sady-zagadnienia, Studia, III rok, III rok, V semestr, pomoce naukowe, do egzaminu

Pobierz dokument
sady.zagadnienia.studia.iii.rok.iii.rok.v.doc
Rozmiar 261 KB

 1. Rozmiary produkcji w PL i na świecie

 2. ogółem:

  368, 9 tys. ha

  2307 tys. t

  sady:

  263 tys. ha

  1944 tys. t

  plantacje jagodowe:

  105,9 tys. ha

  383 tys. t

  Tabelka jest wg wykładów, tylko średnio zgadza się z produkcją poszczególnych owoców (samych jabłek jest 2,4 mln t).

  W danych z 2004 znalazłam takie zdanie: „W 2004 r. zbiory owoców ogółem wyniosły 3521,0 tys. t. Łączna produkcja owoców z drzew wyniosła 3019,0 tys. t. Łączne zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w 2004 r. wyniosły 502,0 tys. t”

  źródło: www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/rolnic_lesnict_srodowi/wyniki_prod_roslinnej/2004/dzial1_10.doc

  1. Owoce w czołówce światowej - 3 pierwsze gatunki

  Banan 20%

  Cytrusowe (kilka gatunków) 20%

  Winogrona 13%

  Jabłka 11%

  1. Owoce w czołówce w PL

  2. Produkcja w PL - które miejsce w UE

  owoc

  wielkość produkcji tonach

  udział w EU

  jabłka

  2,4 mln

  20,2 % (5miejsce)

  śliwki

  1,11 mln

  74% (potęga)

  czereśnie

  205tys

  54,4% (czołówka)

  porzeczka

  192tys

  43,4% (1 lub 2 miejsce w UE)

  truskawka

  185tys

  18,6% (kiedyś potęga, teraz spadamy)

  gruszki

  77 tys.

  wiśnia

  44 tys

  malina

  42tys

  43%(1 lub 2 miejsce w UE)

  borówka

  16,5tys

  64,1% (1 miejsce UE)

  1. Areał gatunków, których sadzimy najwięcej

  Sadów w Polsce ~263tys ha (plantacje jagodowe to niecała połowa→ 106, z nich największy dochód przy eksporcie)

  Powierzchnia upraw:

  jabłka→ ponad 100 tys. ha

  czereśnia→ ~30tys ha

  truskawka→ 52,4 tys. ha

  porzeczka→ 39 tys. ha

  1. Eksport najważniejszych produktów ogrodniczych (które przynoszą nam największy dochód)

  Jagodowe, mrożonki - truskawka schłodzona i mrożona oraz sok jabłkowy

  1. Różnice regionalne w długości okresów wegetacyjnych

  Sięgają miesiąca.

  Najdłuższy - podkarpacie 230 dni

  220 dni - wąski pas na zachodzie

  Najkrótszy - północ i wschód

  Może jakieś szczegóły?

  Za „Szatą roślinną Polski”:

  Zach. Wlkp., niż. Śląska, Kotlina Sandomierska: ok. 220 dni

  środkowa część kraju: 200 - 210 dni

  Pojezierze Mazurskie: poniżej 190 dni

  góry: najkrótszy okres wegetacji

  1. Różnice w rozpoczęciu i zakończeniu okresów wegetacyjnych

  1. Gatunki odporne na mróz

  Granice odporności:

  drzewo

  temperatura max

  jabłoń

  -40

  wiśnia

  -30

  śliwa

  -25

  grusza

  -25

  czereśnia

  -25

  morela

  -20

  brzoskwinia

  -20

  winorośl

  bardzo wrażliwe

  zawiązki

  -1,45

  pąki

  -3

  kwiaty

  -kilka

  najwięcej szkód robią przymrozki wiosenne czy jesienne(a nie okres zimy)

  1. Rozkład opadów w PL (różnice regionalne, gdzie dostateczne, ile to w sam raz, czy mamy takie rejony)

  minimum 600mm

  najmniej: Wlkp i Kujawy - średnio 450mm

  najwięcej: pomorze, Kraków, Rzeszów, pojezierze zachodnie i wschodnie 600-700 (?)

  Średnie opady dla Polski wynoszą około 600 mm rocznie, lecz są regionalnie zróżnicowane.

  -   Kujawy i część Wielkopolski - najmniejsze opady (tzw. cień opadowy ) -poniżej 500 mm rocznie,

  -   pojezierza (poza wcześniej wymienionymi obszarami) - 600 - 750 mm rocznie,

  -   niziny (poza pojezierzami) - 500 - 600 mm rocznie ,

  -   wyżyny - 700 - 800 mm rocznie ,

  -   największe sumy opadów - niższe partie gór 800 mm , a wyższe 1000 mm,

  -   najwyższe opady - Śnieżka - 1348 mm, Kasprowy Wierch - 1629 mm,

  -   największa liczba dni opadowych - listopad i grudzień , a najmniejsza -

  wiosna,

  za: http://geografik.webpark.pl/polska/klimat.html

  Współczynnik transpiracji na wyprodukowanie 1 g suchej masy potrzeba ok. 500 g wody (sady).

  WYMAGANIA WODNE ROŚLIN SADOWNICZYCH

  -Małe wiśnie, morele;

  -Średnie brzoskwinie; czeresnie; grusze, orezch, porzeczka czerwona i biała;

  -Duze śliwy, jabłonie, porzeczka czarna, agrest, malina.

  -Bardzo duze poziomka, truskawka

  1. Efekt cieplarniany (na czym polega)

  Z wikipedii:

  Efekt cieplarniany - zjawisko zachodzące w atmosferze planety powodujące wzrost temperatury planety, w tym i Ziemi. Efekt wywołują gazy atmosfery, zwane gazami cieplarnianymi, ograniczające promieniowanie cieplne powierzchni i dolnych warstw atmosfery do przestrzeni kosmicznej.

  Cos odnosnie sadow?

  Okres wegetacyjny będzie się kończył 40 dni później i 40 dni wcześniej się zacznie. To chyba sprawi, że będziemy mogli uprawiać gatunki i odmiany, dla których dotąd okres wegetacyjny w PL był za krótki, np. jabłuszka `Granny Smith' :D

  WPŁYW SRODOWISKA NA WZROST I PLONOWANIE ROŚLIN 1.PODSTAWY ZMIAN KLIMATYCZNYCH: -Przyczyny rozwój przemysłu; urbanizacja; intensyfikacja rolnictwa; zmniejszeenie areau szaty roslinnej; Zuzycie paliw kopalnych. -Skutki efekt cieplarniany; zanieczyszczenia gazowe atmosfery; abnizenie stężenia ozonu w atmosferze.

