FIZJOLOGIA!, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr II, SESJA - notatki z poprzednich lat, FIZJOLOGIA, materiały do egz

Pobierz dokument
fizjologia.studia.wsr.fizjoterpia.rok.i.doc
Rozmiar 128 KB

NR PYT.

PYTANIE

TAK/NIE

1.

Tachykardia powoduje wzrost przepływu wieńcowego.

NIE

2.

Wzrost zawartości CO2 we krwi zmniejsza przepływ krwi w naczyniach mózgowych.

NIE

3.

Nie zrośnięty otwór międzyprzedsionkowy stwarza ryzyko zatoru paradoksalnego.

NIE

4.

W trakcie wysiłku fizycznego dochodzi do znacznego bezwzględnego wzrostu przepływu mózgowego.

5.

Stymulacja przywspółczulna powoduje skurcz oskrzeli.

TAK

6.

Mm. międzyżebrowe wewn. napinają się przy wdechu.

NIE

7.

Obturacyjne zaburzenia oddychania dotyczą głownie fazy wdechu.

NIE

8.

Drżenie mięśniowe prowadzi do produkcji ciepła.

9.

W kłębuszku nerkowym zachodzi intensywne wchłanianie zwrotne wody.

10.

Aldosteron powoduje zmniejszanie wydzielania potasu z moczem.

NIE

11.

Odwodnienie w wyniku nadmiernego pocenia się najlepiej wyrównać podając do picia wodą destylowaną.

NIE

12.

Wzrost pH prowadzi do zwolnienia czynności serca

13.

W następstwie hiperwentylacji dochodzi do wzrostu wydalania HCO3-

NIE

14.

Zniszczenie rdzeniowego ośrodka przywspółczulnego erekcji uniemożliwia skuteczny odruch wzwodu.

TAK

15.

Wysoki poziom estrogenów prowadzi do osteoporozy.

16.

Insulina wydzielana jest w warunkach dużego wysiłku lub głodzenia.

NIE

17.

Hemoglobina łatwiej oddaje tlen w niskiej temp.

NIE

18.

Cechy zapalenia to: obrzęk, zaczerwienienie, ocieplenie, ból.

TAK

19.

Mikrostruktura kości w wieku dorosłym ulega ciągłej przebudowie.

tak

20.

Szczytowa masa kostna osiągana jest między 16 a 30 r.ż.

TAK

21.

Ćw. izotoniczne silniej niż oporowe stymulują rozwój masy kostnej.

22.

W procesie starzenia dochodzi do wzrostu zawartości wody w org.

NIE

23.

W pierwszych 10 sek. dynamicznego wysiłku mięśnie szkieletowe dokonują glikolizy beztlenowej.

NIE

24.

W wysiłku statycznym dochodzi do utrudnienia przepływu krwi przez mięśnie.

TAK

25.

U dzieci występuje lepsza tolerancja wysiłku statycznego niżu dorosłych.

26.

Regularny trening poprawia zdolność wykorzystania tłuszczu z tkanki tłuszczowej pod wpływem katecholamin.

NIE

27.

Wysiłek dynamiczny w większym stopniu niż statyczny prowadzi do koncentrycznego przerostu serca.

28.

Trening fizyczny poprawia zdolność produkcji glikogenu w wątrobie.

29.

Długotrwałe unieruchomienie obniża skuteczność odruchu z baroreceptorów.

TAK

30.

Siateczka śródplazmatyczna służy do stabilizacji chromosomów w interfazie.

31.

Serce zużywa 80% podstawowej przemiany materii.

NIE

32.

Ciśnienie osmotyczne wnętrza komórki w prawidłowych warunkach przewyższa osmolalność płynu zewnątrzkomórkowego.

NIE

33.

Acetylocholina jest typowym przekaźnikiem synaps hamujących.

NIE

34.

Mięśnie toniczne charakteryzują się przewagą metabolizmu beztlenowego

35.

