pp21, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Laboratorium Podstaw Fizyki, sprawka

Pobierz dokument
pp21.mechanika.i.budowa.maszyn.pwr.mibm.semestr.doc
Rozmiar 204 KB

LABORATORIUM POMIARÓW I PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH I-25

Ćwiczenie nr

9

Badanie elementów składowych monolitycznych układów scalonych.

UWAGI:

Wykonawcy:

Symbol gr. Stud.

OCENA za Odpowiedź

OCENA za Wykonanie

OCENA za Sprawozdanie

Sprawozdanie opracował:

1. Cel ćwiczenia.

Celem ćwiczenia jest poznanie topologii i struktury układu scalonego, parametrów izolacji złączowej i właściwości cieplnych.

2. Program zajęć.

3. Przebieg ćwiczenia.

  1. Pomiar napięcia przebicia

0x01 graphic

Napięcie przebicia wynosi: 113,88V

  1. Oszacowanie rezystancji wyspy i podłoża

Pomiary rozpoczęliśmy od zbadania wartości rezystancji podłoża RP. W tym celu dokonaliśmy pomiaru charakterystyki lg I=f(U) izolacji złączowej:

I [ mA ]

U [ mV ]

10

942

1

694

0,1

588

0,01

518

Na podstawie wykreślonej charakterystyki wyznaczyliśmy wartość rezystancji szeregowej RS = RP:

0x01 graphic

Współczynnik doskonałości wyznaczamy z wartości odczytanych z liniowej części charakterystyki:

U1 = 518 [ mV ] U2 = 605 [ mV ] I1 = 0.01 [ mA ] I2 = 0.1 [ mA ]

0x01 graphic

Rezystancji izolacji wyspy Ri obliczamy korzystając z zależności:

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

c) Pomiar zmian temperatury podczas pracy układu

Schemat pomiarowy:

0x01 graphic

lp.

UBE [ mV ]

UCE [ V ]

IC [ mA ]

P [ mW ]

1

807

10,25

5

51,25

2

782

10,25

15,73

161,23

3

746

10,26

25

256,25

4

733

10,26

30

307,5

0x01 graphic

0x01 graphic

4. Wnioski:

Układ UL 1111 zawiera w swojej strukturze pięć tranzystorów, z czego dwa tworzą układ różnicowy. Układ ten ma zastosowania w układach małych częstotliwości, konstrukcjach źródeł prądowych oraz wszędzie tam, gdzie celowe jest zastąpienie elementów dyskretnych (np. tranzystor BC 107) układem scalonym.

Pomiar pierwszy wykazał, że napięcie przebicia pomiędzy wyspą (kolektorem wybranego tranzystora), a podłożem wynosi 113,88V. Ważnymi parametrami układu są parametry opisujące izolację złączową wyspa-podłoże - rezystancja izolacji wyspy równa 102,056 GΩ natomiast rezystancja podłoża była równa 15,7Ω. Teoretycznie układ jest tym lepszy, im mniejsza jest rezystancja podłoża.

Wykonanie wyżej wspomnianej charakterystyki pozwoliło także wyznaczyć współczynnik doskonałości złącza n=1,45. Wyniki pomiarów określających zależność temperatury układu scalonego od mocy wydzielanej w jednym z tranzystorów tego układu przedstawia charakterystyka UBE=f(P). Wraz ze spadkiem napięcia UBE rośnie moc.


Pobierz dokument
pp21.mechanika.i.budowa.maszyn.pwr.mibm.semestr.doc
Rozmiar 204 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
fiele25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Pomia napięcia powierzchniowego, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, spr
fiele15, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Sprawozdanie 81, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie nr12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fi
Sprawozdanie nr43 fizyka, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdan
Sprawozdanie 12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie 57c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fiz
pp25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Labora
76, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza lab
LAB51~1, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiz
Obliczenia do sprawka by P, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozd
LABORATORIUM MIERNICTWA, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozda
29 ćw sprawko, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizyki
33c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza la
91a, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza la
W pierwszej części doświadczenia, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sp

więcej podobnych podstron