  2.PODSTAWY ZMIAN NA PODWYŻSZONA ZAWARTOŚĆ CO2 W ATMOSFERZE -Deformacja chloroplastów; chloroza liści; podwyzszona intensywność oddychania ciemniowego; obniżenie intensywnosci fotoodychania; Przymykanie aparatów szparkowych; Róznice w wielkości części nadziemnej a systemem korzeniowym roślin; Zwiększenie zawartości suchej masy; zwiększenie rozmiarów rosliny.

  WPŁYW PROMIENIOWANIA NADFIOLETOWEGO NA ROSLINY -Zwiększenie podziałów i wzrostu elongacyjnego komórek- zahamowanie wzrostu roślin; Zmniejszenie wydajności fotosyntezy; Zahamowanie krażenia cytoplazmy; Rozregulowanie równowagi hormonalnej; Uszkodzanie błon cytoplazmatycznych; Zmiany aktywności enzymów; Niszczenie mostków dwusiarczkowych w białkach; Dimeryzacja reszt tyminowych w DNA- występuja błędy w transkrypcji; Zachamowanie cyklu ksantofilowego- fotooksydacja chlorofilu.

  CECHY ADAPTACYJNE ORAZ MECHANIZMY OBRONNE OGRANICZAJACE SZKODLIWY WPŁYW ULTRAFIOLETU -Zmiana połączenia liści; Przemieszczanie się organelli; Gładka, błyszczaca powierzchnia liści odbijajaca swiatło; Wykształcanie włosków; Synteza barwników antocyjanowych; Synteza poliamin; Przesunięcie intensywności procesów wzrostowych w czasie

  1. Typy gleb pod uprawy sadownicze, specyfikacja i kryterium (zawartość części spławialnych)

  Typy znaczące:

  Kompleks pszenny - tam uprawia się gatunki, które mają duże wymagania

  Kompleks żytni - gorsze, tam gdzie nie da rady uprawiać pszenicy

  Kwalifikacja gleby pod sad:

  wniosek - gleby poniżej 10% części spławialnych nie nadają się!!

  NIE NADAJA SIĘ GLEBY

  -Gleby piaszczyste zwłaszcza takie, gdzie w głebszych warstwach występuje grubsza warstwa piasku lub żwiru. Sa to gleby małozyzne i o małej pojemności wodnej; Nadają się tylko z nawadnianiem; Gleby ciepłe.

  -Bardzo ciężkie i cięższkie gliny oraz mady gleby zimne, długo się nagrzewają, maja niski stosunek powietrzno wodny. Słabo się przewietrzają i przenikaja wodę.

  -Płytkie rędziny w których skała macierzysta występuje blisko powierzchnio gleby.

  1. Gatunki o największych i najmniejszych wymaganiach glebowych

  Wymagania glebowe:

  Jabłka- mniejsze wymagania niż grusza, sadzimy karłowe - korzenie płytko, gleba żyzna, z dużą pojemnością wodną, przepuszczalne, z gliną 40-80cm) woda gruntowa ok. 150 cm,

  Grusze- najwyższe wymagania, korzenie głęboko, gleba żyzna (żyzne podglebie), lżejsza, dużo CaCO3 wody gruntowe głęboko

  Śliwy- gleby wilgotne, korzenie płytko, małe wymagania

  Wiśnie- najmniejsze wymagania, korzenie głęboko, glina w podłożu, może być 5 klasa

  Czereśnie- korzenie głęboko, gleba przepuszczalna, lekka, umiarkowanie wilgotna

  Brzoskwinie i morele- małe wymagania, gleba lżejsza, żyzna (wg Hołubowicza mają najmniejsze wymagania - mniejsze niż wiśnie i czereśnie)

  Orzech włoski- prawie wszystkie gleby, nisko woda gruntowa, dużo Ca, małe wymagania, głębokie i żyzne podłoże

  gatunki od największych do najmniejszych wymagań glebowych (wg Hołubowicza):

  grusza, jabłoń, śliwa, wiśnie i czereśnie, morele i brzoskwinie (o orzechu włoskim nic nie ma...)

  Maliny- największe wymagania, gleba żyzna, próchniczna, wysoki poziom wód gruntowych

  Truskawki- gleby zwięzłe, gliniaste, wody gruntowe na poziomie 50cm, może być kompleks żytni

  Porzeczki, agrest - wymagania przeciętne

  winorośl- wszystkie gleby z wyjątkiem zbyt mokrych lub zbyt suchych, głęboki system korzeniowy

  gatunki od największych do najmniejszych wymagań glebowych (wg Hołubowicza):

  malina, truskawka, porzeczka, agrest, winorośl

  1. Poziom wody gruntowej - czy np. na 0,6m można uprawiać jabłonie

  Poziom wód gruntowych:

  drzewo

  poziom wód gruntowych

  orzech włoski

  2-2,5

  grusze, czereśnie

  1,8-2

  jabłonie, wiśnie, brzoskwinie, morele

  1,5

  śliwy, jabłonie

  1-1,2

  jagodowe

  0,8-1,2

  truskawka

  0,4-0,6

  W Wielkopolsce poziom opadów → 500-550mm

  W Polsce niedobory wilgoci w glebie

  1. Rozmnażanie drzew - które wegetatywnie, które generatywnie

  2. generatywne

   in vitro

   wegetatywne

   nasiona z dojrzałych owoców (wymagany okres stratyfikacji, nie gwarantują powtarzalności cech rodzicielskich)

   truskawki (obfitsze kwitnienie, drobniejsze owoce, ogromne koszty produkcji)

   ~odkłady poziome i pionowe

   ~sadzonki zielne i zdrewniałe

   ~odrosty korzeniowe

   ~rozłogi ~podział

   1. Wymagania ogólne dla podkładek - jest 10, umieć wymienić 6

   Wymagania podkładki:

   • dobre zrastanie ze szczep/okul

   • pożądana siła wzrostu

   • wczesne i obfite owocowanie

   • zwiększenie wartości użytkowej owoców i przyspieszenie ich dojrzewania

   • wytrzymałość na gorsze warunki glebowe i mróz (Antonówka - b. odporna na mróz) - nie zawsze tak jest -im silniej rosnąca podkładka tym mniejsza tolerancja na warunki glebowe i wilgotnościowe

   • mała podatność na choroby i szkodniki

   • łatwość rozmnażania

   • łatwość uprawy i pielęgnacji

   • tworzenie mocnego systemu korzeniowego

   • przystosowanie do różnych typów gleby

   Wymagania jakościowe:

   • każda podkładka musi posiadać oznaczenia

   WW- wolne od wirusów

   TW- testowane na obecność wirusów

   NW- nie testowane na obecność wirusów

   • dopuszczalne 2 letnie podkładki to siewki węgierki wangenheima oraz podkładki dla agrestu i porzeczek

   to są wymagania dotyczące drzewek gotowych - nie podkładek:

   • jednakowe odmianowo

   • jednakowo okulizowane, szczepione

   • zbliżona grubość pnia (średnica mierzona na wys.10cm)

