Metodologia badań-materiały dla studentów, szkoła, MiTBS, metodologia badań

Pobierz dokument
metodologia.badan.materialy.dla.studentow.doc
Rozmiar 113 KB

Metodologia

Metodologia badań ankietowych

Badania ilościowe

Badania jakościowe

Przedmiot badań (1)

A. W. Maszke, 2004.

W obrębie przedmiotów formułujemy PYTANIA BADAWCZE.

S. Nowak, 1970

J. Pieter, 1967

Każdy problem jest pytaniem, natomiast nie każde pytanie jest problemem!!!

Kryteria poprawności formowanych problemów badawczych

PROBLEM BADAWCZY

to pytanie,

na które szukamy odpowiedzi na drodze czynności badawczych

Hipotezy badawcze

A. W. Maszke, 2004

Próba badawcza (1)

Celowy dobór próby

Kwotowy dobór próby

Losowy dobór próby

Etyczne zasady prowadzenia badań

Zasady i normy dla badacza:

 1. Zasada minimalizowania negatywnych skutków badań.

 2. Zasada dobrowolnej i świadomej zgody.

 3. Zasady udzielania pełnej informacji o prowadzonych badaniach.

 4. Zasada anonimowości badanych oraz poufność odpowiedzi.

 5. Zasada poczucia bezpieczeństwa.

Lista trudnych pytań, które można zadać badaczowi, zanim nastąpi zgoda na badanie:

 1. Jaki jest cel badania?

 2. Dlaczego i dla kogo prowadzone są badania?

 3. Jak będą zbierane dane?

 4. Jakiej ochronie podlega poufność badań?

Badacz powinien podać następujące informacje:

Wywiad

Ankieta (1)

A. W. Maszke, 2004

Wady ankiety

Rodzaje ankiet

Ankieta ustna

Ankieta pisemna

Ankieta pocztowa

Ankiety prasowa

Ankieta audytoryjna

Kwestionariusz

Def.

Rodzaje pytań

Pytania otwarte

Def.

A. W. Maszke, 2004

Pytania zamknięte

A. W. Maszke, 2004

Pytania zamknięte - alternatywne

(NIE WIEM/NIE MAM ZDANIA).

Pytania zamknięte - filtrujące (1)

„Na jakie trudności napotykałeś(aś) podczas studiowania na studiach zaocznych?”

„Czy studiowałeś(aś) zaocznie?

a/ tak b/nie

Pytania zamknięte - koniungtywne

Jakimi cechami osobowymi powinien charakteryzować się dobry nauczyciel?”

a/ sprawiedliwy e/uzdolniony

b/wykształcony f/pogodny

c/tolerancyjny g/wyrozumiały

d/sympatyczny

Wady pytań zamkniętych

Pytania kontrolne

Pytania półotwarte

Jakimi motywami kierował(a) się Pan(i) wybierając zawód nauczyciela?”

 1. Zainteresowaniem

 2. Miłością do dzieci

 3. Tradycja rodzinną

 4. Długimi wakacjami

 5. Innymi motywami (jakimi?)…………..........

Cechy „dobrych” pytań (1)

np.

„Czy jesteś za czy przeciw odpłatności za naukę w szkole?”

To samo pytanie -

„Nie zgodziłbyś się z tym, że jesteś przeciwko odpłatności za naukę w szkole?”

Na to pytanie łatwiej jest odpowiedzieć „nie” niż „tak”, gdyż taka jest sugestia badacza.

np.

„Czy byłby(aby) Pan(i) gotowy(a) udzielić wsparcia finansowego rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej?”

np. „Czy wybór kierunku studiów doradzali Panu(i) rodzice i nauczyciele?”

Błędne jest też pytanie zmierzające do dokonania przez respondenta oceny 2 zjawisk:

np. „Czy problemy narkomanii i alkoholizmu to dwa najważniejsze problemy współczesnego społeczeństwa?”

a/ zgadzam się b/ to zależy c/nie zgadzam się

Ważne są również cechy zewnętrzne kwestionariusza:

„Dobry” ankieter

„Zły” ankieter (1)

Zasady budowy kwestionariusza ankiety/wywiadu

 1. Część formalno-organizacyjna.

 2. Część zasadnicza (pytania).

 3. Metryczka.

 4. Kilkuzdaniowa informacja wyjaśniająca,

 5. Ustalenie treści listu przewodniego (ankieta) czy instrukcji dla ankieterów (wywiad bezpośredni):

  1. LIST PRZEWODNI

   1. wyjaśnia cel badania, kto je przeprowadza,

   2. gwarantuje anonimowość odpowiedzi,

   3. wyjaśnia czego oczekuje od respondenta,

   4. może wyjaśnić sposób zapisywania odpowiedzi,

   5. zawiera podziękowania.

  2. INSTRUKCJA DLA ANKIETERA

   1. określa ogólny cel badania,

   2. określa z kim należy przeprowadzić wywiad,

   3. określa sposób zapisywania odpowiedzi

Zasady budowy kwestionariusza - część zasadnicza

Zasady budowy kwestionariusza - metryczka

Testowanie (pilotaż) kwestionariusza


Pobierz dokument
metodologia.badan.materialy.dla.studentow.doc
Rozmiar 113 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pedaogog wczesn.- materialy dla studentow, Szkoła, Pedagogika wczesnoszkolna
(10) Realizacja zasady ostrożności interpretacyjnej wyników badań psychologicznych, PSYCHOLOGIA, Mat
Manipulacja społeczna – przegląd technik i wybranych wyników badań, MATERIAŁY dla STUDENTÓW, 500 PRA
materiały dla studentów - przykłady analizy badań
Materiały dla studentów ENDOKRYNOLOGIA
materiały dla studentów 8
Socjalizm utopijny, Materiały dla studentów WSB DG
Test z Monitoringu Biologicznego, Materiały dla studentów, ochrona srodowiska
materialy dla studentow polisac Nieznany
Materiały dla studentów Studiów Podyplomowych, Edukacja wczesnoszkolna, edukacja wczesnoszkolna, na
RYTMY BIOLOGICZNE, MATERIAŁY dla STUDENTÓW, 500 PRAC (pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia
Materiały dla studentów 5, PeDaGoGiKaa
c.d. materiałów dla studentów- komunikacja werbalna i asertywność, Pedagogika w zakresie edukacji do
technologia drążenia wyrobisk korytarzowych materiały dla studentów

więcej podobnych podstron