rozkład materiału kl.II semestr 1, Od Nauczycieli, ! Klasy 1-3 SP, Klasa 2

Pobierz dokument
rozklad.materialu.kl.ii.semestr.1.od.doc
Rozmiar 371 KB

ROZKŁAD MATERIAŁU

DO PODRĘCZNIKA „JA I MOJA SZKOŁA”

KLASA 2

ROK SZKOLNY 2009/2010

Prowadząca mgr Ewa Kowalczyk

BLOK I. PODRÓŻ PO MAPIE (około 20godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

Witaj w szkole!

1-2. Dłuższe wypowiedzi dzieci na temat pierwszego dnia pobytu w szkole po wakacjach oraz wakacyjnych przygód na podstawie doświadczeń uczniów i wiersza E. Drzał Witaj, szkoło! Litery jako znaki pisma.

3. Nauka piosenki Witaj, szkoło! Tempo w utworach muzycznych.

4. Liczby od 0 do 9.

DZIEŃ 2.

Jak zaznaczone są na mapie granice i morza?

5-6. Czytanie tekstu S. Grabowskiego i M. Nejmana Podróż po mapie z podziałem na role. Wielka litera w nazwach państw i ich mieszkańców.

7. Jakie kraje są najbliższymi sąsiadami Polski?

8. Przedstawianie i porównywanie liczb na osi liczbowej. Kształcenie umiejętności przedstawiania liczb na osi liczbowej .

DNI 3-4.

Co oznaczają kolory i znaki na mapie?

9-10. Wypowiedzi uczniów na temat kolejnych przygód Filipa, bohatera opowiadania

11. Poznanie znaków umownych i kolorów stosowanych na mapach.

12. Przedstawienie środkami plastycznymi tematu Co mogę zobaczyć, lecąc samolotem nad Polską?

11-12. Dodawanie liczb w zakresie 9. Rozwiązywanie i układanie zadań prostych na dodawanie - ilustracja na osi liczbowej.

DZIEŃ 5.

CZYTAMY PLANY

13.-14. Formułowanie odpowiedzi na pytanie Co trzeba wiedzieć, aby móc odczytać plan? na podstawie poznanych wiadomości i doświadczeń dzieci. Przypomnienie wiadomości o rodzajach zdań.

16. Odejmowanie liczb w zakresie 9. Rozwiązywanie i układanie zadań prostych na odejmowanie - ilustracja na osi liczbowej.

17. Wykonanie kompozycji inspirowanej wakacyjnymi wspomnieniami - Mapa miejsc naszego letniego wypoczynku.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

1. Zabawy i gry organizacyjne

2. Zabawy i gry porządkowe

3. Ustawienia i pozycje wyjściowe do gier i zabaw

BLOK II. JA I MOJA KLASA (około 21 godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

Czy

zmieniłem

się w czasie

wakacji?

1-2. Wypowiedzi dzieci na temat Co zmieniło się w moim wyglądzie podczas wakacji? na podstawie opowiadania H. Ożogowskiej Druga klasa i własnych obserwacji. Rodzaje zdań.

3. Jak możemy dbać o swój wygląd?

3. Nauka piosenki A ja rosnę! Dźwięki wysokie i niskie.

4. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 9.

DZIEŃ 2.

Czy moi

koledzy

też zmienili

się przez

Wakacje?

5-6. Czytanie opowiadania H. Ożogowskiej Druga klasa z podziałem na role. Rodzaje zdań.

7. Przedstawienie środkami plastycznymi kompozycji Coraz większy, coraz mniejszy.

8. Dodawanie i odejmowanie więcej niż dwóch liczb w zakresie 9.

DZIEŃ 3.

Jak

postępować,

żeby mieć

wielu

kolegów?

9-10. Dłuższe wypowiedzi dzieci na temat Jak należy postępować, żeby mieć wielu kolegów? Czytanie i pisanie dialogów.

11. Liczby od 10 do 20.

DZIEŃ 4.

Co warto

umieć, aby

być

dobrym

kolegą?

12-13. Rozmowa na temat umiejętności, które warto posiadać, aby być dobrym kolegą. Zredagowanie i zapisanie wniosku.

14. Dodawanie liczb w drugiej dziesiątce.

15. Gry dramowe- prezentowanie scenek przedstawiających różne zachowania dzieci.

DZIEŃ 5.

Wybieramy

samorząd

klasowy

16-17.Wspólne redagowanie notatki z przebiegu wyborów do samorządu klasowego.

18. Odejmowanie liczb w drugiej dziesiątce.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

4. Zabawy bieżne i skoczne

5. Gry i zabawy z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych

6. Gry i zabawy bieżne

BLOK III. CO JEST POTRZEBNE, ABY DOBRZE SIĘ UCZYĆ?

(około 21 godzin)

Propozycje tematów

dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

Czy ważne

są dobry

wzrok

i słuch, abY

dobrze się

uczyć?

1-2. Wielozdaniowe wypowiedzi uczniów na temat tekstu G. Kasdepke Widzieć jak przez mgłę. Układanie zdań z poznanymi powiedzeniami.

3. Rozmowa na temat Po co człowiekowi dwoje oczu i dwoje uszu?

4. Śpiewanie piosenki A ja rosnę! Przypomnienie terminów muzycznych poznanych w klasie pierwszej.

DZIEŃ 2.

Czy

uważanie

na zajęciach

i dobra

pamięć

potrzebne,

aby dobrze

się uczyć?

5-6. Formułowanie odpowiedzi na pytanie Do czego w szkole potrzebne są uwaga i pamięć? na podstawie opowiadania H. Ożogowskiej Dla kogo te skrzynki? Układanie i zapisywanie pytań do tekstu.

7. Dodawanie i odejmowanie liczb wewnątrz drugiej dziesiątki..

8. Cięcie papieru - Domino sylabowo-liczbowe.

DZIEŃ 3.

Prezentuję

swoje

zaintereso-

wania

9-10. Prezentowanie przez uczniów swoich zainteresowań. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o literach, sylabach i wyrazach.

11. Przedstawienie środkami plastycznymi tematu Moje zainteresowania.

12. Dodawanie liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

DZIEŃ 4.

Jestem

dociekliwy!

13-14. Wypowiedzi dzieci na temat opowiadania A. Niedźwiedzia Skarb profesora Bąka. Układanie i zapisywanie zagadek.

15. Odejmowanie liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

DZIEŃ 5.

Uczę się

planować

swój czas

16-17. Wypowiedzi dzieci na temat konieczności planowania swoich zajęć. Zapisywanie odpowiedzi na pytania.

18. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

7. Ćwiczenia na torze przeszkód

8. Zabawy i ćwiczenia z przyborami nietypowymi

9. Zabawy łączące różne formy ruchu

BLOK IV. UPORZĄDKUJ, CO SIĘ DA, WEDŁUG ALFABETU (około 29 godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DNI 1-2.

CO TO JEST

ALFABET?

1-2. Formułowanie odpowiedzi na pytanie Do czego przydaje się znajomość alfabetu? Nauka na pamięć wiersza W. Chotomskiej Alfabet. Porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej według pierwszych liter w wyrazach.

3. Rozwiązywanie zadań tekstowych. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

4. Przemienność dodawania.

DZIEŃ 4.

UCZĘ SIĘ

ALFABETU

5. Porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej według pierwszej litery w wyrazach.

6. Nauka Piosenki o literkach. Takt na dwa.

7. Wydzieranka z kolorowego papieru przedstawiająca elementy, których nazwy zaczynają się wskazanymi literami alfabetu.

8. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

9-10. Ustalenie odpowiedzi na pytanie Co robi las? na podstawie tekstu M. Strękowskiej--Zaremby L jak las. Rozmowa na temat roślin i zwierząt spotykanych w lesie. Porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej.