   • zbliżona wysokość

   • zbliżona ilość rozgałęzień

   • podobna wysokość pnia

   • zdrowe

   1. Cechy podkładek generatywnych i wegetatywnych (+ & -)

   2. generatywne

    wegetatywne

    + niejednolite genetycznie

    + dobrze rozwinięty i głęboki system korzeniowy

    + mniejsze wymagania glebowe

    - późno wchodzą w okres owocowania

    + wyrównane genetycznie

    + wcześnie owocują

    + możliwość wyboru siły wzrostu (ściśle określone)

    - słabszy system korzeniowy

    - wyższe wymagania glebowe

    - wymagają konstrukcji wspierającej (na silnie skarlających podkł)

    1. Przykładowe podkładki dla poszczególnych gatunków

    Jabłoń- M26, M9, P22, antonówka

    Grusza- Pigwa C

    Śliwa- ałycza (często daje niezgodność fizjologiczną), węgierka Wangenheima (nie daje niezgodności fizjologicznej)

    Czereśnia- czereśnia ptasia, PH-L (drogie)

    Wiśnia- czereśnia ptasia

    Brzoskwinia-siewka rakoniewicka, mandżurska (coraz rzadziej)

    1. Cykl produkcji drzewka jednorocznego, jak uzyskać 1r a jak 2letnie, 2letnie z 1roczną koronką (konkretne zabiegi - szczepienie, okulizacja, kiedy przyciąć)

    Typy drzew:

    • jednoroczne okulanty (produkcja 2 lata)

    • dwuletnie (na włąsnym pniu) z wstawką, przewodnią, pośrednią (produkcja 3 lata)

    • dwuletnie z 1 roczną koronką (produkcja 3 lata)

    • przyśpieszane przez szczepienie (produkcja o 1 rok krótsza - 2 zamiast 3 lat)

    Jednoroczny okulant:

    Pierwszy rok szkółki:

    1. Wysadzenie podkładek - pod ziarnkowe podkładka generatywna jesienią, a pod pestkowe wiosną

    2. Rozstawa 80-90 x 25-30cm rzędowo/pasmoworzędowo, drogi przejazdowe o szer 2,7m

    3. prowadzenie szkółki w 1 roku (odchwaszczanie, nawożenie, oprysk)

    4. czyszczenie podkładki- usuwanie pędów do wysokości 25cm

    5. okulizacja- 15 VII- 21 VIII, uszlachetnianie podkładki na wysokości 6-20cm, od strony zachodniej

    6. po miesiącu sprawdzamy, czy oczko się przyjęło - jeśli nie (ogonek nie odpada), to albo można poprawić okulizację (jeśli termin na to pozwala), albo przeznaczamy do szczepienia zimą lub wczesną wiosną:

    7. Zimowe szczepienie podkładek służy skróceniu cyklu produkcyjnego do 2 lat - jeśli okulizacja się nie przyjęła, wyciągamy podkładki z gleby, dołujemy w trocinach w chłodni, zbieramy też zrazy przed zimą (w stanie spoczynku, ale przed mrozami - XII) - trzymamy w wilgotnych trocinach w chłodni. Szczepimy ziarnkowe I - III, pestkowe XI -II. Po zabiegu trzymamy szczepy 5-6 dni w temp. pokojowej, potem w chłodni, wiosną wysadzamy i traktujemy tak. jakby okulizacja się przyjęła.

    Drugi rok szkółki:

    1. wiosną następnego roku ścinamy podkładkę 1-2 cm ukośnie nad oczkiem (prowadzenie bezczopowe) lub pozostawiając kilkucentymetrowy czop - rany zabezpieczyć Funabenem

    2. prowadzenie standardowych zabiegów (odchwaszczanie, nawożenie, ochrona)

    3. formowanie korony:

     1. usuwanie pędów pojawiących się na podkładce i czopie (bielenie czopa)

     2. usuwanie pędów bocznych z pędu, który wybił z oczka - do wysokości 40-50 cm (pensetowanie) - pędy syleptyczne (boczne) powyżej tej wysokości zostawia się - utworzą koronkę

    4. Jeśli drzewko spełnia wymagania kwalifikacyjne, przeznaczone do sprzedaży - jeśli nie, to najczęściej przeznacza się je do produkcji dwuletnich z jednoroczną koronką

    Dwuletnie z jednoroczną koronką:

    Trzeci rok szkółki:

    1. Jednoroczne okulanty, które nie zostały sprzedane, wiosną kolejnego roku przycina się na wysokości:

     1. drzewka słabe - 40 - 60 cm wysokości

     2. drzewka silne - 90 - 80 cm wysokości

    2. Wzrost pędu wierzchołkowego, który w ciągu roku (do jesieni) rozgałęzia się, dając kilka pędów syleptycznych (do sprzedaży tylko te, które mają min. 4 pędy boczne

    Dwuletnie ze wstawką, przewodnią, pośrednią:

    1. Pierwszy rok szkółki tak samo, jak w przypadku jednorocznego okulanta (oczkowanie latem, lub szczepienie w ręku zimą)

    2. drugi rok szkółki :

    wyprowadzamy z oczka pęd (wstawka, pośrednia, przewodnia) i na odpowiedniej wysokości (odpowiednio: 20, 15, 60 cm od poprzedniej okulizacji) okulizujemy oczkiem odmiany szlachetnej

    1. trzeci rok szkółki wygląda tak samo, jak drugi rok w przypadku jednorocznego okulanta (ścinanie wstawki, pośredniej, przewodni i wyprowadzanie z założonego oczka koronki)

    1. Terminy i sposoby okulizacji

    Okulizacja- wymaga tylko 1 oczka, bardziej wydajna i tańsza

    • w literę T (miazga musi być dojrzała i twarda)

    • na przystawkę (= chip budding)

    • odwrócona litera T (gdy zwiększona ilość opadów)

    • w kratkę

    • w obrączkę

    • termin: ziarnkowe: I-III

    pestkowe: IX - II (a nie latem?)

    oczka→ ze zrazów z mateczników nie owocujących, dobrze wykształcone pąki, liście obcinamy sekatorem (nie urywamy) i zostawiamy 1-1,5cm ogonek

    1. Sposoby szczepienia

    Szczepienie- gdy okulizacja się nie uda, przeprowadzane wiosną lub zimą (tzw. szczepienie w ręku) wymaga odcinka zraza z min 3 oczkami

    • przez zbliżenie

    • przez stosowanie

    • na przystawkę

    • w klin (=sarnia nóżka)

    • w szparę boczną

    • kożuchówka

    1. Sposoby rozmnażania podkładek

     • podkładki generatywne: siew nasion wiosną (po stratyfikacji) na rozsadnik (te przeznaczone do późniejszego pikowania) lub bezpośrednio na pole i ewentualne pikowanie (jeśli tego wymagają - mają mało rozgałęzniony korzeń palowy; ze względu na dużą pracochłonność, obecnie rezygnuje się z pikowania), przez rok porwadzi się standardowe zabiegi pielęgnacyjne, po zakończeniu wegetacji (spoczynek zimowy) wykopywanie, przechowywanie (dołownik lub chłodnia), sortowanie - gotowe do sadzenia

     • podkładki wegetatywne:

      1. przez odkłady:

       1. poziome

       2. pionowe

      2. przez sadzonki:

       1. zielne

       2. zdrewniałe

   Trwa jeden rok, powyższe sposoby były już kilka razy omawiane... (np. podane ponizej sposoby rozmnażania jagodowych).

