Analiza Finansowa - wyklady 2005, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansowa, Analiza finansowa - cz II

Pobierz dokument
analiza.finansowa.wyklady.2005.fir.ue.katowice.doc
Rozmiar 294 KB

15 LUTY 2005

Literatura:

  1. M. Sierpińska, T. Jachla Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych. PWN 2004

  2. Waśniewski, Skoczylas Teoria i praktyka analizy finansowej w Polsce. 2002

  3. Ustawa o rachunkowości

NA EGZAMIN:

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ANALIZY FINANSOWEJ

ANALIZA FINANSOWA zajmuje się oceną finansowej strony działalności gospodarczej przedsiębiorstwa tzn. oceną wielkości ekonomicznych będących konsekwencją przeszłych i planowanych zdarzeń gospodarczych w ich ujęciu pieniężnym.

Analiza finansowa może być prowadzona w dwóch wzajemnie ze sobą powiązanych układach, tzn. jako:

  1. analiza retrospektywna - tradycyjna, uwzględnia skutki finansowe i efektywność podejmowanych decyzji i działań przedsiębiorstwa w przeszłości w określonych warunkach otoczenia (pozwala ustalić aktualną pozycję finansową przedsiębiorstwa i jego pozycję na rynku finansowym).

  2. Analiza prospektywna - planistyczno-decyzyjna, uwzględnia efektywność i skutki finansowe przyszłych decyzji i działań przedsiębiorstwa wraz z projekcją przyszłych warunków otoczenia. Pozwala ocenić (uwzględnia):

Szczególną rolę odgrywa tu kategoria czasu i wynikające z niego konsekwencje (zmienna wartość pieniądza w czasie, uwzględnienie rozłożenia w czasie przyszłych wpływów i wydatków przedsiębiorstwa, dyskontowanie przyszłych wpływów i wydatków <urealnienie>, przyjęcie wartości aktualnej <bieżącej> przyszłych wpływów i wydatków przedsiębiorstwa).

Analiza retrospektywna jest punktem wyjścia analizy prospektywnej.

ANALIZA RETROSPEKTYWNA pozwala uzyskać odpowiedź na następujące pytania:

    1. czy i w jakim stopniu zrealizowano podstawowe cele finansowe przedsiębiorstwa?