KARTA EGZAMINACYJNA aktual, Materiały na podoficerke, MATERIAŁY - przygotowanie do egzaminów do SP

Pobierz dokument
karta.egzaminacyjna.aktual.materialy.na.doc
Rozmiar 252 KB

KARTA EGZAMINACYJNA (Zestaw nr 1)

KARTA OCENY PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI ŻOŁNIERZA Z MUSZTRY.

Stopień, imię i nazwisko żołnierza

Stopień, imię i nazwisko instruktora

……………………………………………………………..

……………………………………………………

L. p

OCENIANE UMIEJĘTNOŚCI

ZALICZYŁ

NIE

ZALICZYŁ

UWAGI

1

Wykonać komendę ”wystąp” z pierwszego szeregu.

2

Oddać honor w miejscu w nakryciu głowy bez broni.

3

Żołnierz ma się przywitać z przełożonym, który stosuje zwrot „Czołem panie szeregowy”.

4

Żołnierz ma odebrać służbowy telefon od przełożonego.

5

Wykonać zwroty w miejscu.

6

Wykonać chwyt karabinkiem przez pierś z położenia na pas.

WYTYCZNE

WYNIK

1) Za poprawnie wykonaną czynność/zadanie przyznawane jest 5 punktów, za niepoprawną 0 punktów.

2) Nie zaliczenie 50% zadań/czynności skutkuje oceną niedostateczną z całego egzaminu praktycznego z regulaminów, a to oznacza uzyskanie 0 pkt. za egzamin praktyczny z regulaminów.

ZAPOZNANIE Z KARTĄ OCENY

PODPIS ŻOŁNIERZA.

……………………………………………………………………..

PODPIS INSTRUKTORA.

………………………………………………………………………..

KARTA EGZAMINACYJNA (Zestaw nr 2)

KARTA OCENY PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI ŻOŁNIERZA Z MUSZTRY.

Stopień, imię i nazwisko żołnierza

Stopień, imię i nazwisko instruktora

……………………………………………………………..

……………………………………………………

L. p

OCENIANE UMIEJĘTNOŚCI

ZALICZYŁ

NIE

ZALICZYŁ

UWAGI

1

Wykonać komendę ”wystąp” z drugiego szeregu.

2

Oddać honor w miejscu bez nakrycia głowy bez broni.

3

Żołnierz ma odebrać telefon pełniąc służbę podoficera dyżurnego 1 kompani.

4

Zademonstrować wejście do pomieszczenia służbowego w którym jest przełożony.

5

Wykonać zwroty w miejscu.

6

Wykonać chwyt karabinkiem przez plecy z położenia na pas.

WYTYCZNE

WYNIK

1) Za poprawnie wykonaną czynność/zadanie przyznawane jest 5 punktów, za niepoprawną 0 punktów.

2) Nie zaliczenie 50% zadań/czynności skutkuje oceną niedostateczną z całego egzaminu praktycznego z regulaminów, a to oznacza uzyskanie 0 pkt. za egzamin praktyczny z regulaminów.

ZAPOZNANIE Z KARTĄ OCENY

PODPIS ŻOŁNIERZA.

……………………………………………………………………..

PODPIS INSTRUKTORA.

………………………………………………………………………..

KARTA EGZAMINACYJNA (Zestaw nr 3)

KARTA OCENY PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI ŻOŁNIERZA Z MUSZTRY.

Stopień, imię i nazwisko żołnierza

Stopień, imię i nazwisko instruktora

……………………………………………………………..

……………………………………………………

L. p

OCENIANE UMIEJĘTNOŚCI

ZALICZYŁ

NIE

ZALICZYŁ

UWAGI

1

Żołnierz ma złożyć meldunek jako podoficer dyżurny podczas pierwszego przyjścia dowódcy pododdziału.

2

Oddać honor w marszu w nakryciu głowy i bez broni.

