Badanie transformatora trójfazowego - i, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 02.Badanie transformatora 3-fazowego

Pobierz dokument
badanie.transformatora.trojfazowego.i.szkola.doc
Rozmiar 308 KB

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ

ZAKŁAD MASZYN ELEKTRYCZNYCH

LABORATORIUM

MASZYN

ELEKTRYCZNYCH

TEMAT: Badanie transformatora trójfazowego

MAREK LUKSTAEDT

GRZEGORZ BOJANOWSKI

KRYSTIAN KOWALSKI

KLAUDIUSZ ŁUKASIEWICZ

RAFAŁ WELENC

GRZEGORZ TRAFNY

SSiAE

Celem ćwiczenia jest zbadanie zasadniczych właściwości transformatora trójfazowego, przeprowadzenie zasadniczych prób i pomiarów wykonywanych podczas odbioru technicznego oraz wyznaczenie parametrów do schematów zastępczych, dla prądów składowych symetrycznych transformatora.

Podstawowymi próbami mającymi na celu sprawadzenie zgodności rzeczywistych parzmetrów transformatora z danymi podanymi na tabliczce znamionowej oraz sprawdzenie prawidłowości jego wykonania, są:

1.Parametry znamionowe transformatora

UN = 6 kV

SN = 50 kVA

fN = 50 Hz

IN = 4.81 A

Uz% = 3.75 %

2. Pomiar rezystancji uzwojeń izolacji

Rezystancję izolacji uzwojeń mierzy się za pomocą induktora (megaomomierza), o napięciu co najmniej 2.5 kV. Przy pomiarze obserwuje się zjawisko zmiany rezystancji izolacji w czasie.

R16 = 90 MΩ

R60 = 105 MΩ

Współczynnik absorbcji:

= 1.16

3. Pomiar rezystancji uzwojeń transformatora prądem stałym

Pomiar wykonujemy jedną z następujących metod zapewniających dużą dokładność pomiaru:

- metodą mostkową - dla rezystancji małych od 0.0001 Ω do około 2 Ω mostkiem Thompsona, od około 1 Ω wzwyż mostkiem Wheatstone'a,

- metodą techniczną.

3.1. Pomiar dla uzwojeń DN:

RA = 0.04 Ω

RB = 0.0395 Ω

RC = 0.08 Ω

Rśr== 0.053 Ω

3.2. Pomiar dla uzwojeń GN:

RAB = 15.8 Ω

RBC = 16.3 Ω

RCA = 15.8 Ω

RA == 7.65 Ω

RB == 8.15 Ω

RC == 8.15 Ω

Rśr== 3.99 Ω

3.2.Przeliczenie rezystancji uzwojeń do temperatury odniesienia +75°C,

R75 = Rśr

t - temperatura uzwojenia podczes pomiaru: t=24°C

Sprowadzenie rezystancji uzwojeń DN do temperatury odniesienia +75°C:

R75 = 0.053 = 0.063 Ω

Sprowadzenie rezystancji uzwojeń GN do temperatury odniesienia +75°C:

R75 = 3.99 = 4.78 Ω

4.Wyznaczenie przekładni

UDN = 37 V

UGN = 555 V

υ = ==15

5.Próba stanu jałowego

Celem próby stanu jałowego jest wyznaczenie strat w żelazie oraz prądu stanu jałowego transformatora. Przy próbie biegu jałowego zasilaliśmy stronę dolnego napięcia.

