wypowiedzi. Wypowiadanie się na temat obrazka, sytuacji.

 • Udział w opowieściach ruchowych, gdy tłem są bajki, opowiadania, historyjki

 • Umożliwianie dziecku dokonywania wyborów

 • Zdejmowanie i zakładanie części garderoby z pomocą osoby dorosłej

4. „Kraina dobrych manier”

 • Zabawa według pomysłu… - układanie z figur geometrycznych na dowolny temat;

 • Zabawa ruchowa;

 • Słuchanie opowiadania

pt. „Kraina dobrych

manier” B. Formy;

 • Opowieść ruchowa „Dobre uczynki”;

 • Zabawy i gry przy stolikach (puzzle, loteryjki, układanki);

 • Zabawa ruchowa;

 • Spacer ulicami osiedla

Dziecko:

- potrafi rozpoznać i nazywać poszczególne figury geometryczne: koło, kwadrat,

trójkąt, prostokąt;

- zna i rozumie określenie „dobre maniery”

- zna zwroty grzecznościowe

- potrafi wysłuchać opowiadania w ciszy i skupieniu,

- potrafi wypowiedzieć się na temat treści opowiadania;

- potrafi ruchem odzwierciedlić

opowiadanie nauczycielki,

- potrafi dopasować gesty do słyszanej muzyki,

- potrafi poruszać się bez

potrącania po sali,

- podejmuje próby właściwego

reagowania na umowne sygnały

muzyczne i słowne;

- potrafi samodzielnie dokonać wyboru gry, loteryjki, układanki,

- pamięta o zgodnej, grzecznej zabawie z kolegą/koleżanką;

- doskonali umiejętność poruszania się para za parą

- podejmuje próbę samodzielnego założenia szalika i czapki

 • Klocki w kształcie figur geometrycznych płaskich;

 • B. Forma, G. Majdańska „Plany miesięczne 4 - latki” str. 203;

 • Gry, loteryjki, układanki;

Materiał programowy

Sytuacje edukacyjne

Zamierzone efekty

Materiały

i źródła

 • Skupianie uwagi na rzeczach i dostrzeganie ich cech

 • Wykorzystanie w zestawach - zabaw na czworakach

 • Ważenie przedmiotów w rękach i określanie ich ciężaru

 • Rysowanie na różnych formatach papieru - kredkami

 • Zdejmowanie i zakładanie części garderoby z pomocą osoby dorosłej;

5. „Kraina dobrych manier”

 • Zabawa z… - wyszukiwanie takich samych obrazków;

 • Zestaw zabaw ruchowych nr …;

 • Poznajemy wagę - rozmowa połączona z działaniem;

 • Zabawa ruchowa;

 • Kolorowanie obrazka konturowego

 • Zabawa ruchowa;

 • Spacer ulicami osiedla

Dziecko:

- rozwija spostrzegawczość wzrokową,

- potrafi odnaleźć wśród różnych obrazków pary;

- ćwiczy umiejętność prawidłowego czworakowania;

- zna pojęcie „waga”,

- zna budowę najprostszej wagi,

- potrafi ważyć bez stosowania odważników;

- potrafi wypełnić kontury obrazka,

- doskonali sprawność manualną dłoni,

- potrafi prawidłowo trzymać

kredkę;

- doskonali umiejętność poruszania się para za parą

- podejmuje próbę właściwego założenia butów

 • Karty pracy;

 • Woreczki;

 • Rzemyk, listewka, dwa małe woreczki, dwa równe klocki, kamyki, piłeczki itp.

 • Obrazki do pokolorowania, kredki ołówkowe

Materiał programowy

Sytuacje edukacyjne

Zamierzone efekty

Materiały

i źródła

 • Budowanie szeregów różniących się wielkością (klocki)

 • Poznanie instrumentów perkusyjnych np. grzechotki, kołatki i granie na nich

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dłuższych form literackich opowiadanych i czytanych. Dłuższe skupianie uwagi na słowie mówionym

 • Samodzielne ubieranie się i rozbieranie się. Zgłaszanie trudności i proszenie o pomoc

6. „Proszę, przepraszam, dziękuję”

 • Zabawy konstrukcyjne z małą grupą - Zabawy w kąciku klocków;

 • Zabawa ruchowa;

 • Instrumentalizacja do piosenki „Grzeczne słówka”;

 • Zabawa ruchowa;

 • Rozmowa na temat przyjaźni i kulturalnego zwracania się do siebie na podstawie opowiadania „Klocki” D. Skwark

 • Zabawa ruchowa

 • Spacer ulicami osiedla;

Dziecko:

- potrafi skonstruować różnorodne

budowle i modele z klocków o

różnej wielkości,

- rozwija własną wyobraźnię

- potrafi współpracować z

kolegą/ koleżanką,

- pamięta o kulturalnym

odnoszeniu się do siebie;