DZIEŃ 5.

UCZĘ SIĘ

ALFABETU

13-14. Czytanie opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby L jak las z podziałem na role. Porządkowanie wyrazów według pierwszej i drugiej litery w wyrazach.

.

15. Poznanie kolejnej części Piosenki o literkach. Metrum na cztery (1/2h).

16-17. Dodawanie liczb w trzeciej dziesiątce. Rozwiązywanie i układanie zadań prostych na dodawanie . Ilustracja na osi liczbowej.

DZIEŃ 6.

UCZĘ SIĘ

ALFABETU

17. Poznanie kolejnej części Piosenki o literkach. Metrum na dwa i na cztery. Utrwalenie motywów rytmicznych na dwa i na cztery.

18-19. Porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej według kolejnych liter występujących w wyrazach

20-21.Odejmowanie liczb w trzeciej dziesiątce. Rozwiązywanie i układanie zadań prostych na odejmowanie z wykorzystaniem osi liczbowej.

DZIEŃ 7.

BAWIMY SIĘ

ALFABETEM

22-23. Ćwiczenia w czytaniu tekstu M. Strękowskiej-Zaremby Z jak zamek. Utrwalenie znajomości alfabetu.

24. Cięcie papieru po liniach prostych - gra planszowa Zabawy z alfabetem.

25 . Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem drzew.

DZIEŃ 8.

POZNAJEMY LEKTURĘ

26. Wykonanie metryczki książki. Rozmowa na temat lektury- przedstawienie zdarzeń., która podobały się dzieciom najbardziej.

27. Ocena zachowania Matołka- cechy charakteru.

28. Wykonanie ilustracji do lektury.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

1. Zabawy i gry z mocowaniem

2. Skoki z odbicia jednonóż, obunóż, z miejsca i z rozbiegu

3. Gry i zabawy zwinnościowe

4. Rzuty do celu stałego i będącego w ruchu

BLOK V. JESIEŃ JEST SZCZODRA (około 18 godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

WĘDRÓWKI

JESIENNYCH

OWOCÓW

1-2. Wielozdaniowe wypowiedzi dzieci na temat jesiennego sadu i sposobów wykorzystywania owoców na podstawie obserwacji i ilustracji. Układanie i zapisywanie zdań opisujących jabłko.

3. Nauka piosenki Jesienny koszyk. Gama C-dur.

4. Dodawanie trzech liczb w trzeciej dziesiątce bez przekraczania progu dziesiątkowego.

DZIEŃ 2.

UCZĘ SIĘ

OPISYWAĆ

OWOCE

5-6. Formułowanie odpowiedzi na pytanie Jak wyglądają jesienne owoce? na podstawie bezpośredniej obserwacji i wierszy D. Gellner Gruszka, Śliwka.

7. Przedstawienie środkami plastycznymi tematu Jesienny, owocowy ludzik - wycinanka z kolorowego papieru.

8. Rozwiązywanie zadań złożonych na dodawanie i odejmowanie.

DZIEŃ 3.

CZY LUBISZ

WARZYWA?

8-9. Rozmowa na temat Jakie warzywa uprawia się w Polsce? na podstawie wiersza L. Łącz Dzień targowy i doświadczeń dzieci. Opis wybranego warzywa.

10-11. Odejmowanie liczb w trzeciej dziesiątce Rozwiązywanie zadań złożonych..

DZIEŃ 4.

CO

POWINIENEŚ

WIEDZIEĆ O

WARZYWACH

12-13. Jak zbudowana jest roślina warzywna?

14. Projektowanie etykiety na przetwory z warzyw i owoców.

15-16. Rozwiązywanie zadań tekstowych złożonych na dodawanie i odejmowanie.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

5. Gry i zabawy ruchowe z piłką - podania i chwyty piłki w miejscu, w marszu i w biegu

6. Ćwiczenia równoważne w obwodzie stacyjnym

BLOK VI. POPATRZ, ILE JESIENI LEŻY JUŻ NA ZIEMI... (około 23 godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

OPISUJĘ

JESIENNE

LIŚCIE

1-2. Dłuższe wypowiedzi dzieci na temat barw jesieni na podstawie wycieczki do parku, obserwacji zgromadzonych w klasie liści i ilustracji. Opis jesiennych liści. Poznanie zasad pisowni wyrazów z ci i ć.

3. Dodawanie liczb w zakresie 30 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

DZIEŃ 2.

OPISUJĘ

JESIENNE

KWIATY

4. Jakie rośliny ozdobne kwitną w ogrodach jesienią?

5-6. Opis jesiennych kwiatów. Poznanie zasady zmiękczania spółgłoski s przez i oraz znak diakrytyczny.

7. Bukiet róż z jesiennych liści - łączenie liści za pomocą nici.

8-9. Odejmowanie liczb w zakresie 30 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Ilustrowanie odejmowania na osiach liczbowych i drzewach.

DZIEŃ 3.

CZY MOŻNA

ZACHWYCAĆ

SIĘ JESIENIĄ?

10-11. Nauka na pamięć wiersza M. Gerson-Dąbrowskiej Liście. Pisanie wyrazów z ni i ń.

12. Przedstawienie środkami plastycznymi interpretacji jesiennej muzyki.

10. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 30 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

DZIEŃ 4.

UKŁADAM

WIERSZ

O JESIENI

11-12. Wypowiedzi dzieci na temat jesieni na podstawie tekstu Wywiad z Panią Jesienią
i obserwacji pr
zyrodniczych. Pisanie wyrazów z zi i ź.

13. Nauka piosenki Jesień. Takt na trzy.

14. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 30. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

.

DZIEŃ 5.

OPISUJĘ

POLSKĄ

JESIEŃ

KOLEGOM

Z AFRYKI

14-15. Jesienna dekoracja klasy.

16-176. Pisanie listu do koleżanek i kolegów z Afryki. Wyrazy z dzi i dź.

18. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie 30. Wprowadzenie terminów: składniki, suma, odjemna, odjemnik, różnica.

.

DZIEŃ 6.

ZADUSZKI

19.Wyjście na cmentarz- obserwacja

20.Wypowiedzi dzieci na temat Zaduszek i 1 listopada na podstawie wiersza W. Broniewskiego Zaduszki i własnych doświadczeń. Przypomnienie wiadomości o rzeczowniku.

19. Łączenie bibuły z drutem - Chryzantemy.

20. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 30. Wprowadzenie nawiasu. Kolejność wykonywania działań.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

7. Ćwiczenia kształtujące ze skakanką

8. Gry i zabawy ruchowe z przyborem nietypowym

9. Rzuty małymi przyborami z miejsca i z rozbiegu

BLOK VII. CZY WARSZAWA ZAWSZE BYŁA STOLICĄ POLSKI?

(około 54 godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

LEGENDA

O GNIEŹNIE,

które było

PIERWSZĄ STOLICĄ polski

1-2. Rozmowa na temat pierwszej stolicy Polski na podstawie legendy G. Lech O Lechu, Czechu i Rusie, zgromadzonych informacji i wiadomości dzieci. Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników.

3. Nauka piosenki Stolice Polski. Poznanie dzwonków.

4. Rozwiązywanie zadań złożonych. Łączność dodawania.

.

DZIEŃ 2.

CO TO JEST

GRÓD?

4-5. Opowiadanie legendy O Lechu, Czechu i Rusie. Pisanie nazw własnych wielką literą.

6. Jak powstawały miasta? Zapoznanie z budową grodu.

7. Kolejność wykonywania działań.

DZIEŃ 3.

OPISUJEMY

GODŁO

POLSKI

8-9. Redagowanie opisu godła Polski na podstawie fotografii.