Lp

Uab

Ubc

Uca

Ia

Ib

Ic

I10

P

P

P10

cos()10

Q10

 Pu10

 PFe

1

IFe1

-

V

V

V

A

A

A

A

W

W

W

-

VAR

W

W

A

A

1

240

240

240

1

0,8

0,75

0,85

-30

170

140

0,40

324

0,11

140

0,78

0,34

2

275

275

275

1.5

1,1

1,1

1,23

-90

290

200

0,34

552

0,24

200

1,16

0,42

3

300

300

300

2

1,5

1,5

1,67

-160

400

240

0,28

832

0,44

240

1,60

0,46

4

325

325

325

2.5

1,9

1,9

2,10

-240

500

260

0,22

1153

0,70

259

2,05

0,46

5

340

340

340

3

2,2

2,2

2,47

-340

600

260

0,18

1429

0,97

259

2,43

0,44

6

354

354

354

3.5

2,6

2,6

2,90

-440

720

280

0,16

1756

1,34

279

2,86

0,46

7

366

366

366

4

3,1

3,1

3,40

-540

860

320

0,15

2131

1,84

318

3,36

0,50

8

375

375

375

4.5

3,4

3,5

3,80

-640

1000

360

0,15

2442

2,30

358

3,76

0,55

9

385

385

385

5

3,7

3,9

4,20

-740

1100

360

0,13

2777

2,80

357

4,17

0,54

10

394

394

394

5.5

4,2

4,4

4,70

-860

1240

380

0,12

3185

3,51

376

4,67

0,56

6.Próba zwarcia.

Celem próby zwarcia jest wyznaczenie napięcia zwarcia oraz obciążeniowych strat mocy na zaczepie podstawowym.

Lp

Uab

Ubc

Uca

U1

Ia

Ib

Ic

I1z

P

P

P1z

cos()1z

-

V

V

V

A

A

A

A

A

W

W

W

-

1

80

80

80

80

1,8

1,8

1,8

1,78

40

140

180

0,73

2

96

96

96

96

2,1

2,2

2,2

2,17

60

200

260

0,72

3

112

112

112

112

2,6

2,6

2,6

2,58

80

280

360

0,72

4

132

132

132

132

3,0

3,0

3,0

3,00

110

380

490

0,71

5

148

148

148

148

3,4

3,4

3,4

3,40

140

480

620

0,71

6

166

166

166

166

3,8

3,8

3,8

3,78

170

610

780

0,72

7

180

180

180

180

4,1

4,2

4,2

4,15

200

710

910

0,70

8

196

196

196

196

4,5

4,6

4,6

4,57

240

860

1100

0,71

9

202

202

202

202

4,6

4,7

4,7

4,67

250

900

1150

0,70

10

206

206

206

206

4,7

4,8

4,8

4,77

260

950

1210

0,71

11

208

208

208

208

4,8

4,8

4,9

4,82

260

980

1240

0,71

12

210

210

210

210

5,0

4,9

5,0

4,97

270

1000

1270

0,70

IN = 4.81 A

UZ = 208 V

UZ% = 100% = 3.47 %

PZ1 = 1240 W

UZ

I1N

P1Z

cosϕ1Z

ϕ1Z

sinϕ1Z

V

A

W

-

°

-

208

4.81

1240

0.71

44°39'

0.69

Dla gwiazdy I1fN = I1fz = Iz

I2fN = I1fN*υ = 4.81*15=72.15 A

ΔPzpod = 3(I21fNRSrGN+ I22fNRSrDN)

ΔPzpod = 3(4.812*3,99+72,152*0,053) = 1104.63 W

ΔPzdod = PZ - ΔPZpod

ΔPzdod = 1240 - 1104,63 = 135.37 W

Moce odniesione do temperatury +75°C

ΔPzpod75 =ΔPZpod

ΔPzpod75 = 1104,63=1322.14 W

ΔPzdod75 =ΔPZdod

ΔPzdod75 = 135,37=113.1 W

ΔPobc75 =ΔPZpod75 + ΔPZdod75

ΔPobc75 = 1435.24 W

UZ75 =UZ

UZ75 = 208= 224.04 V

Uz% = 100 = 100 = 3.73 %

ΔPobc% = 100 = 100 = 2.87 %

kd = = 1.09

Wyznaczamy impedancję zwarcia (posługujemy się parametrami dla temperatury +75°C). Dla transformatora o grupie połączeń YyN.

