opracowanie wstępne, GOSPODARKA PRZESTRZENNA POLITECHNIKA ŁÓDZKA, II sem, geografia ekonomiczna

Pobierz dokument
opracowanie.wstepne.gospodarka.przestrzenna.doc
Rozmiar 247 KB

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Rozwój demograficzny na przestrzeni lat 2005-2010

KARTOGRAM PRZEDSTAWIAJĄCY GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA W ROKU 2010r.



Województwo warmińsko-mazurskie zajmuje łączną powierzchnię 24 173,17 km². Dzieli się ono na 21 powiatów. W 2010 r. średnia gęstość zaludnienia dla całego województwa wyniosła 59 os./km2 .

Na przestrzeni lat 2005 - 2010 liczba ludności województwa warmińsko-mazurskiego zmalała o
ok. 1000 osób. Początkowo wynosiła ona 1 428 600 mieszkańców, aby zmaleć do liczby 1 427 241,
co stanowi ok. 3,74% ludności całego kraju.

Największym powiatem jest powiat olsztyński (2838,02km2), za to najmniejszym nidzicki (960,7km2) wyłączając powiaty obejmujące miasta, tj. Elbląg i Olsztyn.

Najwięcej ludzi w 2010r. zamieszkiwało obszar miasta Olsztyn, tj. 176 463 osób, natomiast najmniej ludzi żyło w powiecie węgorzewskim.

Największy wzrost liczby ludności odnotowano w powiatach olsztyńskim (5129 os.) i ełckim
(2050 os.).

Największy spadek liczby ludności można zaobserwować w powiecie kętrzyńskim (- 2232 os.) i braniewskim (-1434 os.) oraz mieście Elbląg (-1226 os.).

Największa gęstość zaludnienia w 2010r. występowała w mieście Olsztyn, było to 1998 os./km2, za to w powiecie piskim odnotowano najmniejszą gęstość zaludnienia w całym województwie, czyli 32 os./km2.

Dodatni współczynnik gęstości zaludnienia możemy zaobserwować w powiecie elbląskim, ełckim, nowomiejskim, olsztyńskim oraz mieście Olsztyn. Wzrost gęstości zaludnienia w Olsztynie jest ewenementem na skalę kraju, ponieważ w większości miast, prócz Warszawy obserwuje się spadek liczby mieszkańców na kilometr kwadratowy.

Największy spadek gęstości zaludnienia widzimy w mieście Elbąg (zmniejszenie o 16 os./m2) oraz powiatach braniewskim i kętrzyńskim.




Powiat

Powierzchnia
[km2 ]

Liczba ludności
w 2005r.

Gęstość
w 2005r.

[os./km2]

Liczba ludności
w 2010r.

Gęstość
w 2010r.

[os./km2]

Bartoszycki

1308,54

61 687

47

59 873

46

Braniewski

1204,54

44 067

37

42 633

35

Działdowski

953,18

65 224

68

65 199

68

Elbląski

1430,55

56 434

39

56 504

40

Ełcki

1111,87

84 600

76

86 650

78

Giżycki

1118,74

56 945

50

56 491

50

Gołdapski

771,93

27 055

35

26 545

34

Iławski

1385

89 958

65

90 599

65

Kętrzyński

1212,97

66 784

55

64 552

53

Lidzbarski

924,42

43 251

47

42 359

46

Mrągowski

1065,23

50 606

48

50 113

47

Nidzicki

960,7

33 949

35

33 260

35

Nowomiejski

695,01

43 392

62

43 843

63

Olecki

873,83

34 287

39

34 066

39

Olsztyński

2838,02

112 934

40

118 063

42

Ostródzki

1766

105 455

60

104 411

59

Piski

1776,17

57 691

32

56 993

32

Szczycieński

1933,1

69 511

36

69 368

36

Węgorzewski

693,43

23 798

34

23 207

33

m. Elbląg

79,82

127 275

1595

126 049

1579

m. Olsztyn

88,33

174 473

1975

176 463

1998



0x01 graphic

  1. Wykres przedstawiający zmianę gęstości zaludniania w latach 2005 - 2010 w powiatach niebędących miastami.

0x01 graphic

  1. Wytkes przedstawiający zmianę gęstości zaludnienia w latach 2005 - 2010 w powiatach będących miastami.

0x01 graphic

  1. Wykres przedstawiający zmianę liczby mieszkańców powiatów niebędących miastami na przestrzni lat 2005 - 2010.


0x01 graphic

  1. Wykres przedstawiajacy zmianę liczby mieszkańców powiatów będących miastami na przestrzeni lat 2005 - 2010.


Pobierz dokument
opracowanie.wstepne.gospodarka.przestrzenna.doc
Rozmiar 247 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
warmińsko-mazurskie, GOSPODARKA PRZESTRZENNA POLITECHNIKA ŁÓDZKA, II sem, geografia ekonomiczna
tabliczka, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
USTAWY-22.10.09, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
rozpZakresProjStudium, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
sciaga pugp, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II
Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia
ściąga vzś - kartografia karto - original, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia
opracowanie ćw 14, Onedrive całość, Rok I, II sem, Psychologia emocji i motywacji, Streszczenia
opracowanie ćw 13, Onedrive całość, Rok I, II sem, Psychologia emocji i motywacji, Streszczenia
wykład-kartodiagram, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia
opracowanie ćw 5 Saarni, Onedrive całość, Rok I, II sem, Psychologia emocji i motywacji, Streszczeni
opracowanie ćw 9 kofta, Onedrive całość, Rok I, II sem, Psychologia emocji i motywacji, Streszczenia
opracowanie ćw 14b, Onedrive całość, Rok I, II sem, Psychologia emocji i motywacji, Streszczenia
opracowanie ćw 12, Onedrive całość, Rok I, II sem, Psychologia emocji i motywacji, Streszczenia
Gospodarka przestrzenna II, studia, geografia ekonomiczna
ściągonotatki samorząd, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Samorząd
Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Prawo

więcej podobnych podstron