3

Wykonać komendę do rozpoczęcia biegu i zatrzymania pojedynczego żołnierza

4

Żołnierz ma odebrać telefon pełniąc służbę podoficera dyżurnego 1 kompani.

5

Wykonać zwroty w miejscu.

6

Wykonać chwyt połóż bron karabinkiem z położenia na pas.

WYTYCZNE

WYNIK

1) Za poprawnie wykonaną czynność/zadanie przyznawane jest 5 punktów, za niepoprawną 0 punktów.

2) Nie zaliczenie 50% zadań/czynności skutkuje oceną niedostateczną z całego egzaminu praktycznego z regulaminów, a to oznacza uzyskanie 0 pkt. za egzamin praktyczny z regulaminów.

ZAPOZNANIE Z KARTĄ OCENY

PODPIS ŻOŁNIERZA.

……………………………………………………………………..

PODPIS INSTRUKTORA.

………………………………………………………………………..

KARTA EGZAMINACYJNA (Zestaw nr 4)

KARTA OCENY PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI ŻOŁNIERZA Z MUSZTRY.

Stopień, imię i nazwisko żołnierza

Stopień, imię i nazwisko instruktora

……………………………………………………………..

……………………………………………………

L. p

OCENIANE UMIEJĘTNOŚCI

ZALICZYŁ

NIE

ZALICZYŁ

UWAGI

1

Wykonać komendę ”do mnie” z pierwszego szeregu.

2

Oddać honor w marszu bez nakrycia głowy i bez broni.

3

Przyjąć postawę zasadniczą i swobodną bez broni.

4

Żołnierz ma złożyć meldunek jako podoficer dyżurny podczas pierwszego przyjścia dowódcy pododdziału.

5

Żołnierz ma się zwrócić do innego żołnierza przebywającego w obecności przełożonego.

6

Wykonać chwyt za broń karabinkiem.

WYTYCZNE

WYNIK

1) Za poprawnie wykonaną czynność/zadanie przyznawane jest 5 punktów, za niepoprawną 0 punktów.

2) Nie zaliczenie 50% zadań/czynności skutkuje oceną niedostateczną z całego egzaminu praktycznego z regulaminów, a to oznacza uzyskanie 0 pkt. za egzamin praktyczny z regulaminów.

ZAPOZNANIE Z KARTĄ OCENY

PODPIS ŻOŁNIERZA.

……………………………………………………………………..

PODPIS INSTRUKTORA.

………………………………………………………………………..

KARTA EGZAMINACYJNA (Zestaw nr 5)

KARTA OCENY PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI ŻOŁNIERZA Z MUSZTRY.

Stopień, imię i nazwisko żołnierza

Stopień, imię i nazwisko instruktora

……………………………………………………………..

……………………………………………………

L. p

OCENIANE UMIEJĘTNOŚCI

ZALICZYŁ

NIE

ZALICZYŁ

UWAGI

1

Wykonać komendę ”wystąp” z kolumny marszowej w miejscu

2

Żołnierz wchodzi do pomieszczenia służbowego w roli podoficera dyżurnego 1 kompani

3

Oddać honor w marszu w nakryciu głowy z bronią w położeniu na pas

4

Żołnierz ma odebrać służbowy telefon od przełożonego.

5

Wykonać zwroty w miejscu.

6

Wykonać chwyt karabinkiem przez pierś z położenia na pas.

WYTYCZNE

WYNIK

1) Za poprawnie wykonaną czynność/zadanie przyznawane jest 5 punktów, za niepoprawną 0 punktów.

2) Nie zaliczenie 50% zadań/czynności skutkuje oceną niedostateczną z całego egzaminu praktycznego z regulaminów, a to oznacza uzyskanie 0 pkt. za egzamin praktyczny z regulaminów.

ZAPOZNANIE Z KARTĄ OCENY

PODPIS ŻOŁNIERZA.

……………………………………………………………………..

PODPIS INSTRUKTORA.

………………………………………………………………………..

