stepnik2[1], szkoła

Pobierz dokument
stepnik2.1.szkola.doc
Rozmiar 107 KB

Opracowanie: mgr Irena Stępnik

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH

DLA KL. II

OŚRODEK TEMATYCZNY:

„Od startu do mety”

TEMAT ZAJĘĆ:

Ustalenie kolejności zdarzeń w opowiadaniu pt. „Gimnastyka”. Wydzielenie obszarów w treści utworu i przedstawienie ich ruchem. Scenki dramowe - co mogło wydarzyć się dalej.

Śpiewanie piosenki pt. „Sportowy rok”. Obliczanie iloczynów. Prace plastyczne do wykonania albumu. Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne.

CEL GŁÓWNY LEKCJI:

Pogłębianie wiadomości na temat różnych dziedzin sportu. Doskonalenie umiejętności przewidywania i porządkowania zdarzeń. Zwrócenie uwagi na rolę aktywności fizycznej człowieka i zachęcanie dzieci do uprawiania sportu.

CELE OPERACYJNE LEKCJI:

Uczeń:

METODY:

Wg Okonia:

  1. Metoda asymilacji wiedzy uczniów (pogadanka, dyskusja, praca z książką).

  2. Metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy (metoda sytuacyjna, giełda pomysłów).

  3. Metody waloryzacyjne (eksponujące) - metody ekspresyjne.

  4. Metody praktyczne (metody realizacji zadań wytwórczych).

FORMY PRACY:

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

TYP LEKCJI:

(wg Okonia) - lekcja podająca - lekcja, na której ma miejsce utrwalenie wiadomości, uogólnienie i systematyzacja materiału.

PRZEBIEG LEKCJI:

 1. Powitanie piosenką pt. „Sportowy rok”.

 2. Rozmowa na temat cyklu ostatnio odbytych zajęć, np. - Co możemy zrobić, aby czuć się zdrowo? - Jakie znacie dyscypliny sportowe (latem, zimą)? - Jaki sport sami uprawiacie (chcielibyście uprawiać)?

 3. Jaki powinien być sportowiec? - rozwiązanie krzyżówki z hasłem (załącznik nr 1).

 4. Utworzenie i zapisanie hasła „Mistrz”.

 5. Rozmowy nt. „Kto może zostać mistrzem sportu?” (przywieszenie na tablicy plakatów przedstawiających sportowców różnych dyscyplin oraz drużyny sportowe).

 6. Czytanie przez nauczyciela tekstu pt. „Gimnastyka” do słów: „Wstyd mi za ciebie”.

 7. Wymyślanie w parach dalszego ciągu opowiadania i przedstawianie go w scence dramowej.

 8. Czytanie przez nauczyciela dalszej części opowiadania. Wypowiedzi na temat trafności przewidywań.

 9. Numerowanie tytułów wydarzeń zgodnie z treścią opowiadania - ćw. 4 str. 25.

 10. Podpisywanie obrazków właściwymi tytułami.

 11. Podział klasy na 4 grupy, losowanie tytułu wydarzenia (tytuły - załącznik nr 2) i przygotowanie scenki dramowej.

 12. Prezentacja scenek przez poszczególne grupy.

 13. „Rób to, co ja” - zabawa przy muzyce - wersja instrumentalna „Sportowy rock”. Uczniowie naśladują ruchy dziecka stojącego wewnątrz koła.

 14. Obliczanie iloczynów i odczytywanie haseł (nauczanie wielopoziomowe) - różnie dyscypliny sportu (załącznik nr 3).

 15. Wykonywanie prac plastycznych do albumu pt. „Ty też możesz zostać mistrzem sportu”.

 16. Podsumowanie lekcji, ocena pracy uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Jaki powinien być dobry sportowiec?

Wpisz do krzyżówki , w podanej kolejności, wybrane przymiotniki i napisz rozwiązanie.

wysoki, systematyczny, niski, zwinny, chudy, sprawny, wytrwały, elegancki, twardy, leniwy, wytrzymały

0x08 graphic

0x08 graphic
HASŁO:

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zabawy na stadionie.

Porażka Jacka.

Codzienna gimnastyka.

Zwycięstwo.

ZAŁĄCZNIK NR 3

a)

6·3

5·8

6·5

13·1

W

8·6

P

4·7

I

7·6

Ł

9·4

N

E

Y

A

40

13

42

18

36

48

30

28

b)

4·7

9·5

7·7

7·8

3·9

A

7·1

R

6·4

L

4·5

O

8·4

W

O

K

T

S

24

56

49

28

45

32

20

27

7

c)

6·8

6·4

9·2

A

4·7

K

8·5

A

7·7

R

T

E

24

18

28

48

40

49

d)

7·0

5·5

4·8

I

7·4

G

3·9

I

B

E

28

32

27

25

0

ZAŁĄCZNIK NR 4

Strona tytułowa albumu, do którego dzieci wpinają ukończone prace plastyczne.


0x08 graphic
0x01 graphic

ALBUM KLASY II A


Pobierz dokument
stepnik2.1.szkola.doc
Rozmiar 107 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
epidemiologia, czynniki ryzyka rola pielegniarki rak piersi szkola, nauczyciel
Gnieźnieńska Wyższa Szkoła
szkola promujaca zdrowie
Szkoła pisania
Struktura treningu sportowego (makrocykl) szkoła PZPN
Szkoła pleców 2
sytuacje kryzysowe szkoła
Projekt 1 Szkoła rodzenia
20dor zaw w szkołach UE
Szkoła i jej program
2004 07 Szkoła konstruktorów klasa II
Mehran Mansha Sobotnia Szkoła Piękności
BHP szkoła sala biologiczna
Nowe przepisy BHP w szkołach i placówkach oświatowych
warzywa-mini, szkoła, zkoła, warzywa
Hieroglifowa zagadka, Język polski i szkoła podstawowa
Giaur, Szkoła

więcej podobnych podstron