kolo

Pobierz dokument
kolo.doc
Rozmiar 57 KB

ZESTAW I

 1. Podaj procedurę projektowania łuków poziomych.

 1. Co to są punkty charakterystyczne trasy- zdefiniuj i wymień rodzaje.

Punkty charakterystyczne to wszystkie punkty przez które przebiega trasa. Punkty charakterystyczne są to punkty pozytywne (początek, koniec trasy, skrzyżowania), natomiast przy projektowaniu trasy bierzemy pod uwagę także punkty przez które trasa nie powinna przebiegać czyli punkty negatywne (mokradła, jeziora, tereny obce)

 1. Podaj procedurę projektowania niwelety nawierzchni.

 1. Podaj procedurę ustalania faktycznej rzędnej dna projektowanego rowu odwadniającego.

 1. Podaj procedurę projektowania przekrojów porzecznych.

ZESTAW II

 1. Co to jest spadek, jak się go oblicza, gdzie używa i do czego służy

 1. Etapy projektowania łuków pionowych

 1. Co zawiera profil podłużny.

 1. Podaj procedurę projektowania przekrojów porzecznych.

 1. Plan sytuacyjny i opis techniczny- co to jest i co zawiera

ZESTAW III

 1. Trasowanie

 1. Elementy pasa drogowego.

 1. Projektowanie rowów odwadniających.

 1. Dane umieszczane na przekroju normalnym

 1. Procedura bilansowania i obliczania robót ziemnych.


Pobierz dokument
kolo.doc
Rozmiar 57 KB

Wyszukiwarka