KARTA EGZAMINACYJNA (Zestaw nr 6)

KARTA OCENY PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI ŻOŁNIERZA Z MUSZTRY.

Stopień, imię i nazwisko żołnierza

Stopień, imię i nazwisko instruktora

……………………………………………………………..

………………………………………………

L. p

OCENIANE UMIEJĘTNOŚCI

ZALICZYŁ

NIE

ZALICZYŁ

UWAGI

1

Oddać honor w marszu w nakryciu głowy z bronią w położeniu przez plecy

2

Podać komendę gdy przełożony wchodzi do pomieszczenia służbowego w którym są inni szeregowi

3

Wykonać komendę do zdjęcia i włożenia nakrycia głowy

4

Żołnierz ma odebrać telefon pełniąc służbę podoficera dyżurnego 1 kompani.

5

Wykonać komendę ”wystąp” z kolumny marszowej w miejscu

6

Wykonać chwyt karabinkiem przez plecy z położenia na pas.

WYTYCZNE

WYNIK

1) Za poprawnie wykonaną czynność/zadanie przyznawane jest 5 punktów, za niepoprawną 0 punktów.

2) Nie zaliczenie 50% zadań/czynności skutkuje oceną niedostateczną z całego egzaminu praktycznego z regulaminów, a to oznacza uzyskanie 0 pkt. za egzamin praktyczny z regulaminów.

ZAPOZNANIE Z KARTĄ OCENY

PODPIS ŻOŁNIERZA.

……………………………………………………………………..

PODPIS INSTRUKTORA.

………………………………………………………………………..

KARTA EGZAMINACYJNA (Zestaw nr 7)

KARTA OCENY PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI ŻOŁNIERZA Z MUSZTRY.

Stopień, imię i nazwisko żołnierza

Stopień, imię i nazwisko instruktora

……………………………………………………………..

……………………………………………………

L. p

OCENIANE UMIEJĘTNOŚCI

ZALICZYŁ

NIE

ZALICZYŁ

UWAGI

1

Oddać honor w marszu w nakryciu głowy z bronią w położeniu przez pierś

2

Przyjąć postawę swobodną w rozkroku.

3

Żołnierz ma odebrać telefon pełniąc służbę podoficera dyżurnego 1 kompani.

4

Żołnierz ma złożyć meldunek jako podoficer dyżurny podczas pierwszego przyjścia dowódcy pododdziału.

5

Wykonaj komendę „ W miejscu - MARSZ”

6

Wykonać chwyt połóż bron karabinkiem z położenia na pas.

WYTYCZNE

WYNIK

1) Za poprawnie wykonaną czynność/zadanie przyznawane jest 5 punktów, za niepoprawną 0 punktów.

2) Nie zaliczenie 50% zadań/czynności skutkuje oceną niedostateczną z całego egzaminu praktycznego z regulaminów, a to oznacza uzyskanie 0 pkt. za egzamin praktyczny z regulaminów.

ZAPOZNANIE Z KARTĄ OCENY

PODPIS ŻOŁNIERZA.

……………………………………………………………………..

PODPIS INSTRUKTORA.

………………………………………………………………………..

KARTA EGZAMINACYJNA (Zestaw nr 8)

KARTA OCENY PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI ŻOŁNIERZA Z MUSZTRY.

Stopień, imię i nazwisko żołnierza

Stopień, imię i nazwisko instruktora

……………………………………………………………..

……………………………………………………

L. p

OCENIANE UMIEJĘTNOŚCI

ZALICZYŁ

NIE

ZALICZYŁ

UWAGI

1

Żołnierz ma odebrać telefon pełniąc służbę podoficera dyżurnego 1 kompani.

2

Przyjąć postawę zasadnicza i swobodną w rozkroku.

3

Żołnierz ma złożyć meldunek jako podoficer dyżurny podczas pierwszego przyjścia dowódcy pododdziału.

4

Wykonać komendę do zmiany kierunku marszu.

