mechanika płynów, Zadania, Zadania

Pobierz dokument
mechanika.plynow.zadania.zadania.doc
Rozmiar 180 KB

Zadanie - 1

a)

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

przyrost energii - 0x01 graphic

przyrost entalpii - 0x01 graphic

gaz doskonały - 0x01 graphic

0x01 graphic

Dla dużych ciśnień gaz rzeczywisty jest zbliżony do gazu doskonałego.

b)

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

gaz doskonały - 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

ciepło

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

przy stałym ciśnieniu praca = 0

c)

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Entalpia =0x01 graphic
0x01 graphic

d)

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Przy przemianie adiabatycznej ciepło q = 0

χ0x01 graphic

(0x01 graphic
)χ 0x01 graphic
χ

0x01 graphic
χ0x01 graphic
χ

0x01 graphic
0x01 graphic
χ0x01 graphic
0x01 graphic
χ


Pobierz dokument
mechanika.plynow.zadania.zadania.doc
Rozmiar 180 KB

Wyszukiwarka