Mm. kulszowo- goleniowe u osób unieruchomionych ulegają przykurczowi .

TAK

36.

Sztywność mięśni jest cechą uszkodzenia dróg pozapiramidowych.

TAK

37.

Układ piramidowy to pierwszorzędny kontroler emocji

38.

W procesie zapamiętywania dochodzi do usuwania zbędnych informacji.

TAK

39.

Marzenia senne występują w wolnofalowej fazie snu.

NIE

40.

Korowa reprezentacja wzroku znajduje się w płacie czołowym

NIE

41.

Afazja czuciowa polega na niezdolności rozumienia mowy.

TAK

42.

Odruchy warunkowe należą do odruchów nabytych.

TAK

43.

Aktywacja przywspółczulna oskrzeli powoduje ich zwężenie i wzrost wydzielania.

TAK

44.

Noradrenalina stymuluje produkcję glikogenu.

NIE

45.

Wazporesyna wydzielana jest w odpowiedzi na spadek ciśnienia krwi.

TAK

46.

Glikokortykosteroidy podnoszą poziom glukozy we krwi.

TAK

47.

Androgeny stymulują wzrost masy kostnej.

TAK

48.

Parathormon przyspiesza mineralizację tkanki kostnej.

NIE

49.

Witamina D3 zwiększa wchłanianie wapnia w jelitach.

TAK

50.

Glukagon prowadzi do wzrostu glukozy we krwi.

TAK

51.

Cukrzyca typu II zwykle ma początek w dzieciństwie.

NIE

52.

Hiperglikemia pobudza ośrodek sytości.

TAK

53.

Połykanie to czynność w całości zależna od woli.

NIE

54.

Enzymy wydzielane w dwunastnicy podwyższają pH treści przechodzącej z żołądka.

TAK

55.

Rolą wątroby jest produkcja albumin.

NIE

56.

Dieta wysokowęglowodanowa zwiększa tolerancję głodu.

NIE

57.

W przekarmieniu dochodzi do wzrostu sprawności przemian metabolicznych.

NIE

58.

Z prawego przedsionka krew płynie bezpośrednio do żyły płucnej.

TAK

59.

Siła skurczu serca zależy od ciśnienia w tętnicach.

TAK

60.

Mozaikowa udowa DNA u człowieka zwiększa zdolności ewolucyjne.

TAK

61.

Mózg zużywa 25% podstawowej przemiany materii.

NIE

62.

Ciśnienie osmotyczne płynu zewnątrzkomórkowego przewyższa osmolalność wnętrza komórki.

NIE

63.

Metabolizm komórek mięśnia serca opiera się głownie na spalaniu tłuszczów.

TAK

64.

Z prawej komory krew trafia bezpośrednio do tętnicy płucnej.

TAK

65.

Spadek sprawności przemian metabolicznych wiąże się ze wzrostem produkcji ciepła.

66.

Dopamina jest typowym przekaźnikiem synaps hamujących.

NIE

67.

Spastyczność to sztywność mięśnia.

TAK

68.

Śpiączka ketonowa jest typowym powikłaniem cukrzycy typu I.

TAK

69.

Hipoglikemia hamuje ośrodek głodu.

NIE

70.

Połykanie to czynność całkowicie odruchowa.

71.

W dwunastnicy działają enzymy rozkładające tłuszcze.

TAK

72.

Rolą wątroby jest magazynowanie glikogenu.

TAK

73.

Dieta ubogocukrowa zwiększa tolerancję długotrwałych wysiłków.

NIE

74.

Z prawej komory krew trafia bezpośrednio do tętnicy płucnej.

TAK

75.

Metabolizm komórek mięśnia serca opiera się głównie na spalaniu tłuszczów.

TAK

76.

Tachykardia powoduje spadek przepływu wińcowego.

TAK

77.

Aktywacja nerwu błędnego stymuluje czynność serca.

TAK

78.