10. Cięcie, zaginanie i składanie papieru - Orzeł.

11. Własności dodawania - łączność i przemienność.

.

DZIEŃ 4.

ZWIEDZAMY

ZABYTKI

GNIEZNA

12. Poznanie zabytków Gniezna na podstawie tekstu, fotografii i zgromadzonych materiałów. Pisanie wyrazów z j, i.

13. Rozwiązywanie równań typu: x + a = b. Wprowadzenie symbolu literowego niewiadomej liczby.

DZIEŃ 5.

LEGENDA O

KRAKOWIE,

KTÓRY BYŁ

DRUGĄ

STOLICĄ

POLSKI

14-15.Wyodrębnianie zdarzeń w legendzie W. Badalskiej Przerwany hejnał. Nadawanie im tytułów.

16. Słuchanie hejnału mariackiego. Wprowadzenie dźwięku do1 (c1).

17. Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem równań typu: x + a =, a + x . Rozwiązywanie równań z wykorzystaniem konkretów i grafów.

DZIEŃ 6.

OPISUJEMY LAJKONIKA

18-19. Redagowanie i zapisywanie opisu lajkonika na podstawie fotografii, planu opisu i zgromadzonego słownictwa.

19-20. Cięcie, zaginanie, ozdabianie i sklejanie papieru - Lajkonik.

20. Równania typu: x - a = b.

DZIEŃ 7.

CO TO JEST

ZAMEK, A

CO - PAŁAC?

21-22. Formułowanie odpowiedzi na pytanie Czym różni się zamek od pałacu? na podstawie obserwacji, ilustracji, zdjęć, tekstu i opowiadania nauczyciela. Pisanie planu do podanego opisu.

23. Projektowanie i wykonywanie chorągwi klasowej lub herbu klasy.

24. Równania typu: a - x = b.

DZIEŃ 8.

ZABYTKI

KRAKOWA

25-26. Kilkuzdaniowe wypowiedzi oceniające postępowanie Krysi, bohaterki opowiadania I. Landau Zwiedzamy zabytki. Poznanie zabytków Krakowa na podstawie tekstu, fotografii i zgromadzonych materiałów.

27. Układanie i rozwiązywanie zadań z zastosowaniem równań.

DZIEŃ 9.

LEGENDA O

WARSZAWIE,

KTÓRA

ZOSTAŁA

TRZECIĄ

STOLICĄ

POLSKI

28-29. Układanie pytań do legendy E. Szelburg-Zarembiny O rybaku Warszu i powstaniu Warszawy.

29. Utrwalenie piosenki Stolice Polski. Poznanie dźwięku re (d).

30. Porównywanie różnicowe typu: o tyle więcej, o tyle mniej.

DZIEŃ 10.

JAK

WYGLĄDA

WARSZAWSKA

SYRENKA?

31-32. Uzupełnianie opisu pomnika warszawskiej Syrenki na podstawie podanego planu i fotografii.

32. Przedstawienie postaci syrenki w bryle modelowej.

33. Porównywanie różnicowe typu: o tyle dłuższy, o tyle krótszy, o tyle wyższy, o tyle niższy.

DZIEŃ 11.

WARSZAWA

I JEJ ZABYTKI

34-35. Rozmowa na temat zabytków Warszawy na podstawie tekstów i zgromadzonych zdjęć. Pisanie wyrazów wielką literą.

36. Porównywanie różnicowe typu: o ile więcej?, o ile mniej?

37. Rozwiązywanie zadań tekstowych

DZIEŃ 12.

WAŻNE

MIEJSCA

W STOLICY

37. Poznanie ważnych miejsc w stolicy Polski. Pisanie różnych form tego samego wyrazu.

38. Rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych na porównywanie różnicowe typu: o tyle starszy, o tyle młodszy.

DNI 13-14.

CO WIESZ O STOLICACH POLSKI- DAWNYCH I OBECNEJ?

39-40. Konkurs Co wiesz o stolicach Polski - dawnych i obecnej?

41-42. Rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych na porównywanie różnicowe typu: o ile więcej?, o ile mniej?

DZIEŃ 15.

CO TO JEST

UNIA

EUROPEJSKA?

43. Rozmowa z dziećmi na temat Co to jest Unia Europejska?

44. Nauka na pamięć wiersza R. Pisarskiego Krewniacy. Pisanie wyrazów pokrewnych.

45. Cyfry rzymskie od I do XII.

.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

1. Gry i zabawy z wykorzystaniem kółka ringo

2. Gry i zabawy ruchowe

3. Skoki i zabawy z elementami rzutu do celu

4-6. Nauka podstawowego kroku i figur krakowiaka

7-8. Nauka podstawowego kroku i figur poloneza

9. Ćwiczenia rytmiczne przy muzyce

BLOK VIII. WIERSZE JULIANA TUWIMA (około 36 godzin) Ogólne zadania edukacyjne:

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

JULEK

I JULIAN

1- 2. Rozmowa na temat twórczości Juliana Tuwima, poznanie wybranych informacji o autorze. Porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej. Pisanie wyrazów z ó wymiennym na o.

3. Przygotowanie do mnożenia.

DZIEŃ 2.

CZY MOŻNA

ROZMAWIAĆ

Z PSEM?

4-5. Wypowiedzi dzieci na temat postaci przedstawionej w wierszu J. Tuwima Dżońcio. Pisanie wyrazów z ó wymiennym na e.

6-7. Cięcie i składanie papieru - Dżońcio.

8. Rozwiązywanie zadań prostych na mnożenie metodą symulacji.

DZIEŃ 3.

DLACZEGO

SŁOWA

MAJĄ

NIEZWYKŁĄ

MOC?

9. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat świata wyobraźni przedstawionego w wierszu J. Tuwima Cuda i dziwy. Pisanie wyrazów z ó wymiennym na a.

10. Przedstawienie środkami plastycznymi tematu Świat mojej wyobraźni lub wykonanie ilustracji do wybranego fragmentu wiersza.

11. Wprowadzenie mnożenia.

DZIEŃ 4.

CO TO

ZNACZY:

MIEĆ BUJNĄ

WYOBRAŹNIĘ?

13-14. Ocena postępowania Grzesia przedstawionego w wierszu J. Tuwima O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci.

15. Co powinniśmy wiedzieć o adresowaniu i wysyłaniu listów?

16. Rozwiązywanie zadań tekstowych na mnożenie metodą symulacji.

DZIEŃ 5.

CZY

WIERSZE

MOŻNA

ŚPIEWAĆ?

17. Rozmowa na temat zabawy sprzętów domowych przedstawionych w wierszu J. Tuwima Taniec. Określanie rodzajów rzeczowników.

18. Cięcie i formowanie papieru - Kukiełki do przedstawienia.

19. Nauka piosenki Taniec. Poznanie dźwięku mi (e).

20. Mnożenie przez 2. Rozwiązywanie i układanie zadań prostych na mnożenie.

DZIEŃ 6.

CZY WIERSZ

MOŻE NAS

CZEGOŚ

NAUCZYĆ?

21-22. Wypowiedzi dzieci na temat postępowania Zosi przedstawionej w wierszu J. Tuwima Zosia Samosia. Dobieranie przymiotników do rzeczowników. Pisanie wyrazów z ó wymiennym.

23. Mnożenie przez 3. Rozwiązywanie i układanie zadań prostych na mnożenie.

DZIEŃ 7.

CZY

WIERSZE

DAJĄ RADOŚĆ ?

24. Humor w wierszu J. Tuwima Okulary. Pisanie wyrazów z zakończeniami: -ów, -ówka, -ówna.

25. Mnożenie przez 4. Rozwiązywanie zadań prostych na mnożenie.

DZIEŃ 8.