5

Oddać honor w miejscu w nakryciu głowy z bronią w położeniu na pas

6

Wykonać chwyt za broń karabinkiem.

WYTYCZNE

WYNIK

1) Za poprawnie wykonaną czynność/zadanie przyznawane jest 5 punktów, za niepoprawną 0 punktów.

2) Nie zaliczenie 50% zadań/czynności skutkuje oceną niedostateczną z całego egzaminu praktycznego z regulaminów, a to oznacza uzyskanie 0 pkt. za egzamin praktyczny z regulaminów.

ZAPOZNANIE Z KARTĄ OCENY

PODPIS ŻOŁNIERZA.

……………………………………………………………………..

PODPIS INSTRUKTORA.

………………………………………………………………………..

KARTA EGZAMINACYJNA (Zestaw nr 9)

KARTA OCENY PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI ŻOŁNIERZA Z MUSZTRY.

Stopień, imię i nazwisko żołnierza

Stopień, imię i nazwisko instruktora

……………………………………………………………..

……………………………………………………

L. p

OCENIANE UMIEJĘTNOŚCI

ZALICZYŁ

NIE

ZALICZYŁ

UWAGI

1

Zachować się w szyku po wskazaniu przez przełożonego(starszego)

2

Wykonać czynności w szyku po komendzie „Kolejno -odlicz”(stojąc w pierwszym szeregu)

3

Żołnierz ma odebrać telefon pełniąc służbę podoficera dyżurnego 1 kompani.

4

Żołnierz ma złożyć meldunek jako podoficer dyżurny podczas pierwszego przyjścia dowódcy pododdziału.

5

Oddać honor w miejscu w nakryciu głowy z bronią w położeniu przez plecy.

6

Wykonać chwyt karabinkiem przez pierś z położenia na pas.

WYTYCZNE

WYNIK

1) Za poprawnie wykonaną czynność/zadanie przyznawane jest 5 punktów, za niepoprawną 0 punktów.

2) Nie zaliczenie 50% zadań/czynności skutkuje oceną niedostateczną z całego egzaminu praktycznego z regulaminów, a to oznacza uzyskanie 0 pkt. za egzamin praktyczny z regulaminów.

ZAPOZNANIE Z KARTĄ OCENY

PODPIS ŻOŁNIERZA.

……………………………………………………………………..

PODPIS INSTRUKTORA.

………………………………………………………………………..

KARTA EGZAMINACYJNA (Zestaw nr 10)

KARTA OCENY PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI ŻOŁNIERZA Z MUSZTRY.

Stopień, imię i nazwisko żołnierza

Stopień, imię i nazwisko instruktora

……………………………………………………………..

……………………………………………………

L. p

OCENIANE UMIEJĘTNOŚCI

ZALICZYŁ

NIE

ZALICZYŁ

UWAGI

1

Zachować się w szyku po wywołaniu przez przełożonego(starszego)np.: szeregowy Kowalski

2

Zademonstrować wejście do pomieszczenia służbowego w którym jest przełożony.

3

Wykonać czynności w szyku po komendzie „Kolejno -odlicz”(stojąc w drugim szeregu)

4

Wykonać na komendy zwroty w miejscu

5

Żołnierz ma odebrać telefon pełniąc służbę podoficera dyżurnego 1 kompani.

6

Wykonać chwyt karabinkiem przez plecy z położenia na pas.

WYTYCZNE

WYNIK

1) Za poprawnie wykonaną czynność/zadanie przyznawane jest 5 punktów, za niepoprawną 0 punktów.

2) Nie zaliczenie 50% zadań/czynności skutkuje oceną niedostateczną z całego egzaminu praktycznego z regulaminów, a to oznacza uzyskanie 0 pkt. za egzamin praktyczny z regulaminów.

ZAPOZNANIE Z KARTĄ OCENY

PODPIS ŻOŁNIERZA.

……………………………………………………………………..

PODPIS INSTRUKTORA.