- potrafi zagrać odpowiednio do tempa piosenki na instrumencie,

- potrafi określić nastrój piosenki i jej tempo;

- w ciszy i skupieniu wysłuchało

opowiadania,

- odpowiedziało na pytania

nauczycielki dotyczące tekstu,

- zrozumiało, że należy odnosić

się do siebie z szacunkiem;

- przestrzega zasad bezpieczeństwa ustalonych

wspólnie z nauczycielką,

- zna właściwą kolejność zakładania poszczególnych części garderoby

 • Różne rodzaje klocków;

 • Instrumenty perkusyjne;

 • B. Bleja - Sosna „Uroczystości w przedszkolu” tom II str. 52;

Materiał programowy

Sytuacje edukacyjne

Zamierzone efekty

Materiały

i źródła

 • Układanie powtarzających się elementów, puzzli

 • Poprawne budowanie zdań pojedynczych, np. poprzez opisywanie sytuacji w rzeczywistości i na obrazku.

 • Układanie historyjki obrazkowej składającej się z 3-5 obrazków.

 • Ilustrowanie treści pacynkami, sylwetami, obrazkami;

 • Zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem;

 • Świadome zachowywanie się w grupie przedszkolnej z uwzględnieniem potrzeb innego dziecka;

 • Lepienie z gliny i plasteliny prac na dowolny i określony temat.

7. „Proszę, przepraszam, dziękuję!

 • Zabawa z… - składanie obrazka z części;

 • Zabawa ruchowa;

 • Układanie historyjki obrazkowej „Pinokio”;

 • Zestaw zabaw ruchowych nr …;

 • Zabawy dowolne

w kącikach zainteresowań;

 • Lepienie z plasteliny na temat „Kwiatek”

 • Zabawa ruchowa;

Dziecko:

- rozwija spostrzegawczość

wzrokową,

- potrafi wskazać i nazwać figurę geometryczną - koło

- zna losy Pinokia,

- potrafi ułożyć wszystkie

zdarzenia w odpowiedniej

kolejności,

- rozwija myślenie przyczynowo - skutkowe;

- rozwija partie dużych grup mięśniowych;

- przestrzega zasad ustalonych

z nauczycielką,

- szanuje prawo do zabawy innych dzieci,

- rozumie fakt, że nie należy zabierać innym zabawek

- usprawnia dłonie i palce podczas toczenia kuleczek i wałeczków;

- potrafi odtworzyć kształt wybranego owocu lub warzywa,

- pamięta o umyciu rąk po skończonej zabawie.

 • Koło pocięte na 4 kawałki;

 • Ilustracje do historyjki obrazkowej „Pinokio”;

 • Woreczki;

Materiał programowy

Sytuacje edukacyjne

Zamierzone efekty

Materiały

i źródła

 • Badanie tonięcia i pływania przedmiotów w wodzie poprzez zabawy badawcze i doświadczenia

 • Podkreślanie roli ruchu i powietrza jako stymulatorów prawidłowego rozwoju

 • Umożliwianie dziecku dokonywania wyborów

8. „Używamy magicznych słów”

 • Zabawa z …- praca z lusterkiem;

 • Zabawa ruchowa;

 • Zabawa badawcza „Co pływa, a co tonie?”;

 • Zabawa ruchowa;

 • Zagadki słuchowe „Czyj to głos?”;

 • Spacer ulicami osiedla;

 • Swobodny wybór zabawy w kącikach zainteresowań;

Dziecko:

- potrafi wykonać ćwiczenie języka przy lusterku, naśladując ruchy nauczycielki;

- potrafi zaobserwować, w czasie zabawy, niektóre właściwości wody,

- wie, które przedmioty toną,

a które unoszą się na

powierzchni wody;

- potrafi rozpoznać głosy kolegów,

- potrafi w logiczny sposób dokończyć zdanie rozpoczęte przez nauczycielkę;

- pamięta o przestrzeganiu zasad ustalonych wspólnie z nauczycielką

- rozumie wpływ świeżego

powietrza na zdrowie;

- potrafi samodzielnie dokonać wyboru zabawy

 • Lusterko

 • Miski z wodą, różne przedmioty;

Materiał programowy

Sytuacje edukacyjne

Zamierzone efekty

Materiały

i źródła

 • Słuchanie artystycznie czytanej przez nauczyciela literatury dziecięcej

 • Koncentrowanie się na poleceniach;

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dłuższych form literackich powiadanych i czytanych. Dłuższe skupianie uwagi na słowie mówionym.