OPRACOWANIE LEKTURY J.TUWIM " WIERSZE DLA DZIECI"

26-27. Opracowanie wierszy samodzielnie przeczytanych przez dzieci: " Lokomotywa", " Ptasie radio" i " Spóźniony słowik"- praca z "Lekturnikiem".

28. Pisownia wielką literą tytułów utworów.

29. Przedstawienie środkami plastycznymi ilustracji do wybranego wiersza J. Tuwima.

31. Mnożenie przez 5. Rozwiązywanie i układanie zadań prostych na mnożenie.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

1. Chód równoważny i czworakowanie po ławeczce

2. Skoki kuczne na przyrząd i zeskoki rozkroczne

3. Rozwijanie ogólnej sprawności motorycznej na torze przeszkód

5. Rzuty przyborem prawą i lewą ręką

Blok IX. Boże Narodzenie w Polsce i innych krajach
Unii Europejskiej
(około 10 godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

TRADYCJE

ZWIĄZANE

ZE ŚWIĘTAMI

BOŻEGO

NARODZENIA

W POLSCE

1. Rozmowa z uczniami o tradycjach związanych ze świętami Bożego Narodzenia w Polsce na podstawie ich przeżyć oraz wiersza W. Chotomskiej Kolęda domowa.

2. Nauka piosenki Kolęda domowa. Poznanie nuty fa (f).

3. Iloczyn jako liczba kwadratów jednostkowych w prostokącie. Mnożenie przez 0 i przez 1.

DZIEŃ 2.

TRADYCJE

ŚWIĄTECZNE

W KRAJACH UNII

EUROPEJSKIEJ

4. Zapoznanie uczniów z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia w krajach Unii Europejskiej. Ćwiczenia ortograficzno-gramatyczne.

5-6. Wycinanie i klejenie papieru - Gwiazda betlejemska.

7. Mnożenie liczb w zakresie 30. Wprowadzenie terminów: czynniki, iloczyn.

- Kształcenie umiejętności obliczania iloczynów z wykorzystaniem konkretów i środków graficznych.

- Wprowadzenie terminów: czynniki, iloczyn. Praktyczne stosowanie przemienności mnożenia.

6 GRUDNIA!

NIESPO-

DZIANKI

OD MIKOŁAJA

8- 9. Wypowiedzi dzieci na temat zwyczajów związanych z mikołajkami w różnych krajach. Pisownia wyrazów z ó wymiennym. Inscenizacja tekstu M. Strzałkowskiej Kosmiczne mikołajki.

10. Łączenie tektury i papieru za pomocą kleju - Mikołajek.

11. Liczby parzyste i nieparzyste.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

1.Gry i zabawy bieżne i skoczne z elementami współzawodnictwa.

BLOK X. TRADYCJE NOWOROCZNE (około 20 godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

NOWOROCZNE

POSTANOWIENIA

1 - 2. Formułowanie odpowiedzi na pytanie Jakie postanowienia podjęła bohaterka opowiadania I. Mężyńskiej „Dlaczego to takie trudne?”. Pisanie noworocznych postanowień.

3. Mnożenie liczb w zakresie 30.

DZIEŃ 2.

POWTARZAM

TO, CZEGO

NAUCZYŁEM

SIĘ W DRU-

GIEJ KLASIE

4-5. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z gramatyki i ortografii, poznanych w drugiej klasie.

6. Mnożenie liczb przez 6 w zakresie 30.

DZIEŃ 3.

CO TO JEST KARNAWAŁ?

7 - 8. Wypowiedzi uczniów na temat zabaw organizowanych podczas karnawału na podstawie opowiadania D. Wawiłow Turoń. Opisywanie wyglądu kolędników. Przypomnienie wiadomości o czasowniku.

9. Mnożenie liczb przez 7 w zakresie 30. Rozwiązywanie zadań prostych na mnożenie.

DZIEŃ 4.

PRZYGOTO-

WANIA DO

BALU

KARNAWA-

ŁOWEGO

10. Nauka piosenki Wybieramy się na bale. Poznanie nuty sol (g).

11. Karnawałowa dekoracja klasy - cięcie i klejenie papieru.

12. oglądanie i czytanie treści róznorodnych zaproszeń. Nauka pisania zaproszenia.

13.Projektowanie i wykonanie ozdobnego papieru.

14. Mnożenie liczb przez 8 w zakresie 30. Układanie i rozwiązywanie zadań prostych

na mnożenie.

DZIEŃ 5.

JAK

PRZEBIE-

RZESZ SIĘ NA

BAL KARNA-

WAŁOWY?

15-16. Rozmowa na temat przygotowań Krysi do karnawałowej zabawy na podstawie opowiadania I. Landau Kotek. Dobieranie czasowników do rzeczowników. Pisanie wyrazów z ó.

17. Mnożenie liczb przez 9 i 10 w zakresie 30.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

1. Kształtowanie skoczności poprzez zabawy taneczne. Nauka piosenki i tańca Miotlarz

2 - 3. Nauka podstawowego kroku walca angielskiego

BLOK XI. MOI BLISCY - SIOSTRY I BRACIA (około 20 godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

CO ŁĄCZY

RODZEŃSTWO?

1-2. Formułowanie odpowiedzi na pytanie Co łączy rodzeństwo? na podstawie opowiadania I. Landau Zabawa. Pisanie wyrazów z ó.

3. Przeplatanie włóczki - Bransoletka przyjaźni.

4. Dzielenie jako mieszczenie.

DZIEŃ 2.

CZY LEPIEJ

MIEĆ

STARSZE

RODZEŃSTWO,

CZY

MŁODSZE?

A MOŻE

LEPIEJ BYĆ

JEDYNAKIEM?

5 - 6. Dłuższe wypowiedzi dzieci na temat rodzeństwa na podstawie opowiadania R. Kopczewskiej Kto ma najlepiej? i doświadczeń dzieci. Opisywanie postaci. Rodzaje czasowników..

7. Nauka piosenki Mam w domu psa. Poznanie dźwięku la (a).

8. Dzielenie jako mieszczenie. Wprowadzenie znaku dzielenia.

DZIEŃ 3.

JAK TO JEST

BYĆ

BLIŹNIAKIEM?

9. Formułowanie odpowiedzi na pytanie Czy bliźniacy są tacy sami? na podstawie tekstu G. Kasdepke Syn Nima i doświadczeń dzieci. Synonimy.

10. Rysowanie postaci na sieci kwadratowej - Bliźniaczy rysunek.

11. Dzielenie jako podział.

DZIEŃ 4.

OPISUJĘ

WYGLĄD

SWOJEGO

BRATA LUB

SIOSTRY

12-13. Redagowanie opisu postaci na podstawie obserwacji i zgromadzonego słownictwa.

14. Przedstawienie środkami plastycznymi portretu.

15. Dzielenie i mnożenie liczb przez 2.

DZIEŃ 5.

RODZEŃSTWO

NASZYCH

RODZICÓW

I DZIADKÓW

16. Czytanie opowiadania I. Landau Rodzeństwo z podziałem na role. Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne.

17. Dzielenie i mnożenie liczb przez 3.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

4. Kształtowanie skoczności i zwinności poprzez zabawy taneczne

5 - 6. Nauka tańca opartego na kroku polki

BLOK XII. DO CZEGO POTRZEBNA JEST ZIMA? (około 24 godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

DLACZEGO

PADA ŚNIEG

I WIEJĄ

WIATRY?

1. Ustne opisywanie krajobrazu zimowego na podstawie tekstu E. Barskiej Do czego potrzebny jest śnieg i obserwacji dzieci. Wprowadzenie pojęcia przymiotnika.

3. Składniki pogody.

4. Dzielenie i mnożenie liczb przez 0 i 1. Nazwy liczb w dzieleniu.

.

