LABORATORIUM, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza

Pobierz dokument
laboratorium.mechanika.i.budowa.maszyn.pwr.doc
Rozmiar 644 KB

LABORATORIUM

ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI

Temat ćwiczenia : METODY ROZWIĄZYWANIA OBWODÓW PRĄDU STAŁEGO

Opracował:

Dawid Szumilas

Grzegorz Giolda

Krzysztof Chudy

Andrzej Pępkowski

Łukasz Szot

1.Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zastosowanie prawa Ohma w analizie teoretycznej obwodu prądu stałego i praktyczne jego sprawdzenie na przykładzie wykorzystania go przy pomiarach dużych i małych rezystancji obwodów prądu stałego.

2.Teoria

2.1 Mikroskopowa teoria przewodnictwa

2.2 Prawo Ohma

2.3 Prawa Kirchoffa

3.Wykonanie ćwiczenia

3.1 Sprawdzanie prawa Ohma

3.2 Metoda techniczna pomiaru rezystancji

  1. Pomiar dużych rezystancji

  2. Pomiar małych rezystancji

Ad. 2.1 Mikroskopowa teoria przewodnictwa.

Metale są pierwiastkami wyraźnie dodatnimi, których atomy posiadają jeden, lub dwa elektrony walencyjne (takie, które łatwo oderwać od atomu macierzystego). Budowę metalu wyobrażamy sobie jako sieć krystaliczną. W węzłach sieci umieszczone są dodatnie jony - atomy po oderwaniu elektronów, natomiast wokół dodatnie naładowanych jonów swobodnie krążą elektrony przewodnictwa. Jeżeli tak zbudowany przewodnik umieścimy w polu elektrycznym, to na bezładny ruch elektronów nałoży się uporządkowany ruch zgodny z kierunkiem linii sił pola. Popłynie prąd elektryczny. Elektrony nie poruszają się tak zupełnie swobodnie, ale napotykają na swojej drodze dodatnio naładowane jony i oddziaływają z nimi. Wynikiem tego oddziaływania jest zjawisko oporu elektrycznego. Jony w sieci nie są zupełnie nieruchome, a drgają drganiami cieplnymi. Im temperatura przewodnika jest wyższa tym drgania cieplne jonów mają większe amplitudy. Im bardziej drgają jony tym opór ruchu elektronów jest większy. Widzimy zatem bezpośredni związek między temperaturą a oporem przewodnika.

Ad. 2.2 Prawo Ohma.

Wielkość napięcia między końcami przewodu przez który płynie prąd jest proporcjonalna do wartości natężenia płynącego prądu i wielkości rezystancji tego przewodnika

U = IR

0x08 graphic
0x08 graphic

Przewodnik spełnia prawo Ohma, jeżeli wykres zależności I=I(U) jest linią prostą, tzn. kiedy R nie zależy od U . Powyższa zależność jest ogólną definicją oporu przewodnika i jest spełniona bez względu na to czy przewodnik spełnia prawo Ohma, czy też nie. Prawo Ohma spełniają tylko niektóre przewodniki i nie stanowi ono ogólnego prawa elektromagnetyzmu, jak np. prawo Gaussa, czy prawo Coulomba.

Ad 2.3 Prawa Kirchoffa.

I prawo Kirchoffa : Suma natężeń prądów wpływających do węzła równa jest sumie prądów wypływających z węzła.

0x08 graphic

i1+i2=i3

0x08 graphic
II prawo Kirchoffa : Algebraiczna suma spadków potencjałów w czasie obiegu oczka musi być równa zeru.

i1R1+ i2R2 +i3R3=03

0x08 graphic

Rysunek 1. Układ pomiarowy do sprawdzenia praw Kirchoffa (które to prawo?)

Element nieliniowy - żarówka

Wykonaliśmy układ według schematu przedstawionego na rysunku 2 ( w miejscu opornika żarówka) . Dla różnych wartości napięcia w obwodzie mierzyliśmy natężenie prądu płynącego w obwodzie. Otrzymane dane zamieszczono w tabeli 2.

Tabela 2.

Napięcie [V]

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

Natężenie[mA]

15,4

24,1

31,6

37,9

40,7

50,4

55,2

60,4

65,5

70,2

74,9

79,2

83,8

87,7

R [Ω]

35,7

41,6

48,39

54,05

62,5

60

63,63

66,67

69,23

71,43

74,32

75,95

78,34

80,46

δ

Napięcie [V]

7,5

8

8,5

9

9,5

10

11

11,5

12

12,5

13

13,5

14

14,5

Natężenie[mA]

91,7

95,1

98,9

102,8

106,8

110,1

113,8

117,4

123,5

126,5

129,9

132,8

136

139,3

R [Ω]

82,4

84,2

86,73

88,23

89,62

90,9

97,34

98,3

97,56

99,2

100,8

102,27

102,94

104,32

δ

Na podstawie danych zgromadzonych w tabeli 2. rysujemy wykres.

Wykres2: Charakterystyka prądowo napięciowa

0x08 graphic

Ad.3.2 b) Metoda techniczna pomiaru rezystancji - pomiar dużych rezystancji

W celu dokonania pomiaru dużych rezystancji montujemy układ jak na rysunku 3.

0x08 graphic
Z mierników odczytujemy wartość napięcia i prądu w układzie. Wartość rezystancji obliczamy w następujący sposób.

Rysunek 3.

Według schematu przedstawionego na rysunku 3, dla różnych wartości napięcia w obwodzie mierzyliśmy natężenie prądu płynącego w obwodzie. Otrzymane dane zamieszczono w

tabeli 4, a charakterystykę prądowo napięciową na wykresie 4.

Tabela 4.

U[V]

2

4

5

6

10

12

14

I[mA]

0,19

0,39

0,49

0,58

0,98

1,17

1,37

R[Ω]

10,5

10,25

10,2

10,34

10,2

10,25

10,21

δ[Ω]

Uwagi i wnioski:

Strona 2

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic


Pobierz dokument
laboratorium.mechanika.i.budowa.maszyn.pwr.doc
Rozmiar 644 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Fifyka komputerowa, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza
POCHODNA FUNKCJI, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza
moja pracaq, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza
Elektronika 10, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza, Zadania z Fizyki
ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza
poprawka z miernictwa, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza
Elektronika 08, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza, Zadania z Fizyki
Stech reakcji i zwiazków-z, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza
Fifyka komputerowa, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza
fiele25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
fiele15, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Sprawozdanie 12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
pp25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Labora
LABORATORIUM MIERNICTWA, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozda
sprawozdanie10, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizyk
sprawozdanie 21, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy

więcej podobnych podstron