   //Inna wersja //

   1.GENERATYWNE -Podkładki pod orzecha włoskiego, poziomkę, brzoskwinię, morelę, jagodowe. Wada- zmienność genetyczna.

   2.WEGETATYWNE/ METODY -Odkłady pionowe (agrest); poziome. -Sadzonki zielne (borówka amerykańska, odmiany szlachetne); Zdrewniałe; Korzeniowe (malina, jeżyna, leszczyna? -Rozłogi; Odrosty korzeniowe; Podział roślin; Szczepienie i okulizacja. *ODKŁADY zabiegi powodujące ukorzenienie; Odcięcie od rośliny matecznej. *SADZONKI odcięcie od rośliny matecznej; Zabiegi prowadzące do ukorzeniania. *ODKŁADY POZIOME z każdego pędu 3-4 sadzonki; Więcej robocizny; Więcej miejsca; Co 2 lata. *SADZONKI ZIELNE -Odmiany szlachetne (a w zasadzie można wszystko); Borówka amerykańska; Warunki wysoka wilgotność powietrza (szklarnie, tunele); wysoka temperatura powietrza. *SADZONKI KORZENIOWE malina, jeżyna; leszczyna; czasem śliwa.

   1. Kiedy tniemy zrazy do szczepienia i okulizacji

   Jeśli szczepimy wiosną, pobieramy zimą - w okresie spoczynku zimowego (następnie odpowiednio zabezpieczyć i do chłodni)

   Zrazy do okulizacji - pobiera się tego samego dnia, kiedy wykonuje się okulizację

   1. Rozmnażanie jagodowych

   2. Agrest

    • odkłady pionowe- przyciąć po posadzeniu na 2-3oczka, 2 lata nie ciąć (uzuwać tylko pędy uszkodzone, chore, krzyżujące się), wiosną 3 roku przyciąć na 2-3 oczka, obsypać 2x w sezonie, jesienią odcinamy ukorzenione odkłady, szkółkujemy przez rok w rozstawie 75x25cm

    • odkłady poziome- w 3 roku przyciąć o 1/3,włożyć do rowka, obsypać 2x w sezonie, jesienią odcinamy ukorzenione odkłady i szkółkujemy jw.

    • sadzonki zielne (hartowane w chłodni)

    • szczepienie (na porzeczce złotej):

     • w 2 roku na zimę pędy silnie skrócić, wiosną obsypać, usuwać rozgałęzienia, w VIII szczepić w szparę boczną, zrazy 3 oczkowe, rękaw foliowy po 4 tygodniach zdjąć, jesienią odciąć ukorzenione pędy, rok sadzonkujemy w szkółce w rozstawie 85x35cm, wiosną młode pędy uszczykujemy nad 3 liściem

     • oddzielenie pędów przed szczepieniem, szkółkowanie i szczepienie w VIII, do szkółki na 1 rok

    Porzeczki

    • matecznik- 2,7x 1,7m, wiosną przyciąć nad 2-3 oczkiem, usunąć najsłabsze pędy, resztę pędów ciąć jesienią na sadzonki dł. 20cm, , szkółkowanie czarnej nw rozstawie 20 x 80cm, a czerwonej 10 x 80cm, umieszczając całkowicie w ziemi, uszczykiwać nad 3 liściem

    Maliny

    • matecznik- nie powinien owocować, rozstawa 3,5-0,5-6m, między odmianami 5m, 2 lata z rzędu przycinamy nad ziemią, jesienią 2 roku kopać pierwsze odrosty korzeniowe), od 3 roku pełna eksploatacja matecznika

    • sadzonki korzeniowe- przy likwidacji plantacji, korzenie dzielimy na kawałki 8-10cm, wiosną sadzimy pionowo lub poziomo

    Jeżyny

    • odkłady poziome

    • sadzonki zdrewniałe i zielne

    • sadzonki korzeniowe (otrzymujemy formy kolczaste)

    Truskawki

    • matecznik - 0,5km od plantacji owocującej, między odmianami 3m, ważne by sadzonki były zdrowe (obecność nicieni), odkażenie podłoża basudinem, rozstawa 100x50 ; 100x80 ; 120x30 ; 80-90 ; 80-80, usuwać chwasty, wygarniać rozłogi, przerzedzać, defoliacja roślin matecznych pod koniec VII, nawożenie siarczanem magnezu chroni przed mączniakiem

    • sadzonki:

    B (<1cm)

    A (1-1,5cm)

    A+ ( >1,5cm)

    zagonowe (wielokoronkowe)

    świeże (zielone)- z mateczników, pobierane IX lub IV, sadzone bezpośrednio

    frigo- kopane w XI, przechodzą spoczynek zimowy, przechowywane nawet 9 miesięcy w chłodni (-1,5 do 20C), ale minimum 2 tygodnie!, kwitnie wtedy po 30 dniach, a owocuje po następnych 30-40dniach, sadzenie latem (k. VI- p. VIII) plon uzyskujemy już w I roku

    doniczkowane- z bryłą korzeniową (gdy wstawimy je do chłodni to możemy także sterować hodowlą, sadzenie latem (k. VI- p. VIII) plon uzyskujemy już w I roku

    Świeże dają lepszy plon niż frigo

    Poziomki

    • nasiona siejemy w II-V do skrzynek lub inspektów, przepikować przy 1 liściu, przesadzić po kilku tygodniach

    • in vitro

    Borówka

    • sadzonki zdrewniałe, zielne, półzdrewniałe

    Winorośl

    • sadzonki zdrewniałe- łozy ciąć przed zimą, 2-3oczka, 20-30cm, sadzić wiosną w rękawy wypełnione torfem, po 4-5tygodniach są ukorzenione

    • sadzonki zielne- pobierane VI-VII, do tunelu i w torf, piasek lub mix, cieniować, zraszać, po 2-3 tygodniach są ukorzenione, zimują w tunelu, na wiosnę hartować

    • szczepienie mechaniczne- cięcie lamelowe (przyrząd hp7m) lub cięcie omega (przyrząd pm-450 i Pfropf- star) →wydajność: 500szt/godz.

    • okulizacja- wiosną na przystawkę

    1. Charakterystyka sadzonek frigo

    sadzonki frigo to sadzonki chłodzone w stałej temp. -1,5°C.