DZIEŃ 2.

CZY UMIESZ

ZAOPIEKOWAĆ

SIĘ

MŁODSZYM

RODZEŃ-

STWEM

PODCZAS ZABAW NA

ŚNIEGU?

5. Nauka piosenki Zimowy berek. Poznanie instrumentów strunowych: fortepianu i pianina.

6. Czytanie opowiadania A. Niedźwiedzia Niedźwiedzia przysługa. Redagowanie zdań na temat bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.

7. Dzielenie i mnożenie liczb przez 4. Rozwiązywanie zadań prostych na mnożenie i dzielenie.

.

DZIEŃ 3.

CZY UMIESZ

ZAOPIEKOWAĆ

SIĘ SOBĄ?

8. . Czytanie opowiadania A. Niedźwiedzia Dziewczyny górą z podziałem na role.

9. Dzielenie i mnożenie liczb przez 5. Przekształcanie zadań na mnożenie na zadania na dzielenie.

DZIEŃ 4.

KTO

OPIEKUJE

SIĘ ZIMĄ

ZWIERZĘ-

TAMI?

10-11. Formułowanie odpowiedzi na pytanie Co spowodowało, że bałwanek czuł się szczęśliwy? na podstawie opowiadania T. M. Massalskiej Bałwankowe szczęście. Układanie zakończenia opowiadania A miała zawsze o mnie dbać…

12. Dzielenie i mnożenie liczb przez 6. Układanie zadań prostych na mnożenie i dzielenie.

DZIEŃ 5

SPOTKANIE Z BABCIAMI I DZIADKAMI

13-14.Wybór i przydział wierszy z okazji Dnia Babci i Dziadka

15. Nauka piosenek z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Poznanie nuty si (h).

16-17. Prezent dla babci i dziadka - Pudełko na drobiazgi lub Laurka.

DZIEŃ 6-7

21 I 22

STYCZNIA -

DZIEŃ

BABCI

I DZIEŃ

DZIADKA

18-19.Rozmowa na temat roli babć i dziadków w życiu dzieci na podstawie tekstu G. Kasdepke Zmyć komuś głowę. Redagowanie zdań o babciach i dziadkach.

20. Śpiew piosenek z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.

21. Dzielenie i mnożenie liczb przez 7 i 8.

22. Próba inscenizacji z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

7. Kształtowanie zręczności, szybkości i siły w zabawach na śniegu

8. Zjazd na sankach ze stoku na wprost, hamowanie stopami

BLOK XIII. UCZĘ SIĘ ŻYĆ WŚRÓD RÓWIEŚNIKÓW (około 13 godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

UCZĘ SIĘ

WSPÓŁPRA-

COWAĆ Z KOLEGAMI

I WYBACZAĆ

1. Opracowujemy lekturę pt. "Rady nie od parady" M. Strzałkowskiej. Rozmowa na temat pomocy koleżeńskiej i wybaczania na podstawie wiersza M. Strzałkowskiej Może potem…. Pisanie przymiotników z przeczeniem nie.

2. Słuchanie piosenki Wyciągnij dłoń. Poznanie nuty do2 (c2).

3. Dzielenie i mnożenie liczb przez 9.

4. Dzielenie i mnożenie liczb przez 10.

DZIEŃ 2.

UCZĘ SIĘ

POKOJOWO

ROZWIĄZY-

WAĆ KONFLIKTY

5. Wypowiedzi dzieci na temat sporów i kłótni oraz sposobów ich rozwiązywania na podstawie wiersza M. Strzałkowskiej Kłótnia. Powtórzenie wiadomości o rodzajach zdań.

6. Jak zachowywać się w miejscach publicznych, aby nie doprowadzać do konfliktów?

7. Liczby 0 i 1 w mnożeniu i dzieleniu.

DZIEŃ 3.

UCZĘ SIĘ

RESPEKTO-

WAĆ PRAWA

INNYCH

LUDZI I MIEĆ SWOJE ZDANIE

8-9.. Rozmowa na temat zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się dzieci ze strony innych ludzi na podstawie wiersza M. Strzałkowskiej Dryblasy i własnych doświadczeń. Formułowanie odpowiedzi na pytanie Czy zawsze należy naśladować kolegów? na podstawie wiersza M. Strzałkowskiej Koledzy. Pisanie czasowników i przymiotników z przeczeniem nie.

10. Przedstawienie w formie plakatu sytuacji, w których dzieci czują się szczególnie

zagrożone.

11. Ćwiczenia utrwalające mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 30.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

1. Jazda na sankach parami w różnych pozycjach

2. Jazda na sankach pojedynczo i parami

BLOK XIV. Uczę się mówić „nie” (około 14 godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

PAPIEROSY , NARKOTYKI?

NIE, TO NIE

DLA MNIE!

1-2 Rozmowa na temat Jakie zagrożenia dla organizmu człowieka niesie palenie papierosów i zażywanie narkotyków? na podstawie opowiadania Sempégo i Goscinny'ego Palę cygaro. i tekstu K. Drzewieckiej Uwaga, narkotyki! Pisanie wyrazów z ż niewymiennym.

Pisanie wyrazów z ż wymiennym.

3. Nauka piosenki Przyjacielem być.

4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem równań typu: x · a = b.

5. Przedstawienie środkami plastycznymi plakatu ostrzegającego dzieci przed zażywaniem narkotyków, piciem alkoholu i paleniem papierosów.

6. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem równań typu: a · x = b.

DZIEŃ 3.

WAGARY

CO TO JEST

ZAKAZANY

OWOC?

7 . Dyskusja na temat Czy warto chodzić na wagary? na podstawie opowiadania A. Onichimowskiej Wagary. Formułowanie i zapisywanie wniosków. Pisanie wyrazów z ż wymiennym.

8. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem równań typu: x : a = b. Układanie pytania do zadania tekstowego.

9 Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem równań typu: a : x = b.

DZIEŃ 4.

CO BYŚ

CHCIAŁ

W SOBIE

ZMIENIĆ?

10-11. Rozmowa na temat Czy warto znać swoje mocne i słabe strony? na podstawie przemyśleń dzieci i fragmentu wiersza M. Strzałkowskiej ze wstępu do książki Rady nie od parady. Samodzielne pisanie zdań na temat Co chciałbym w sobie udoskonalić?

12. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem równań.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

4. Rozwijanie umiejętności jazdy na sankach.

5. Pokonywanie przeszkód - zabawy bieżne i skoczne.

BLOK XV. JAK DBAĆ O ZDROWIE NA PRZEDWIOŚNIU? (około 21godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DNI 1.

CO TO

ZNACZY:

UBIERAĆ SIĘ

NA CEBULKĘ?

1-2. Redagowanie i zapisywanie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej Dlaczego Agatka zachorowała? Formułowanie rad Jak dbać o zdrowie?

3.Przedstawienie środkami plastycznymi tematu Moja ulubiona pora roku .

5. Rozwiązywanie zadań tekstowych z dwoma działaniami typu: · + =, + · =. Poznanie umowy: Najpierw mnóż, potem dodawaj.

DZIEŃ 3.

CO CI DA

GIMNASTYKA

PORANNA?

6. Formułowanie odpowiedzi na pytanie Co mi daje gimnastyka poranna? na podstawie historyjki obrazkowej Gimnastyka poranna. Pisanie wyrazów z rz wymiennym.

7. Wykonywanie pracy z papieru - Łamigłówka ortograficzna.

8. Rozwiązywanie zadań tekstowych z dwoma działaniami typu: · - =, - · =. Poznanie umowy: Najpierw mnóż, potem odejmuj.

.

DZIEŃ 4.

CO

POWINIENEŚ

JADAĆ?