………………………………………………………………………..

KARTA EGZAMINACYJNA (Zestaw nr 11)

KARTA OCENY PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI ŻOŁNIERZA Z MUSZTRY.

Stopień, imię i nazwisko żołnierza

Stopień, imię i nazwisko instruktora

……………………………………………………………..

……………………………………………………

L. p

OCENIANE UMIEJĘTNOŚCI

ZALICZYŁ

NIE

ZALICZYŁ

UWAGI

1

Oddać honor w miejscu w nakryciu głowy, gdy obie ręce są zajęte.

2

Zademonstrować marsz krokiem defiladowym.

3

Zademonstrować wyjście z pomieszczenia służbowego w którym jest przełożony.

4

Wykonać komendę ”wystąp” z trzeciego szeregu.

5

Żołnierz ma złożyć meldunek jako podoficer dyżurny podczas pierwszego przyjścia dowódcy pododdziału.

6

Wykonać chwyt połóż bron karabinkiem z położenia na pas.

WYTYCZNE

WYNIK

1) Za poprawnie wykonaną czynność/zadanie przyznawane jest 5 punktów, za niepoprawną 0 punktów.

2) Nie zaliczenie 50% zadań/czynności skutkuje oceną niedostateczną z całego egzaminu praktycznego z regulaminów, a to oznacza uzyskanie 0 pkt. za egzamin praktyczny z regulaminów.

ZAPOZNANIE Z KARTĄ OCENY

PODPIS ŻOŁNIERZA.

……………………………………………………………………..

PODPIS INSTRUKTORA.

………………………………………………………………………..

KARTA EGZAMINACYJNA (Zestaw nr 12)

KARTA OCENY PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI ŻOŁNIERZA Z MUSZTRY.

Stopień, imię i nazwisko żołnierza

Stopień, imię i nazwisko instruktora

……………………………………………………………..

……………………………………………………

L. p

OCENIANE UMIEJĘTNOŚCI

ZALICZYŁ

NIE

ZALICZYŁ

UWAGI

1

Oddać honor w marszu w nakryciu głowy, gdy obie ręce są zajęte.

2

Żołnierz ma odebrać telefon pełniąc służbę podoficera dyżurnego 1 kompani.

3

Wykonać komendę do zdjęcia i włożenia nakrycia głowy

4

Zademonstrować wejście do pomieszczenia służbowego w którym jest przełożony.

5

Zachować się w szyku po wskazaniu przez przełożonego(starszego)

6

Wykonać chwyt za broń karabinkiem.

WYTYCZNE

WYNIK

1) Za poprawnie wykonaną czynność/zadanie przyznawane jest 5 punktów, za niepoprawną 0 punktów.

2) Nie zaliczenie 50% zadań/czynności skutkuje oceną niedostateczną z całego egzaminu praktycznego z regulaminów, a to oznacza uzyskanie 0 pkt. za egzamin praktyczny z regulaminów.

ZAPOZNANIE Z KARTĄ OCENY

PODPIS ŻOŁNIERZA.

……………………………………………………………………..

PODPIS INSTRUKTORA.

………………………………………………………………………..

KARTA EGZAMINACYJNA (Zestaw nr 13)

KARTA OCENY PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI ŻOŁNIERZA Z MUSZTRY.

Stopień, imię i nazwisko żołnierza

Stopień, imię i nazwisko instruktora

……………………………………………………………..

……………………………………………………

L. p

OCENIANE UMIEJĘTNOŚCI

ZALICZYŁ

NIE

ZALICZYŁ

UWAGI

1

Oddać honor w miejscu w nakryciu głowy, gdy prawa ręka jest niesprawna.

2

Zademonstrować wyjście z pomieszczenia służbowego w którym jest przełożony.

3

Wykonać komendę do rozpoczęcia biegu i zatrzymania pojedynczego żołnierza

4

Wykonać zwroty w miejscu.