 • Rysowanie na różnych formatach papieru - kredkami

 • Poznanie zasad zachowania się podczas indywidualnych i zbiorowych wycieczek ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji będących najczęstszymi przyczynami wypadków

9. „Pomagamy sobie nawzajem i jesteśmy dla siebie mili”

 • Zabawa z… - słuchanie wiersz pt. „Filipek”;

 • Zestaw zabaw ruchowych nr …;

 • Słuchanie opowiadania pt. „Ewa” B. Formy

 • Zabawa ruchowa;

 • Rysowanie kredkami ołówkowymi na temat dowolny;

 • Zabawa ruchowa;

 • Spacer ulicami osiedla

Dziecko:

- utrwala treść wiersza,

- potrafi wyrecytować jego fragmenty;

- potrafi uważnie słuchać poleceń

nauczycielki i w odpowiedni

sposób reagować na sygnał

umowny;

- rozumie potrzebę pomagania

ludziom niepełnosprawnym i traktowania ich jak osób

pełnosprawnych,

- odczuwa potrzebę zawierania nowych przyjaźni

- pamięta o wykorzystaniu odpowiednich kolorów kredek

- potrafi poprawnie trzymać kredkę,

- dba o estetykę swojej pracy

- przestrzega zasad bezpieczeństwa

- rozumie niebezpieczeństwo płynące z nie przestrzegania poleceń nauczyciela;

 • Woreczki;

 • B. Forma, G. Majdańska „Plany miesięczne 4 - latki” str. 135;

 • Kredki, kartki papieru

Materiał programowy

Sytuacje edukacyjne

Zamierzone efekty

Materiały

i źródła

 • Układanie powtarzających się elementów, puzzli

 • Zestawianie przedmiotów w pary na zasadach kontrastu;

 • Malowanie farbami i różnymi grubościami pędzli

 • Umożliwianie dziecku dokonywania wyborów

 • Komunikowanie się w grupie poprzez uczestniczenie w

zabawach swobodnych

 • Rozumienie konieczności mówienia umiarkowanym głosem; rozumienie zakazu krzyczenia koledze do ucha

 • Nabywanie przeświadczenia o znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia

10. „Pomagamy sobie nawzajem i jesteśmy dla siebie mili”

 • Zabawa wg pomysłu … -

Układanie puzzli;

 • Zabawa ruchowa;

 • Dostrzeganie różnic w elementach tworzących pary;

 • Zabawa ruchowa;

 • Malowanie farbami plakatowymi na „gniecionym” papierze na temat „Gwiazdka z nieba”;

 • Zabawa ruchowa;

 • Zabawy dowolne

w kącikach

zainteresowań;

 • Spacer ulicami osiedla;

Dziecko:

- rozwija koordynację

wzrokowo - ruchową oraz

spostrzegawczość wzrokową;

- potrafi wskazać różnicę pomiędzy obrazkami tworzącymi parę,

- potrafi właściwie dobrać swoją parę

- szybko wykonuje polecenia;

- potrafi dokładnie pognieść kartkę, a następnie ostrożnie ją rozprostować,

- potrafi staranie wypełnić farbami kontury „Gwiazdki”,

- dba o estetyczny wygląd swojej pracy i o porządek w miejscu pracy;

- wie, że nie należy rzucać zabawkami

- pamięta o odłożeniu zabawki na

wyznaczone miejsce

- wie, że podczas zabawy należy mówić umiarkowanym głosem (nie krzyczeć);

- wie, jak ważne dla zdrowia jest przebywanie na świeżym powietrzu

- rozumie zakaz oddalania się od nauczycielki,

 • Puzzle;

 • Obrazki tworzące pary (na zasadzie przeciwieństw);

 • Farby, pędzle, woda, kartki papier z narysowaną gwiazdą;


Pobierz dokument
grzeczne.slowka.plan.2tyg.dla.3.latkow.doc
Rozmiar 159 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PLANY dla 5 latków(2), Scenariusze,plany,konspekty
Konspekt zajęć dla 4 latków, Scenariusze
DZIECI DZIECIOM - przedstawienie dla przedszkolaków, scenariusze, różne(1)
urodziny dla dzieci, scenariusze, różne
Poznaj siebie-scenariusz dla 3-latków(1), scenariusze i konspekty zajęć
Poznaj siebie-scenariusz dla 3-latków(1), scenariusze i konspekty zajęć
Bajka dla nauczycieli, scenariusze, różne(1)
Zabawy samogłosek i literek- scenariusz dla 4 latków, scenariusz zajęć z wychowania umysłowego
PLANY dla 5 latków(2), Scenariusze,plany,konspekty
Grzeczne słówka scenariusz zajęcia dla rodziców
I tydzien listopad, Scenariusze dla 4 latków na listopad
Scenariusz uroczystości gwiazdkowej dla 6-latków –
1 strona konspektu, Scenariusze dla 4 latków na pażdziernik
plan na maj 09 r dla 3, 4 latków
Scenariusz zajęć 4a, Scenariusze dla 4 latków na listopad
Scenariusz zajęć 3a, Scenariusze dla 4 latków na listopad
kwiaty dla taty scenariusz zajec dla 5 6 latkow 164 5883
Scenariusz dla 3-4 latków, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy

więcej podobnych podstron