DLACZEGO?

9-10. Układanie odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu K. Drzewieckiej Dieta cud, w domu głód. Pisanie wyrazów z rz wymiennym.

11. Jak powinien wyglądać optymalnie skomponowany jadłospis?

12-13. Łączenie warzyw i owoców z przetworami mlecznymi - Twarożek na słodko i na słono. Bezpieczne posługiwanie się nożem i tarką. Higiena przyrządzania i spożywania posiłków.

14. Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych z dwoma działaniami typu: · + =, + · =, · - =, - · = z wykorzystaniem grafów i drzew.

DZIEŃ 5.

DLACZEGO

TRZEBA SIĘ

MYĆ?

15. Nauka piosenki Tak czy nie?

16-17. Rozmowa na temat Jak kiedyś dbano o zdrowie? Pisanie zdań na temat higienicznego trybu życia. Pisanie wyrazów z zakończeniami -arz, -erz.

18. Rozwiązywanie i układanie zadań złożonych. Poznanie umowy: Najpierw wykonuj działania w nawiasie, potem mnóż.

19.Rozwijanie umiejętności sprawnego liczenia w zakresie 30.

20. Pisanie wyrazów z rz.

21. Rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych. Kolejność wykonywania działań.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

7. Pokonywanie przeszkód - zabawy bieżne i skoczne

8. Zestaw ćwiczeń do gimnastyki porannej.

9. Nauka układu tanecznego do piosenki

BLOK XVI. po czym poznasz, że idzie wiosna? (około 20 godzin)

ropozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

JAKA

POGODA

BYWA

W MARCU?

1-2. Rozmowa na temat Jaka pogoda bywa w marcu? Pisanie wyrazów z rz po spółgłosce b.

3. Rozwiązywanie zadań tekstowych z dwoma działaniami typu: : + =, + : =. Poznanie umowy: Najpierw dziel, potem dodawaj.

- Kształtowanie rozumienia struktury zadań złożonych.

- Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem drzewek i ujmowaniem rozwiązania w jednym zapisie.

DZIEŃ 2.

JAKIE

KWIATY

ZAKWITAJĄ

WCZESNĄ

WIOSNĄ?

4-5. Wiosenne rośliny chronione i warunki ich życia. Układanie zakończenia opowiadania. Pisanie wyrazów z rz po spółgłosce p.

6-7. Cięcie, zaginanie i sklejanie papieru półpłaszczyznami - Przebiśniegi.

8. Rozwiązywanie zadań tekstowych z dwoma działaniami typu: : - =, - : =. Poznanie umowy: Najpierw dziel, potem odejmuj.

DZIEŃ 3.

CO JEST

POTRZEBNE

ROŚLINOM

DO ŻYCIA?

8-9. Rozmowa na temat rodzajów roślin na podstawie wiadomości dzieci i wiersza B. Lewandowskiej O wiośnie. Pisanie wyrazów z rz po spółgłosce d.

9. Słuchanie piosenki Czarodziejskie nasionko. Czynniki niezbędne roślinom do życia.

10. Przedstawienie środkami plastycznymi tematu Mój ulubiony kwiat doniczkowy.

11. Rozwiązywanie zadań tekstowych z dwoma działaniami typu: : ( + ) =, ( + ) : =. Poznanie umowy: Najpierw wykonuj działania w nawiasie, potem dziel.

DNI 4 - 5.

DLACZEGO

BOCIANY SĄ

DUMĄ

POLAKÓW?

12-13. Poznanie przygód bociana Kajtka, bohatera opowiadania M. Kownackiej O tłustym ślimaku i fiknięciu koziołka, o sejmie bocianim i co było na nim. Pisanie wyrazów z rz po spółgłosce t.

14. Bocian biały i bocian czarny.

15-16. Opis wyglądu i zwyczajów bociana.

17-18. Formowanie postaci bociana z drutu i papieru.

19. Rozwiązywanie zadań tekstowych z dwoma działaniami typu: : ( - ) =, ( - ) : =.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

1. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i grzbietu. Leżenie przewrotne i przerzutne

2. Chód równoważny po ławeczce

3. Przeskoki przez przyrządy

BLOK XVII. DZIECI Z BULLERBYN I ZWIERZĘTA (około 23 godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

JAK LISA

DOSTAŁA

PONTUSA

POD OPIEKĘ

1- 2. Poznanie bohaterów opowiadania A. Lindgren Dostałam jagniątko. Pisanie wyrazów z rz po spółgłosce g.

3. Kolejność wykonywania działań.

DZIEŃ 2.

TRUDY

OPIEKI NAD

JAGNIĄTKIEM

4-5. Pisanie zdań na temat uczuć Lisy na podstawie opowiadania A. Lindgren Dostałam jagniątko? Wyrazy z rz po spółgłosce k.

6. Słuchanie piosenki Wełniany baranek. . Próby układania akompaniamentu.

7. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100..

DZIEŃ 3.

NAJWAŻNIEJ-

SZA JEST

WYTRWAŁOŚĆ

8-9. Ocena postępowania Lisy, bohaterki opowiadania A. Lindgren Dostałam jagniątko.

10-11. Formowanie postaci z różnych materiałów - Baranek.

12-13. Opis jagniątka.

13. Porównywanie i porządkowanie liczb w zakresie 100.

DZIEŃ 4.

PONTUS

PIJE

ZE SKOPKA

14-16. Ćwiczenia w głośnym czytaniu fragmentu tekstu A. Lindgren Dostałam jagniątko. Pisanie wyrazów z rz po spółgłoskach ch, j, w.

17. Dodawanie i odejmowanie pełnych dziesiątek.

DZIEŃ 5.

PONTUS

DORASTA

18-19. Pisanie opowiadania na podstawie tekstu A. Lindgren Dostałam jagniątko, planu i zgromadzonego słownictwa.

20. Numeracyjne przypadki dodawania i odejmowania liczb w zakresie 100.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

4. Rozwijanie umiejętności rzucania do celu poprzez zabawy i gry rzutne

5. Ćwiczenia rozwijające zwinność, zręczność i skoczność

6. Zabawy z wykorzystaniem lasek gimnastycznych

BLOK XVIII. ZWIERZĘTA HODOWLANE (około 19 godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

SSAKI

HODOWLANE

1-2. Budowa i charakterystyczne cechy ssaków hodowlanych. Sposoby wykorzystywania przez człowieka surowców pochodzenia zwierzęcego.

3. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego.

DZIEŃ 2.

PTAKI

HODOWLANE

4-5. Poznanie budowy i charakterystycznych cech ptaków hodowlanych. Sposoby wykorzystywania przez człowieka surowców pochodzenia zwierzęcego.

6. Przedstawienie środkami plastycznymi wybranego zwierzęcia hodowlanego.

7. Dodawanie liczb typu: 34 + 20 =.

DZIEŃ 3.

O DOKTORZE

DOLITTLE,

SŁAWNYM

LEKARZU

ZWIERZĄT

8-9. Formułowanie odpowiedzi na pytanie Jakie cechy powinien mieć weterynarz? na podstawie opowiadania H. Loftinga Mowa zwierząt. Formy rzeczowników.

10. Czym zajmują się lekarze weterynarii i hodowcy zwierząt?

11.Odejmowanie liczb typu: 54 - 20 =. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

DZIEŃ 4.

WIERSZYKI

O ZWIERZĘ-

TACH

12. Czytanie i układanie wierszy o zwierzętach hodowlanych. Pisanie wyrazów z rz wymiennym i niewymiennym.

13. Dodawanie i odejmowanie liczb typu: 30 + 24 =, 54 - 24 =.

DZIEŃ 5.

