Sem, zadania z1-18, Błażej Zięba

Pobierz dokument
sem.zadania.z1.18.blazej.zieba.doc
Rozmiar 132 KB

Błażej Zięba

Wprowadzenie do systemów telekomunikacyjnych

Zadanie nr Z-1/18

I. Wstęp teoretyczny

Reakcje wzmacniacza na pobudzenie okresowe można zapisać następująco:

r(t)=0x01 graphic

gdzie

0x01 graphic
0x01 graphic

gdzie

0x01 graphic

Więc współczynniki szeregu Fouriera reakcji otrzymamy mnożąc współczynniki szeregu Fouriera pobudzenia przez odpowiednią funkcje wzmacniacza.

II. Szereg trygonometryczny Fouriera funkcji fwe(t)

fwe(t)=0x01 graphic

fwe(t)=0x01 graphic

Ponieważ jest to funkcja parzysta istnieje tylko współczynnik Ak

Ak=0x01 graphic

III. Postać ekspotencjalna szeregu Fouriera funkcji fwe(t)

f(t)=0x01 graphic
ejkωt

Zależność miedzy Fk współczynnikami Ak i Bk

0x01 graphic
k=0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

fwe(t)=0x01 graphic

IV. Postać sygnału po przejściu przez wzmacniacz operacyjny o transmitancji H(jω)

H(jω)=0x01 graphic

fwy(t)=0x01 graphic
0x01 graphic

fwy(t)=0x01 graphic

V. Odpowiedz

Przebieg czasowy na wyjściu wzmacniacza jest następujący :

fwy(t)=0x01 graphic


Pobierz dokument
sem.zadania.z1.18.blazej.zieba.doc
Rozmiar 132 KB

Wyszukiwarka