    Po pierwszych przymrozkach wchodzą w stan spoczynku głębokiego i wtedy wyjmujemy je z gleby (XII/I) i umieszczamy w chłodni. Sadzonki pozbawione są liści (zostają tylko najmniejsze). Można je przechowywać w chłodni do 6 miesięcy, ale zużywane są asymilaty - niekorzystne jest zbyt długie przechowywanie (spadek plonu). minimalny okres chłodzenia to 2 tygodnie.

    W pierwszych dniach po wyjściu z chłodni mają bardzo dużą intensywność wzrostu - przez dwa tyg. rosną o wiele szybciej niż sadzonki świeże. Kwitną miesiąc po posadzeniu, owocują 2 miesiące po posadzeniu. idealne do sterowania owocowaniem.

    Sadzonki truskawek "frigo" po posadzeniu w wilgotną glebę przyjmują się praktycznie wszystkie i rosną szybciej niż zwykłe - zielone. Sprzyjają temu warunki: temperatura w maju czy w czerwcu jest wyższa niż wiosną, dłuższy jest też dzień. Rośliny po upływie 30 dni zaczynają kwitnienie, a po upływie następnych 30-40 dni zaczynają owocować. Ogółem więc od wysadzenia do owocowania mija zwykle tylko 8-9 tygodni.
    Dysponując sadzonkami "frigo", można zakładać plantację w dowolnym terminie, uzyskując owoce w ściśle zaplanowanym terminie, np. w maju lub w sierpniu. Produkcja owoców na określony termin nazywa się uprawą sterowaną i jest w Polsce coraz bardzo popularna. W następnych latach truskawki te owocują już normalnie, w terminach tradycyjnych. Sadzonki "frigo" ze względu na koszt przechowywania w specjalistycznej chłodni są nieco droższe od zwykłych w zależności od tego, ile miesięcy przebywały w chłodni. Najcenniejsze są sadzonki zagonowe i "A+".
    Sadzonki "frigo" należy sadzić dość głęboko tak, aby zielone "serce" było ledwo widoczne z ziemi; ziemia osiadając i tak je lekko odsłoni.

    1. Zabiegi specjalne w mateczniku truskawki

     • usuwanie kwiatostanów

     • wygarnianie rozłogów (wygrabianie rozłogów do międzyrzędzi)

     • przerzedzanie sadzonek (przejazd po wygrabionych sadzonkach za pomocą brony - wstępna selekcja)

   - defoliacja roślin matecznych w VII - aby zmniejszyć zagrożenie mączniakiem

   1. Pozyskiwanie sadzonek różnych typów - charakterystyka, które lepsze (bez dodatkowych starań, reszta szkółkowanie, dodhodowywanie) ??

   1. Przygotowanie gleby przed założeniem sadu - jaki okres jest potrzebny

   minimalny(1 rok) i idealny (2 lata)

   PRZYGOTOWANIE GLEBY -Wybór stanowiska; Gleby wolne od chwastów i szkodników; -Gdy na miejscu poprzedniej szkółki/ sadu konieczne jest 8-10 letnie zmianowanie; -Nawożenie organiczne poprawienie sorpcji, poprawienie warunków wodno- powietrznych; Głęboka orka jesienna; -Wysadzanie podkadek między rzędami 80-100cm; W rzędzie 20-25cm; drogi przejazdowe 2,7m. -Wykopywanie drzewek ok. 5.X, sprzedaż od 15. X, podkładki odejmujemy od rośliny matecznej wiosną, bo jesienią uszkodzenia mrozowe matecznika

   1. Główne zadania w okresie przygotowania - wymienić 5

   • likwidacja uciążliwych chwastów wieloletnich

   • poprawienie struktury

   • uregulowanie pH (wapnowanie)

   • podniesienie zawartości próchnicy

   • regulacja zasobności gleby

   1. Sposoby przygotowania stanowiska

   • płodozmian (uprawa roślin odchwaszczających- ziemniaki, buraki)

   • zabiegi uprawowe (mechaniczne)

   • wapnowanie

   • nawożenie organiczne

   • nawożenie mineralne

   Gleba zachwaszczona z obornikiem→ zboże→ herbicydy→ sadzenie drzew

   Gleba zachwaszczona bez obornika→ orka, herbicydy→ talerzowanie→ NPK, gorczyca→herbicydy, wałowanie→ sadzenie drzew

   Gleba bez chwastów z obornikiem→ nawozy→ warzywa→obornik→ sadzenie drzew

   Gleba czysta bez obornika→ zboża→ NPK→ wałowanie→ sadzenie drzew

   GLEBA POD SAD 1.WYBÓR GLEBY -Najlepsze gleby o przeciętnej żyzności, najczęściej klasy III i IV. -Jabłonie i wiśnie można uprawiać na niektórych glebach klasy V. Dobrymi glebami są gleby lessowe i brunatne o średniej zwięzłości oraz gleby bielicowe utworzone z glin lekkich i utworów pyłowych. Na glebach klasy V, aby nadawały się do założenia sadu jabłoniowego lub wiśniowego konieczne jest nawadnianie. -Dla czereśni, moreli, grusz i śliw- przydatne sa gleby zwięzłe i bogate w próchnicę i związki mineralne. 2.WYBÓR STANOWISKA W PŁODOZMIANIE -Dobrym stanowiskiem pod sad będzie pole wieloletnich upraw traw koniczyny lub lucerny. Wyjątek stanowi przygotowanie pola pod plantację truskawek. Gatunek ten nie może rosnąć na polu potrawach, koniczynie i lucernie ze względu na gromadzenie się w niej opuchlaków, nicieni i grzybów, które uszkadzają korzenie truskawek. -Rośliny te powinny poprawiać strukture gleby; wzbogacić ja w próchnicę; oczyścić z chwastów trwałych. 3.PRZYGOTOWANIE GLEBY -półtora roku przed planowanym założeniem sadu lub plantacji. -Zniszczenie chwastów trwałych, zwłaszcza rozłogowych i głęboko korzeniących się. -Doprowadzenie gleby do właściwej kwasowości przez wapnowanie. -Poprawa struktury gleby; Wzbogacenie gleby w substancje organiczne; Uzupełnienie brakujących składników pokarmowych. *NISZCZENIE CHWASTÓW płytka orka; Po skiełkowaniu użyć Rundup w dawce 3-5l/ ha (zalega w glebie 3 miesiące); Częsta uprawa gleby; Wysiew roślin zagłuszających np. mieszanki roślin motylkowych. *DOPROWADZENIE DO ODPOWIEDNIEJ KWASOWOŚCI -Odbywa się przez wapnowanie. Nawozy wapniowe należy przeorać, zwracając uwagę aby były równomiernie rozmieszczone w całej warstwie ornej. -Nie przewapnować gleby, bo prowadzi to do uwsteczniania wielu składników pokarmowych i nasila proces mineralizacji substancji organicznej, co wpływa na ubytek próchnicy. *WAPNOWANIE -Usuwa szkodliwy nadmiar dla roślin jony H+ i Al3; Poprawia strukturę gleby i podłoży; Zmienia skład mikroflory glebowej; Zmienia dostępność wszystkich składników pokarmowych; Zwiększa efektywność stosowanych nawozów mineralnych i organicznych; Dostarcza ro ślinom Ca. Ca jest słabo ruchliwy w roślinie, niezbędny do budowy błony komórkowej. *WZBOGACANIE GLEBY W PRÓCHNICĘ -W roku sadzenia drzew korzystnie jest zastosowanie obornika 40-60t/ha, można zamiast obornika wysiać mieszankę na przeoranie. Pamiętać należy, aby nie stosować obornika w roku wapnowania gleby. -Obornik stosujemy minimum 6 tygodni przed sadzeniem roślin; Obornik szybciej się rozkłada na glebach lekkich- lepsze napowietrzanie, lepsze warunki mikroflory glebowej. *UZUPEŁNIANIE BRAKUJĄCYCH SKŁADNIKÓW -W oparciu o analizy glebowe; -Orientacyjne dawki nawozów stosowane przed sadzeniem drzewek P2O5- do 200 kg. Ha (dla jagodowych do 100 kg/ha); MgO tylko w postaci wapnia magnezowego; ; K2O- do 200 kg/ ha (truskawka do 120 kg/ha). PLANOWANIE I ZAKŁADANIE SADU 1.WIELKOSĆ SADU Aby sad był opłacalny jego powierzchnia musi przekraczać pewną minimalna granicę, dolna granica to 5-10 ha; Optymalna wielkość sadu wynosi 20-30 ha; Sad powinien dać średni plon w granicach 20-30t/ ha

