2 Analiza wskaźnikowa, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansowa, Analiza finansowa - cz II

Pobierz dokument
2.analiza.wskaznikowa.fir.ue.katowice.semestr.v.doc
Rozmiar 146 KB

Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa jest jednym z ważniejszych elementów analizy finansowej

przedsiębiorstw. Polega na obliczeniu szeregu wskaźników wyrażających relacje zachodzące

pomiędzy poszczególnymi wielkościami zaczerpniętymi z dokumentów sprawozdawczych,

takich jak bilans i rachunek wyników. Jest ona rozwinięciem analizy wstępnej. Za pomocą

obliczonych wartości wskaźników można syntetycznie scharakteryzować różne aspekty

ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa. Przez pewną systematykę i ujednolicenie tych

wskaźników osiągnięto to, że mogą się nimi posługiwać różne grupy podmiotów, na przykład

kredytodawcy, udziałowcy (akcjonariusze), menedżerowie. Grupy te są zainteresowane

zwykle różnymi zestawami, pakietami wskaźników.

Zwykle wyróżnia się cztery obszary analizy wskaźnikowej odpowiadające różnym

problemom działalności przedsiębiorstwa. Należą do nich:

Wskaźniki analizy finansowej wykorzystywane w każdej z tych grup oblicza się

na podstawie:

- danych wyrażających stan zjawiska na początku i na końcu okresu sprawozdawczego; różnica

pokazuje zmiany zachodzące w danej dziedzinie w badanym okresie sprawozdawczym za

sprawą podjętych odpowiednich decyzji gospodarczych,

- wielkości średnich w okresie sprawozdawczym obliczonych ze wskaźników miesięcznych,

kwartalnych (w przypadku roku) lub w ostateczności jako średnich z wartości na początek

i koniec okresu sprawozdawczego.

Analiza wskaźnikowa wykorzystywana jest przez:

Zalety analizy wskaźnikowej:

Wady analizy wskaźnikowej:

0x01 graphic

0x01 graphic


Pobierz dokument
2.analiza.wskaznikowa.fir.ue.katowice.semestr.v.doc
Rozmiar 146 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
fpr-wyk3, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
fpr-wyk10, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
fpr-wyk5, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
Wykład 3, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, fp, Finanse przedsiębiostwa - wszyst
fpr-wyk1, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
Wykład 10, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, fp, Finanse przedsiębiostwa - wszys
fpr-wyk2, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
fpr-wyk11, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
fpr-wyk7, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
wyklad 1, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, fp, Finanse przedsiębiostwa - wszyst
fpr-wyk9, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
fpr-wyk3, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
wskaźniki - zadania1, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza fin
wskaźniki - zadania1, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza fin
af-wyk7, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
Analiza Finansowa egzamin, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiz
af-wyk4, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
Analiza Finansowa egzamin (2), FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, An

więcej podobnych podstron