UKŁADAMY

OPOWIA-

DANIE O ZWIERZĘTACH

14-15. Opowiadanie historyjki obrazkowej Owca i Baran. Pisanie bajki na podstawie historyjki, planu i zgromadzonego słownictwa.

16. Dodawanie i odejmowanie liczb typu: 46 + 4 =, 50 - 4 =.

.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

7. Rzuty do celu stałego i będącego w ruchu

8. Gry i zabawy ruchowe z piłką - podanie piłki w miejscu, w marszu, w biegu

9. Nauka podań i kozłowania piłki w formie zabawowej i ścisłej

Wielkanoc (około 12 godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

PRZYGOTO-

WANIA DO

WIELKANOCY

1-2. Układanie pytań do tekstu A. Galicy Bajeczka wielkanocna.

3. Rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce wielkanocnej.

DZIEŃ 2.

KTÓRA

OZDOBA

WIELKANOCNA

NAJBARDZIEJ

CI SIĘ

PODOBA?

4. Formułowanie odpowiedzi na pytanie Co zdobi wielkanocny stół? na podstawie wiersza E. Bonackiej Kłótnia. Opisywanie wykonanych ozdób.

5. Łączenie elementów z różnych materiałów - Ozdoby wielkanocnego stołu.

6. Rozróżnianie i nazywanie figur płaskich.

DZIEŃ 3.

WIELKANOCNY

STROIK

7-8. Pisanie zdań na temat zwyczajów świątecznych.

9. Świąteczny tangram.

.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

1. Rozwijanie sprawności motorycznej na torze przeszkód

Blok XIX. PO co jest wyobraźnia (około 18 godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

CO TO

ZNACZY:

BUJNA

WYOBRAŹNIA?

1. Wypowiedzi uczniów na temat primaaprilisowych żartów na podstawie doświadczeń dzieci i wiersza J. Brzechwy Prima aprilis. Pisanie czasowników i przymiotników z przeczeniem nie.

2. Przedstawienie środkami plastycznymi ilustracji do wiersza J. Brzechwy Prima aprilis.

3. Dodawanie liczb typu: 29 + 2 =.

DZIEŃ 2.

CO TO

ZNACZY:

WIDZIEĆ OCZAMI

WYOBRAŹNI?

4-5. Rozmowa na temat Co można zobaczyć oczami wyobraźni? na podstawie opowiadania A. Onichimowskiej Wyobraźnia oraz oglądanych obrazów.

6. Przedstawienie środkami plastycznymi ilustracji do utworu muzycznego M. Musorgskiego Taniec piskląt w skorupkach z cyklu Obrazki z wystawy.

7. Odejmowanie liczb typu: 31 - 2 =.

-

DZIEŃ 3.

CO TO

ZNACZY:

DAĆ SIĘ

PONIEŚĆ

WYOBRAŹNI?

8.Wypowiedzi dzieci na temat wierszy D. Gellner KtośStrachy. Redagowanie rad dla dzieci borykających się z nocnymi lękami.

8. Nauka piosenki Strachy na lachy. Wprowadzenie pojęcia: nuta z kropką.

9-10. Dodawanie i odejmowanie liczb typu: 28 + 4 =, 32 - 4 =. Rozwiązywanie zadań prostych i złożonych związanych z porównywaniem różnicowym.

DZIEŃ 4.

CO TO

ZNACZY:

ŻYĆ

W ŚWIECIE

WYOBRAŹNI?

11-12. Rozmowa na temat postaci fantastycznych, wymyślonych przez dzieci na podstawie

własnych doświadczeń i opowiadania A. Onichimowskiej Sianowy Zwierz. Opisywanie narysowanej postaci.

11. Rysowanie postaci fantastycznych.

12. Dodawanie i odejmowanie liczb typu: 57 + 5 =, 62 - 5 =. Rozwijanie umiejętności czytania tekstów matematycznych.

DZIEŃ 5.

CO TO

ZNACZY:

MKNĄĆ NA

SKRZYDŁACH

WYOBRAŹNI?

13. Układanie bajek na podstawie wiersza D. Gellner Śmieszny zamek

14. Wykonanie ilustracji do ułożonych bajek.

15. Dodawanie i odejmowanie liczb typu: 86 + 7 =, 93 - 7 =.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

1. Gry i zabawy z kółkiem ringo

2. Wyścigi z wykorzystaniem kółka ringo

3. Poznanie zasad gry w ringo

Blok XX. chcę być wartościowym człowiekiem (około 18 godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

CO W

CZŁOWIEKU

JEST TRWAŁE,

A CO

PRZEMIJA?

1-2 . Pisanie odpowiedzi na pytanie Który z darów ofiarowanych księżniczce przez wróżki jest według ciebie najcenniejszy? na podstawie Bajki H. Sienkiewicza.

3-4. Łączenie różnych rodzajów materiałów przez sklejanie, związywanie i skręcanie - Wróżka.

3. Dodawanie liczb typu: 34 + 9 =. 4.

4. Odejmowanie liczb typu: 34 - 9 =.

5. Zabawa muzyczna Cicho sza do piosenki "Kraina bajek".

DZIEŃ 3.

DLACZEGO

NAUKA

I WIEDZA SĄ

W ŻYCIU

WAŻNE?

6- 7. Formułowanie odpowiedzi na pytanie Jakie cechy ma mądry człowiek? na podstawie bajki W. Michalskiego Bajka o mądrych brodach. Rzeczowniki i przymiotniki rodzaju męskiego.

8. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie 100.

DZIEŃ 4.

CZY

WARTOŚĆ

CZŁOWIEKA

ZALEŻY OD

TEGO, CO

POSIADA?

9 -10. Wypowiedzi uczniów na temat postępowania bohaterów opowiadania J. Jasny--Mazurek A oni mają... Rzeczowniki i przymiotniki rodzaju żeńskiego.

11. Dodawanie liczb typu: 34 + 42 =.

DZIEŃ 5.

CO TO

ZNACZY:

TROSZCZYĆ

SIĘ O

INNYCH?

12- 13. Formułowanie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu M. E. Letki Zeszyt z wydatkami. Rzeczowniki i przymiotniki rodzaju nijakiego.

15. Odejmowanie liczb typu: 86 - 32 =.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

4. Zabawy z przyborem nietypowym

5. Gry i zabawy z elementami skoku i biegu

6. Ćwiczenia i zabawy z pokonywaniem torów przeszkód

Blok XXI. chrońmy nasz wspólny dom - ziemię (około 20 godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

MUSIMY

CHRONIĆ

POWIETRZE!

1- 2. Formułowanie odpowiedzi na pytanie Dlaczego musimy chronić powietrze? na podstawie wiersza J. Kasperkowiak Kwaśny deszcz i doświadczeń dzieci. Redagowanie i zapisywanie wniosków.

3. Projektowanie urządzenia napędzanego energią słoneczną.

4. Dodawanie liczb typu: 28 + 42 =.

DZIEŃ 2.

MUSIMY

CHRONIĆ

WODĘ!

5- 6. Formułowanie odpowiedzi na pytanie Dlaczego musimy chronić wodę? na podstawie wiersza J. Kasperkowiak Skargi Wisły i doświadczeń dzieci.

7. Odejmowanie liczb typu: 50 - 37 =.

.

DZIEŃ 3.

MUSIMY

CHRONIĆ

ROŚLINY!

8-9. Formułowanie odpowiedzi na pytanie Jakie znaczenie ma las dla życia ludzi i zwierząt? na podstawie opowiadania B. Lewandowskiej O księciu Lesławie, o lesie i o skarbach.

9. Przedstawienie środkami plastycznymi tematu Las za dwadzieścia lat.

10. Dodawanie i odejmowanie liczb typu: 28 + 45 =.

DZIEŃ 4.

MUSIMY

CHRONIĆ

ZWIERZĘTA!