ZZ =

ZZ = = 26.89 Ω

RZ =

RZ == 20.68 Ω

XZ =

XZ = = 17.9 Ω

Znamionowy prąd fazowy IfN wywołuje znamionowe straty napięcia:

URf =Rz*IfN

URf = 20,68*4,81 = 99.47 V

UXf =XZ*IfN

UXf = 17,19*4,81 = 82.68 V

UZf =ZZ*IfN

UZf =26,89*4,81 = 129.34 V

UR% =100

UR% =100 = 1.66 %

UX% =100

UX% = 100 = 1.38 %

UZ% =100

UZ% = 100 = 2.15 %

ΔUZ%

ΔPobc75

ΔPobc%=UR%

UX%

cosϕZ

ZZ

RZ

XZ

kd

%

W

%

%

-

Ω

Ω

Ω

Ω

2.15

1435.24

1.66

1.38

0.77

26.89

20.68

17.19

1.09

Dla połączenia YyN υf = υZ

Xr1 ≈ X'r2 = = = 8.6 Ω

R1 = RZ1= =5,18 Ω

R2' = R2υ2 ⇒R2 = = = 0,07 Ω

Z11 ≈ Z'21 = = = 13.45 Ω

RFe1 = = = 94,7 kΩ

Xμ1 = =11 kΩ

Z01 = = 9855 Ω

Obliczone parametry schematu zastępczego

0x01 graphic

Schemat zastępczy transformatora

Xμ1

RFe1

R1

R'2

Xr1 = X'r2 =

Ω

Ω

Ω

Ω

11

94.7

5.18

15.5

10.34

8.6

Z01

Z11

Z'21

Ω

Ω

Ω

Ω

9855

10.04

20.52

13.45

ΔUZN1 = INf*Z11 = 4081*13,45 = 64,7 V

E1f = U1f - UZ11 = 3464,1 - 67,7 = 3399,4 V

I01 = ==0,34 A

I'2f = I1f - I01 = 4,81 - 0,34 = 4,47 A

ΔU'Z21 = I'2f*Z'21 = 4,47*13,45 = 60,12 V

E1f = ΔU'Z21 + U'2f

U'2f = E1f - ΔU'Z21 = 3399,4 - 60,12 = 3339,3 V

U2f = 222,6 V

U2 = 385 V

IFe = =0,04 A

I= 0,31 A

R'2*I'2f = 4,47*15,5 = 69,29 V

X'r2*I'2f = 8,6*4,47 = 38,44 V

R1*I1f = 4,81*5,18 = 24,92 V

Xr2*I1f = 8,6*4,81 = 41,37 V

U'2f = 3339,3 V

U1f = 3464,1 V

7.Wnioski:

Pomiary wykazały, że izolacja uzwojeń badanego transformatora spaełnia warunki normy dla transformatorów używanych i ramontowanych bez rozplatania jarzma. Współczynnik absorpcji jest większy od 1.15. Współczynnik absorbcji wskazuje na brak zawilgocenia izolacji.

Przekładnia zgadza się z podaną na tabliczce znamionowej.

Charakterystyki dla próby stanu jałowego potwierdzają założenia teoretyczne. W czasie pracy na biegu jałowym dominującymi stratami w transformatorze są stray w żelazie ΔPFe, stray w miedzi są ok. 100 razy mniejsze niż straty w żelazie. Powstałe różnice są spowodowane niedokładnością pomiarów.

Próba stanu zwarcia także potwierdziła założenia teoretyczne. Napięcie zwarcia na tabliczce znamionowej zgadza (w granicy błędu) się z napięciem zwarcia odczytanym z tabliczki znamionowej.


Pobierz dokument
badanie.transformatora.trojfazowego.i.szkola.doc
Rozmiar 308 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie transformatora trójfazowego - z, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie transformatora trójfazowego - a, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Transformator jednofazowy, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium,
11 Silnik indukcyjny pierścieniowy SUHf, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie przebiegu czasowego e, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Badanie przebiegu czasowego a, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
moje synchro wisni, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 08.Bad
Badanie przebiegu czasowego b, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Badanie przebiegu czasowego d, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Maciek, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 04.Badanie prądu s
silnik obcowzbudnym, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 09.Ba
Badanie maszyny synchronicznej e, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Labora
3-fazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elek
Badanie maszyny synchronicznej b, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Labora
moje synch, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 08.Badanie 3-f
11 Silnik indukcyjny pierścieniowy SUHf, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie 3-fazowego silnika klatkowego, Polibuda, IV semestr, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratori

więcej podobnych podstron