   1. Jak zlikwidować chwasty wieloletnie

   Tak jak było podane na warzywnictwie?? :D

   1. Od czego zależy rodzaj/dawka herbicydu

   - od gatunku i wieku drzew

   - rodzaju gleby i stopnia zachwaszczenia - im cięższa gleba, tym mniejsze dawki. Granicą jest tolerancja gatunku

   1. Alternatywne metody walki z chwastami

   1. Mechaniczne

   - glebogryzarki

   * noże tnące rotacyjne

   * noże oscylacyjne

   * szczotki rotacyjne

   1. Ściółki:

   - naturalne: obornik, słoma, trociny, torf, kora, odpady tartaczne, odpady komunalne, kompost przemysłowy

   - syntetyczne: folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa

   - rośliny okrywowe: gorczyca, facelia, rzodkiew oleista, odrastające chwasty, trawa roczna, koniczyna polna

   * szerokość ściółkowanego pasa 0,5 - 1-2m

   * grubość warstwy ściółki 10-15-20cm

   * jak długo zapobiega wyrastaniu chwastów 1-3 lata ->uzupełniać

   * jakie zmiany chemiczne, biologiczne, fizyczne powoduje w glebie (struktura gleby i wilgotność porównywalne do naturalnej, pod włókniną więcej N, dobre środowisko dla bakterii, wolniej się nagrzewa, dłużej utrzymuje temp podłoża) chyba trzeba cos dopisac !!

   * jak rosną i owocują drzewa w szkółce (mają wpływ!!) ????

   * jak wpływa na jakość owoców

   * zagrożenia przez gryzonie żyjące w ściółce

   1. Metody termiczne

   - wypalanie płomieniem spalanych paliw płynnych, gazowych (niszczenie mikroflory glebowej)

   - elektryczne

   - mikrofalowe

   1. Ściółki - rodzaje, + & -

   Wady i zalety systemów utrzymania gleby:

   System

   Zalety

   Wady

   Czarny ugór mechaniczny

   brak konkurencji o wodę i składniki pokarmowe

   przyśpieszone nagrzewanie się gleby

   utrudniony wjazd pojazdów

   wysoki koszt

   psucie struktury gleby, ugniatanie

   zmniejszenie zawartości próchnicy

   ugór herbicydowy

   brak konkurencji o wodę i składniki pokarmowe

   nie uszkadza korzeni

   nie niszczy struktury gleby

   ułatwia wjazd sprzętu

   toksyczny dla środowiska glebowego i wód gruntowych

   wysoki koszt

   murawa

   sprzyja utrzymaniu struktury

   zapobiega erozji

   ułatwia wjazd sprzętu

   podnosi zawartość próchnicy w glebie

   stanowi konkurencję o wodę i składniki pokarmowe

   zagrożenie przymrozkami

   rozwój gryzoni

   ściółki

   ogranicza występowanie chwastów

   zapobiega utracie wody

   syntetyczne ograniczają stratom N

   organiczne wzbogacają w substancję organiczną

   zagrożenie przymrozkami

   rozwój gryzoni

   1. Allelopatia

   Zmielone nasiona gorczycy (0,1kg/m²) - inhibitor kiełkowania i wzrostu chwastów

   1. Planowanie - zakładanie sadu, elementy dokumentacji projektowo-kosztorysowej

   Dokumentacja do założenia sadu:

   1. analiza gospodarstwa i pól

   2. projekt techniczny sadu

   3. zalecenia agrotechniczne

   4. kosztorys

   ad 1.)

   • ogólna charakterystyka terenu(położenie, topografia terenu)

   • analiza klimatu

   • analiza gleby (odkrywka glebowa, analiza fizyko-chemiczna)

   • analiza warunków ekonomicznych (rynek zbytu, zapotrzebowanie na siłę roboczą)

   ad 2.)

   • organizacja terenu (rozplanowanie kwater, dróg)

   • dobór i rozplanowanie gatunków, odmian, zapylaczy, podkładek, rozstawa)

   ad 3.)

   • technika sadzenia

   • termin sadzenia

   • rozmieszczenie odmian (podobny termin zabiegów, zbiorów dla sąsiadujących odmian)

   • przygotowanie gleby

   • tyczenie

   • sposoby pielęgnacji

   • nawożenie, odchwaszczanie i ochrona roślin

   wytyczanie magistrali wyznaczanie kątów prostych i zamykanie kwater

   rys

   ad 4.)

   • koszty założenia sadu

   • koszty ogrodzenia

   • koszty pasów wiatrochronnych

   • koszty materiałowe i robocizny

   • zbiorowe zestawienie kosztów

   1. Dobór gatunków, odmian, zapylaczy i które ich wymagają

   Dobór gatunków, odmian i podkładek zależy od naszych wymagań i od warunków klimatycznych, glebowych i topograficznych na jakich lokujemy sad. Zapylacze dobieramy tak, aby miały podobny czas kwitnienia i owocowania (zwłaszcza w systemie punktowym) - wykonywanie zabiegów jednocześnie (zwłaszcza zabiegi ochrony)

   1. Modele sadów (nie m, cm!!) od czego zależy rozstawa drzew/roślin jagodowych

   Modele sadów:

   - rzędowy

   - pasowo-rzędowy (2900 drzew/ha, 3,5x1x1,5)

   ilość drzew/ha

   rozstawa

   567

   5x3

   1000

   4x2,5

   1250

   4x2

   1900

   ?

