I Ćwiczenie 6, WAT, semestr III, Grafika komputerowa

Pobierz dokument
i.cwiczenie.6.wat.semestr.iii.grafika.doc
Rozmiar 658 KB

Ćwiczenie 6

Temat: Procesory graficzne

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Zadanie 4 (przy tablicy)

Wyznaczyć wartości rejestrów środowiskowych bloku współpracy z monitorem procesora graficznego TMS34010 określających parametry czasowe sygnałów synchronizacji dla poniższych trybów generowanego obrazu. Zweryfikować parametry czasowe obliczone z rzeczywistymi.

Macintosh

1152x870

HFreq [kHz]

A [ µs ]

B [ µs ]

C [ µs ]

D [ µs ]

E [ µs ]

0x01 graphic

VFreq [Hz]

75.0

O [ms]

P [ ms ]

Q [ ms ]

R [ ms ]

S [ ms ]

VideoClock [MHz]

100,0

0x01 graphic

Rejestry środowiskowe bloku współpracy z monitorem TMS34010

Macintosh

1152x870

HESYNC

HEBLNK

HSBLNK

HTOTAL

VESYNC

VEBLNK

VSBLNK

VTOTAL

DANE: Rozdzielczość 1152 x 870

VFreq = 75 Hz

VCLK = 100 MHz

************OBLICZENIA WSTĘPNE*****************

O =1/VFreq = 1/(75 Hz) = 13.33 ms

HActive = D =11521/VCLK =1152*10 ns = 11.52 s

**********************************************************

*********VERTICAL**********************************

Określamy VBlank

VBlank <1/VFreq HActive ∗870 = 13.33 10.02 =3.31 ms

Przyjmujemy VBlank = 2 ms

VBlank = P + Q + S

Q = S = 0.2 ms (10÷20%) VBlank

P = 1.6 ms

R = VActive = 1/VFreq VBlank = 13.3 2 =11.3 ms

A = 1/HFreq = VActive/ 870 =12.98 s

HBlank = A D = 1/HFreq HActive =12.98 11.52 =1.46 s

HBlank = B + C + E

C = E = 0.23 s (10÷20%) HBlank

B = 1 s

*********************************************************

*********HORIZONTAL******************************

Określamy HBlank

HBlank + HActive <1/VFreq / 870 = 13.33 ms / 870 = 15.32 s

HBlank < 15.32 s HActive = 15.32 11.52 = 3.8 s

Przyjmujemy HBlank = 1.46 s

HBlank = B + C + E

C = E = 0.23 s (10÷20%) HBlank

B = 1 s

A = 1/HFreq = HActive + HBlank =11.52+1.46 = 12.98 s

R = VActive = 1/VFreq 870 = 11.3 ms

VBlank = O R = 1/VFreq VActive =13.3 11.3 =2 ms

VBlank = P + Q + S

Q = S = 0.2 ms (10÷20%) VBlank

P = 1.6 ms

*********************************************************

Dla HSync jednostka taktu 1/VCLK= 10 ns

Przeliczenie na takty

Dla VSync jednostka taktu 1/HFreq= A= 12.98 µs

Przeliczenie na takty

A

12.98 µs

1298

O

13.3 ms

13.3 ms/(12.98 µs)=1024

B

1.00 µs

100

P

1.6 ms

1.6 ms/(12.98 µs)=123

C

0.23 µs

23

Q

0.2 ms

0.2 ms/(12.98 µs)=15

D

11.52 µs

1152

R

11.3 ms

11.3 ms/(12.98 µs)=870

E

0.23 µs

23

S

0.2 ms

0.2 ms/(12.98 µs)=15

0x08 graphic
Rejestry

HESYNC+1

B = 100

HEBLNK+1

B + C = 100 + 23 = 123

HSBLNK+1

B + C + D = 123 + 1152 = 1275

HTOTAL+1

B + C + D + E =A = 1275 + 23= 1298

0x08 graphic

VESYNC+1

P = 123

VEBLNK+1

P + Q = 123 + 15 = 138

VSBLNK+1

P + Q + R = 138 + 870 = 1008

VTOTAL+1

P + Q + R + S =O = 1008 + 15= 1023

0x01 graphic

0x01 graphic


Pobierz dokument
i.cwiczenie.6.wat.semestr.iii.grafika.doc
Rozmiar 658 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
I Ćwiczenie 5, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
I Ćwiczenie 5, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
I Ćwiczenia 4 zadania(na czysto), WAT, semestr III, Grafika komputerowa
I7X1S1 Loay Achmasiewicz, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
50, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Laboratorium3 PGK zadania, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Zadanie poprawkowe GK 2008, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
gk cw1, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Ogolne, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
gk efekty kody, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Zadania I7X1N1poprawkowe, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Zadania I7X, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Paulina Kot I7X1N1 sprawozdanie Lampka, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Grupa I7X poprawkowe, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Laszuk kubek, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Laboratorium3 PGK zadania C02C, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Ciuchcia, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
gk sprawko, WAT, semestr III, Grafika komputerowa

więcej podobnych podstron