5

Żołnierz ma złożyć meldunek jako dyżurny podczas pierwszego przyjścia dowódcy pododdziału.

6

Wykonać chwyt karabinkiem przez pierś z położenia na pas.

WYTYCZNE

WYNIK

1) Za poprawnie wykonaną czynność/zadanie przyznawane jest 5 punktów, za niepoprawną 0 punktów.

2) Nie zaliczenie 50% zadań/czynności skutkuje oceną niedostateczną z całego egzaminu praktycznego z regulaminów, a to oznacza uzyskanie 0 pkt. za egzamin praktyczny z regulaminów.

ZAPOZNANIE Z KARTĄ OCENY

PODPIS ŻOŁNIERZA.

……………………………………………………………………..

PODPIS INSTRUKTORA.

………………………………………………………………………..

KARTA EGZAMINACYJNA (Zestaw nr 14)

KARTA OCENY PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI ŻOŁNIERZA Z MUSZTRY.

Stopień, imię i nazwisko żołnierza

Stopień, imię i nazwisko instruktora

……………………………………………………………..

……………………………………………………

L. p

OCENIANE UMIEJĘTNOŚCI

ZALICZYŁ

NIE

ZALICZYŁ

UWAGI

1

Oddać honor w marszu w nakryciu głowy, gdy prawa ręka jest niesprawna.

2

Zachowanie się żołnierza po podaniu ręki przez przełożonego.

3

Wykonać komendę do zdjęcia i włożenia nakrycia głowy

4

Zademonstrować wejście do pomieszczenia służbowego w którym jest przełożony.

5

Przyjąć postawę zasadniczą z bronią w położeniu na pas.

6

Wykonać chwyt karabinkiem przez plecy z położenia na pas.

WYTYCZNE

WYNIK

1) Za poprawnie wykonaną czynność/zadanie przyznawane jest 5 punktów, za niepoprawną 0 punktów.

2) Nie zaliczenie 50% zadań/czynności skutkuje oceną niedostateczną z całego egzaminu praktycznego z regulaminów, a to oznacza uzyskanie 0 pkt. za egzamin praktyczny z regulaminów.

ZAPOZNANIE Z KARTĄ OCENY

PODPIS ŻOŁNIERZA.

……………………………………………………………………..

PODPIS INSTRUKTORA.

………………………………………………………………………..

KARTA EGZAMINACYJNA (Zestaw nr 15)

KARTA OCENY PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI ŻOŁNIERZA Z MUSZTRY.

Stopień, imię i nazwisko żołnierza

Stopień, imię i nazwisko instruktora

……………………………………………………………..

……………………………………………………

L. p

OCENIANE UMIEJĘTNOŚCI

ZALICZYŁ

NIE

ZALICZYŁ

UWAGI

1

Wykonać komendę ”wystąp” z drugiego szeregu.

2

Żołnierz ma złożyć meldunek jako podoficer dyżurny podczas pierwszego przyjścia dowódcy pododdziału.

3

Wykonać czynności po komendzie „Kierunek - w tył na lewo”

4

Wykonać zwroty w miejscu

5

Żołnierz ma odebrać służbowy telefon od przełożonego.

6

Wykonać chwyt połóż bron karabinkiem z położenia na pas.

WYTYCZNE

WYNIK

1) Za poprawnie wykonaną czynność/zadanie przyznawane jest 5 punktów, za niepoprawną 0 punktów.

2) Nie zaliczenie 50% zadań/czynności skutkuje oceną niedostateczną z całego egzaminu praktycznego z regulaminów, a to oznacza uzyskanie 0 pkt. za egzamin praktyczny z regulaminów .

ZAPOZNANIE Z KARTĄ OCENY

PODPIS ŻOŁNIERZA.

……………………………………………………………………..

PODPIS INSTRUKTORA.

………………………………………………………………………..


Pobierz dokument
karta.egzaminacyjna.aktual.materialy.na.doc
Rozmiar 252 KB

Wyszukiwarka