   2857

   3,5x1

   3846

   3,5x0,75

   5555

   3,5x0,5

   - od podkładki

   - odmiany

   - intensywności wzrostu

   1. Termin zakładania sadu, plantacji jagodowych - wady i zalety

    • jesienny -> drzewa i krzewy owocowe (wyjątek truskawki - 2 połowa lata/wczesna jesień):

     • + lepsze war. wilgotnościowe niż wiosną

     • +mnijesze natężenie prac w polu

     • - możliwość przemarznięcia drzewek

     • -ryzyko zniszczenia drzewek przez zające, sarny itd.

     • Sadzone jesienią tniemy wiosną

    • wiosenny - można brzoskwinie i morele:

     • + łatwiej uchronić przed mrozem

     • + tańsze i skuteczniejsze zabezpieczenie przed szkodnikami

     • - duże spiętrzenie innych prac

     • - gorsze warunki wilgotnościowe - trzeba podlać - co zwiększa koszty

     • - opóźnienie wegetacji

   - letni - truskawki (ale nie po 20.08. - każdy tydzień (w innym miejscu było dzień) opóźnienia oznacza 10 kg straty plonu z 1 ha), winorośl, borówki

   -Przygotowanie gleby minimum 6 tyg. przed sadzeniem

   1. Które gatunki można sadzić cały rok

   truskawki, borówki i winorośl - bo sadzonki są w pojemnikach

   1. Kiedy sadzić truskawki na 2 zbiory w roku

   frigo - sterowanie termiczne owoców, już po miesiącu kwitną ==> patrz pytanie 24!!

   1. Ilość odprowadzanych składników pokarmowych

   Odprowadzanie składników pokarmowych w kg/ha !! na przykładzie jabłoni ?

   N

   P

   K

   Ca

   Mg

   owoce

   18

   2

   40

   2

   2

   ze ściętymi gałęziami

   11

   2

   8

   11

   2

   wbudowane w drzewo

   4

   1

   3

   12

   1

   razem

   33

   5

   51

   25

   5

   1. Recyrkulacja składników pokarmowych w sadzie - opisać drogę

   gleba -> korzenie -> drzewo -> opadające liście, kwiaty i zawiązki (ścinane i rozdrabniane gałęzie??) -> gleba

   kosiarka wykaszająca murawę w międzyrzędziach rozrzuca trawę na boki (na ugór herbicydowy) i materia organiczna wraca do gleby

   1. Potrzeby nawozowe gleb w sadach - jak ustalamy w sadzie i przed założeniem - metody i kolejność

   Dawka nawozowa:

   (a • b • 100)/ c a- dawka czystego składnika wg tabeli

   b- powierzchnia wokół drzewa (1,5x większa niż zasięg korony, bo korzenie sięgają dalej

   c-

   Dawka podaje nawożenie na m2 powierzchni (a nie pod 1 drzewo)

   1.Obliczenie ilości cieczy roboczej wydatkowany przez opryskiwacz na 1 ha: ax10000m2/b=c (a-ilośc wody zużytej w próbnym opryskiwaniu; b- powierzchnia pola opryskana w próbnym opryskiwaniu; c- ilość wody potrzebna do opryskania 1 ha. Stała prędkość ciągnika 5km/h. 2.Obliczanie ilości cieczy roboczej wydatkowanej przez opryskiwacz na dana powierzchnię np. pasów herbicydowych p x o/10000 m2= e (p- powierzchnia pasów jaka musimy opryskać; o- ilość zalecana do opryskania 1 ha; e- ilość wody potrzebna do opryskiwania pasów. 3. Obliczamy dawkę herbicydu d x p / i= kg (d- dawka herbicydu na ha; p- ilość cieczy potrzebna do opryskania wyliczonej powierzchni; i- ilość wody zalecana do wykonania zabiegu w l/ha

   1. Dodatkowe elementy potrzeb nawożenia jakie biorą pod uwagę Szwajcarzy

    • wzrost drzew

    • kończenie wegetacji

    • zakładanie pąków kwiatowych

    • wielkość plonu owoców

    • skłonność do występowania chorób fizjologicznych

    • objętość gleby zajmowana przez korzenie

    • zawartość materii organicznej

    • podkładka (silnie rosnąca, półkarłowa, karłowa)

  1. W jakich częściach widać objawy niedoboru mikro i makroskładników - szczegółowo N, K, Mg

  2. N

   Niedobór:

   • zahamowany wzrost

   • jasnozielone lub żółte liście

   • ogonki czerwienieją

   • owoce żółkną i wcześniej opadają

   Nadmiar:

   • bujny wzrost

   • liście ciemnozielone

   • owoce mniej wybarwione

   K

   • nekroza

   • zwijanie brzegów liści

   • chlorotyczne i nekrotyczne plamy

   • liście opadają

   Mg

   • chloroza pomiędzy nerwami

   • chlorotyczne i nekrotyczne plamy

   • liście opadają

   Ca

   • zamieranie wierzchołków pędów

   • podwijanie końcówek blaszki liściowej

   • szklistość i oparzelina na owocach

   1. Od czego zależy zasobność gleby

   od zawartości części spławialnych ?

   1. Jak zbierać próby - przed założeniem, w sadzie, z których miejsc

   PRZED - idziemy zygzakiem ( :D) Pobieramy próbki z poziomu próchnicy i warstwy podornej z 15-20 różnych miejsc badanego terenu

   PO - pobieramy próbki w pasach herbicydowych, w rzędach (czyli między drzewami) oraz środek murawy 15.VII- 15.VIII

   Badane: skład granulometryczny, zawartość części spławialnych i próchnicy, pH, P, K, Mg, NIGDY N !!!

   • próba mieszana ~0,5kg

   • z co najmniej dwóch poziomów: warstwa orna do 20cm, warstwa podorna 20-40cm

   • ewentualnie zbiera się też ziemie z warstwy 3 i 4

   • pobór laską Egnera na wiosnę

   • z pasów: z lewej strony z dolnej części, ze środka z części środkowej, z prawej strony z części górnej

   1. Górne dawki nawozów wapniowych dla określonych gleb

   Nawozy Ca ze względu na zawartość części spławialnych (mam nadzieję, że to o to chodzi)

   pH gleby w KCl (?)

