plan miesięczny, DYSCYPL-INA

Pobierz dokument
plan.miesieczny.dyscypl.ina.doc
Rozmiar 31 KB

DYSCYPL-INA

CYKL

L. G.

UMIEJĘTNO-ŚCI

WIADOMO-ŚCI

POSTA -WY

MOTO-RYCZN-OŚĆ

ŚCIE-ŻKI EDUKACY-JNE

LEKKA ATLETYKA

1

1h

U doskonali skok w dal z rozbiegu

U potrafi wykonać skok w dal z miejsca

U zna technikę wykonania skoku w dal z miejsca

U zna sposoby wybicia się z deski.

U potrafi rywalizować.

U rozwija swoją szybkość.

Siłę NN

Skoczność

Higiena U. po zajęciach

GIMNASTYKA

2

2h

Nauka przewrotu w tył ze stania do rozkroku

U zna sposoby asekuracji

U wie jak poprawnie technicznie wykonać przewrót w tył

U zna błędy występujące przy przewrotach.

U potrafi współpraco-wać w czasie wykonywa-nia trudnych ćwiczeń.

U kształtuje swoją zwinność , siłę (ćwiczenia statyczne )

Nasze mocne i słabe strony

PIŁKA SIATKOWA

3

2h

Przyjmowanie postawy siatkarskiej.

Odbicia sposobem górnym nad głową w postawie wysokiej.

Poruszanie się po boisku.

U zna podstawowe przepisy gry.

U wie jaki wpływ mają ćwiczenia na poprawność techniczną odbić

Współdziała-nie w zespole.

Odpowiedzia-lność za drużynę.

Szybkość reakcji: dojście do piłki.

Zwinność, koordynacja: panowanie nad piłką, wzrokowo- ruchowa

Utrzymanie porządku na sali gimnasty-cznej

LEKKA

ATLETYKA

4

2h

Biegi w szybkim tempie na krótkim odcinku

U doskonali start niski i przekazywanie pałeczki sztafetowej.

U zna technikę przekazywania pałeczki sztafetowej i technikę startu niskiego.

Współdziała-nie w zespole

Odpowiedzia-lność za partnera.

U kształtuję swoją wytrzyma-łość , szybkość reakcji

Hartowanie organizmu.

Pierwsza pomoc przy zranieniach.

MUZYKA, RYTM, TANIEC

5.

2h

U potrafi wykonać podstawowe kroki walca wiedeńskiego

U zna charakterystykę poznanego tańca i skąd taniec pochodzi

U widzi jak może mu się przydać umiejętność tańczenia w życiu.

U kształtuje

wyczucie rytmu: płynność i estetyka ruchu.

Estetyka wyglądu

I zachowania się.

Katarzyna Wójtowicz- Hrebelko

Gr. II a wf- zaoczny


Pobierz dokument
plan.miesieczny.dyscypl.ina.doc
Rozmiar 31 KB

Wyszukiwarka