W trakcie wysiłku dochodzi do znacznego bezwzględnego spadku przepływu mózgowego.

79.

Stymulacja przywspółczulna powoduje rozszerzenie oskrzeli.

NIE

80.

By doszło do wydechu konieczny jest skurcz mięśni brzucha.

TAK

81.

Surfaktant zapobiega zapadaniu się pęcherzyków płucnych.

TAK

82.

Zaburzenia oddechowe restrykcyjne związane są ze skurczem oskrzeli.

83.

Wątroba i serce to główne narządy odpowiadające za termogeneze niedrżeniową

TAK

84.

W kłębuszkach nerkowych dobowa produkcja moczu pierwotnego dochodzi do 180 l.

TAK

85.

Aldosteron powoduje wzrost wydzielania potasu z moczem.

TAK

86.

Odwodnienie w wyniku nadmiernego pocenia się wymaga wyrównania niedoboru sodu.

TAK

87.

Spadek pH prowadzi do przyspieszenia czynności serca.

88.

Kwasica prowadzi do spadku aktywności komórek pobudliwych.

89.

Zaburzenia erekcji częstsze są po uszkodzeniu rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym niż w odcinku piersiowo- lędźwiowym.

NIE

90.

Obniżone poziomy estrogenów zapobiegają osteoporozie.

NIE

91.

Niedobór albuminy w osoczu prowadzą do obrzęków.

TAK

92.

Erytropoetyna stymuluje produkcję prekursorów krwinek czerwonych.

TAK

93.

Układ zgodności tkankowej uczestniczy w zwalczaniu infekcji wirusowych.

94.

W przemianach tkanki kostnej faza syntezy trwa dłużej niż faza resorpcji.

95.

Szczytowa masa kostna zależy od aktywności fizycznej.

96.

Po złamaniu okres przebudowy kości kończy się kończy się po upływie 4 tygodni.

NIE

97.

W procesie starzenia dochodzi do spadku zawartości wody w organizmie.

TAK

98.

W pierwszych 2 minutach dynamicznego wysiłku mięśnie szkieletowe produkują kwas mlekowy.

NIE

99.

Wysiłek statyczny bardziej usposabia do gromadzenia mleczanów w mięśniach niż wysiłek dynamiczny.

TAK

100.

Dzieci gorzej tolerują wysiłki statyczne niż dorośli.

101.

Regularny trening utrudnia wykorzystanie tłuszczu z tkanki tłuszczowej pod wpływem katecholamin.

TAK

102.

W nadczynności tarczycy wskazany jest intensywny trening fizyczny.

NIE

103.

Wykorzystanie ćwiczeń izometrycznych nie ma wpływu na wydolność krążeniową osób przewlekle unieruchomionych.

104.

Aktywacja układu współczulnego powoduje spadek tętna.

105.

106.

107.

108.

109.


Pobierz dokument
fizjologia.studia.wsr.fizjoterpia.rok.i.doc
Rozmiar 128 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
fizjo, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr II, SESJA - notatki z poprzednich lat, FIZJOLOGIA,
pytania z fizjo, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr II, SESJA - notatki z poprzednich lat, FI
FIZJOLOGIA - EGZAMIN, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr II, Fizjologia, FIZJOLOGIA - EGZAMIN
PRZYKúADOWE PYTANIA I ZAGADNIENIA NA PSYCHOLOGIE3 (1), STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr II,
BOL i MIESNIE . psychologia, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr II, Psychologia, Nowy folder
Ćwiczenia kształtujące kończynę górną i tułów z piłką, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr II,
Pierwsza pomoc (2), STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr II, Pierwsza pomoc
sciaga psychologia, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr II, Psychologia, Nowy folder
Ćwiczenia kształtujące ręce i tułów w pozycji leżącej, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr II,
Materiały do psychologi stocer, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr II, Psychologia, Nowy fold

więcej podobnych podstron