   <20%

   20-35%

   >35%

   do 4,5

   1500

   2000

   2500

   4,6-5,5

   750

   1500

   2000

   5,6-6,0

   500

   750

   1500

   1. Dawki azotu

   (0)10-20g/m² (zależy czy był obornik) => młode drzewa

   Od 4 roku => 50-80 kg/ha

   1. Jak nawozimy młode drzewka

   Dawki większe niż sad starszy (żeby rozbudować koronkę i przygotować do owocowania) oraz nawożenie pasa 1,5 raza szerszego niż zajmuje korona

   1. Kiedy nawozimy młode sady

   W sadach już założonych, w dwóch latach po posadzeniu stosujemy tylko nawożenie azotowe i magnezowe, jeśli nie było ono stosowane wcześniej. Nawozy wysiewamy na powierzchni 1,5 raza większej niż zajmuje u góry korona drzewka (cała powierzchnia koła czy obręcz z pominięciem obszaru tuż przy pniu??)

   1. Analiza gleb - co i gdzie badamy

   nie badamy azotu w glebie!!! Bo się wypłukuje, jest sorbowany, więc roślinki i tak nie skorzystają

   zawartość P, K, Mg; stosunek K/Mg (poprawny 3,5), zawartość części spławialnych, pH w KCl, sład granulometryczny, zawartość próchnicy,

   ??

   analiza/składnik

   N

   P

   K

   Mg

   Fe

   Ca

   B

   wizualna

   +++

   -

   +

   ++

   +++

   +

   +

   gleby

   +

   +

   +++

   ++

   ++

   -

   +

   liści

   ?

   -

   ++

   ++

   -

   ++ (owoców)

   ++ (owoców)

   1. Próby liści do badania

   Badane: NPK, Mg, B, Mn

   • z 10 typowych drzew, po 15-20 liści z ogonkami, zbierane ze środkowej części korony z długopędów

   • tego samego dnia suszymy je w 60-700C, lub świeże dostarczamy do laboratorium

   • zbierane: jabłoń, grusza, śliwa : 15.VII- 15 VIII

   wiśnie, brzoskwinie, morele: po zbiorze

   ZBIERANIE PRÓBEK LIŚCI -Wybór drzew; Technika pobierania- środkowa część pędu jednorocznego; Termin pobierania 15,VII-15,VII.

   TECHNIKA POBIERANIA PRÓB -Dla każdej odmiany oddzielnie 10-15 drzew, 1 próba mieszana 70-100 liści -Suszenie laboratoryjne temp. 65-70C; można przechowywać w lodówce 1-1,5 dnia; Po suszeniu oceniamy makro- i mikroelementy

   1. Nawożenie pozakorzeniowe - uzasadnienie stosowania

   Nawożenie dolistne:

   • przy ograniczeniu aktywności korzeni

   • gdy składniki dostarczane do gleby ulegają uwstecznieniu

   • przy ostrym niedoborze składnika

   • dla oszczędności nawozu

   • gdy jest utrudniona przepuszczalność do owoców

   • gdy brak mikroelementów

   • gdy brak Ca w owocach→ co powoduje choroby fizjologiczne (gorzka plamistość podskórna, skarłowacenie przetchlinkowe, szklistość miąższu, rozpad wewnętrzny, skorkowacenie miąższu, choroby grzybowe)

   • termin: 1/2 VI co 2 tygodnie, zabieg wykonywany wieczorem, w 10-150C, gdy jest bezwietrznie

   • dawka: 3-10 litry lub kg/ha

   • ważne dokładne opryskanie

   1. Przykłady nawozów dolistnych, mikroskładnikowe

   Formy nawozów dolistnych:

   N mocznik 0,5% (2-3 tygodnie przed opadnięciem liści)

   Mg siarczan bezwodny 1% lub nawodniony 2%, chlorek magnezu 0,5-1%

   Fe siarczan żelazawy 0,4%, nawóz chelatowy 0,4%

   B boraks 0,5%, bortrac

   Ca Wuxal, Calcium, Stopit, Insol Ca, chlorek wapnia(najczęściej), saletra wapniowa, wapnowit, Seniphos (Ca +P)

   Zn Zintrac

   Przy zwiększeniu liczby drzew na ha nie zmienia się dawka nawozu bo drzewa są mniejsze

   Stosować możliwie jak najniższe dawki nawozu

   1. Kiedy stosujemy nawożenie indywidualne

   1. Czy zmiana modelu sadu spowoduje zmianę potrzeb nawożenia (intensyfikacja, zagęszczenie, karłowe podkladki)

   niekoniecznie, gdyż w przypadku zwiększenia zagęszczenia mamy mniejsze drzewa, które wymagają mniejszego nawożenia

   1.Więcej drzew/ ha Wyższe plony. Owoce zawierają mało składników pokarmowych, potrzeby nawożenia nie sa proporcjonalne do plonu, z nowoczesnego sadu wywozimy więcej owoców ale mniej drewna; Wymagania pokarmowe i potrzeby nawozowe nie wzrastają. 2.Drzewa na podkładkach karłowych, płytszy system korzeniowy mniejsza masa gleby objęta korzeniami drzew, ale korzeniami sa mocno nasycone najżyźniejsze warstwy gleby; Odżywianie N i K powinno być lepsze gorzej z Mg i Ca. -Lokalnie na młodych drzewach może występować potrzeba nawożenia Mg; Poza korzeniowe nawożenie Ca będzie miało większe znaczenie; Dzielenie dawki N zyska na znaczeniu; Największy problem stanowi woda. 3.Zwiężenie pasów herbicydowych większa niż dotychczas konkurencja trawy o N, zwłaszcza w starszym sadzie -Możliwa większa potrzeba nawożenia N drzew w pełni rozrośniętych. Drzewa młode potrzebują N do wzrostu wegetatywnego, ale maja go dostateczne ilości w obrębie pasów herbicydowych.

   1. Odmiany do sadów i ogródków przydomowych

   trzeba w ćwiczeniach znaleźć odmiany odporne na choroby (np. Topaz) i te do przetworów kuchennych (np. Boskoop)

   1. Fertygacja - co to jest, podać nawozy do fertygacji, co jest ważne poza formą i dawką nawozu

   Fertygacja:

   • równoczesne polewanie i nawożenie bezpośrednio po drzewo

   • oszczędność wody i nawozów

   • wszystkie nawozy w 1 zbiorniku (prócz saletry Ca)

   • można zmieniać stosunek N i K w trakcie sezonu w zależności od produkcji i bieżących analiz liści

   • minus: b. kosztowne

   • nawóz: np. Kristalon

   poza formą i dawką nawozu ważne jest również:

   szybkośc działąnia

   termin stosowania

   wpływ na odczyn gleby

   cisnienie

   ------------

   przed założeniem sadu 30-40 ton obornika/ha

   stosowanie fosforu nie jest potrzebne w sadzie, bo to i tak nic nie daje :P

   8


   Pobierz dokument
   sady.zagadnienia.studia.iii.rok.iii.rok.v.doc
   Rozmiar 261 KB

   Wyszukiwarka