11. Nauka piosenki Ziemia - zielona wyspa.

12 - 13. Rozmowa na temat sposobów ochrony dzikich zwierząt na podstawie opowiadania H. Zdzitowieckiej Spotkanie na szosie, tekstu popularnonaukowego, zdjęć z zoo i doświadczeń dzieci.

14-15. Odejmowanie liczb typu: 73 - 45 =.

DZIEŃ 5.

JAK TY

MOŻESZ

CHRONIĆ

ZIEMIĘ?

15. Wypowiedzi dzieci na temat Jak należy postępować, aby zasłużyć sobie na miano przyjaciela przyrody? na podstawie zebranych informacji i własnych doświadczeń.

16. Projektowanie i wykonywanie plakatów w związku z Międzynarodowym Dniem Ziemi.

17. Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

7. Ćwiczenia w obwodzie stacyjnym

8. Zabawy i gry z wykorzystaniem skakanek

9. Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne z szarfą

Blok XXII. w Świecie roślin i zwierząt (około 26 godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

TYLE ZIELENI

WOKÓŁ

NAS…

1-2 . Rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych.

2. Wspólne pisanie bajki o przygodach zielonego wędrowca na podstawie ilustracji i zgromadzonego słownictwa.

3. Słuchanie piosenki Zielona piosenka. Poznanie budowy i brzmienia gitary.

4. Wykonanie ilustracji do Zielonej piosenki z wykorzystaniem odcieni barwy zielonej.

DZIEŃ 2.

SKĄD SIĘ

BIORĄ

ROŚLINY?

5-6 . Formułowanie i zapisywanie pytań do tekstu A. Ekner Fasolka. Rzeczowniki z literami ą i ę.

7. Mierzenie. Jednostki miary.

DZIEŃ 3.

PRZYGODA

GAPISZONKA

7-8 . Pisanie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej Gapiszonowe co nieco. Wyrazy z literami ą i ę.

9-10. Rozwiązywanie zadań tekstowych z dwoma działaniami typu: · + =, + · =.

DZIEŃ 4.

MALARZE

KWIATÓW

11 - 12. Rozmowa na temat Skąd malarze i kompozytorzy mogą czerpać pomysły do swoich prac? na podstawie opowiadania M. Jaworczakowej Staś i kwiaty łąkowe. Opisywanie obrazu.

13. Przedstawienie środkami plastycznymi tematu Kwiaty w wazonie.

14. Jednostki miary: grosze i złote. Ćwiczenia praktyczne w przeliczaniu pieniędzy.

.

DZIEŃ 5.

JAK

ZBUDOWANE

SĄ KWIATY?

15. Poznanie budowy i rodzajów kwiatów.

16. Formowanie bibuły - Barwny kwiat.

17. Pisanie rzeczowników z zakończeniami i -om.

18. Rozwiązywanie zadań tekstowych z dwoma działaniami typu: ( + ) · + =,

· ( + ) + =.

DZIEŃ 6.

CO SIĘ

DZIEJE, KIEDY

KWIATY

PRZEKWITNĄ?

19. Słuchanie piosenki Kapelusze pełne płatków.

20-21. Poznanie cyklu rozwojowego rośliny na podstawie opowiadania L. Łącz Udany spacer i zdjęć. Pisownia czasowników z literą ą na końcu wyrazu.

22-23. Jednostki miary: kilogramy, dekagramy, gramy. Ćwiczenia praktyczne.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

1. Minikoszykówka - postawa i poruszanie się po boisku

2. Minikoszykówka - nauka rzucania i chwytania piłki.

3. Minikoszykówka - celowanie do kosza z miejsca i po kozłowaniu

Blok XXIII. wśród zwierząt (około 17 godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

KTO JEST

SPRZYMIE-

RZEŃCEM

ROŚLIN?

1-2 . Czytanie tekstu P. Bolewa Trzej lekarze z podziałem na role. Pisanie czasowników z literą ę na końcu wyrazu.

.

2. Poznanie sprzymierzeńców sadowników w walce ze szkodnikami.

3. Godziny i minuty na zegarze.

4-5. Wykonanie gry planszowej - Nie igraj z czasem.

DZIEŃ 2.

PRZYGODA

GAPISZONA

6-7 . Pisanie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej Przygoda Gapiszona, planu i zgromadzonego słownictwa.

8. Obliczenia zegarowe: godziny, minuty i kwadranse.

DZIEŃ 3.

DLACZEGO

NIEKTÓRE

OWADY

ŻĄDLĄ?

9 - 10. Formułowanie odpowiedzi na pytanie Jak należy zachowywać się wobec owadów? na podstawie tekstu J. Jasny-Mazurek Historia mrożąca krew w żyłach. Pisanie wyrazów z rz po spółgłoskach.

11. Obliczenia zegarowe.

DZIEŃ 4.

CZY ŻABY

I ROPUCHY

TO TO

SAMO?

12-13. Pożyteczne płazy. Utrwalenie pisowni wyrazów z ą i ę.

14. Formowanie papieru - Żaba i ropucha.

15. Rozwiązywanie zadań złożonych na mnożenie i odejmowanie.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

4. Minikoszykówka - kozłowanie piłki slalomem ze zmianą ręki kozłującej.

5. Minikoszykówka - rzucanie piłki oburącz znad głowy

Blok XXIV. ja i mama (około 21 godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

CO LUBIĘ?

1 - 2. Indywidualne pisanie odpowiedzi na pytanie Co lubię? na podstawie własnych przemyśleń i wiersza H. Zielińskiej. Pisownia wyrazów z zanikiem dźwięczności na końcu wyrazu.

3. Rozwiązywanie zadań tekstowych z dwoma działaniami typu: ( - ) · =,

· ( - ) =.

4. Rozwiązywanie zadań złożonych z wykorzystaniem drzew.

- Ujmowanie rozwiązania zadania złożonego w jednym zapisie.

DZIEŃ 2.

CO LUBI

MAMA?

4-5. Układanie i zapisywanie pytań do wywiadu z mamą. Pisownia wyrazów z utratą dźwięczności na końcu wyrazu.

5. Nauka piosenki Niech mama się rozchmurzy. Nauka pierwszej zwrotki piosenki Niech mama się rozchmurzy.

- Nauka układu ruchowego do piosenki.

6. Rozwiązywanie zadań tekstowych z dwoma działaniami typu: : + =, + : =.

DZIEŃ 3.

JAKIM

JESTEŚ

SYNEM?

JAKĄ JESTEŚ

CÓRKĄ?

7- 8. Szukanie odpowiedzi na pytanie Dlaczego mama odleciała? na podstawie historyjki obrazkowej. Pisanie odpowiedzi na pytanie Jakim jestem synem?, Jaką jestem córką? Pisownia wyrazów z zanikiem dźwięczności w środku wyrazu.

9. Rozwiązywanie zadań tekstowych z dwoma działaniami typu: : ( + ) =, ( + ) : =.

10 Rozwiązywanie zadań złożonych z wykorzystaniem grafów i drzew.

- Ujmowanie rozwiązania zadania złożonego w jednym zapisie.

DZIEŃ 4.

JAKIE SĄ

MAMY?

11-12. Ustalenie kolejności zdarzeń w opowiadaniu D. Wawiłow Laurka. Pisanie pytań.

13. Przedstawienie środkami plastycznymi tematu Mama z dzieckiem.

14. Rozwiązywanie zadań tekstowych z dwoma działaniami typu: : - =, - : =

DZIEŃ 5.

PREZENT

I ŻYCZENIA

DLA MAMY

15. Nauka na pamięć wiersza B. Lewandowskiej Cała łąka dla mamy. Układanie i zapisywanie życzeń dla mamy w formie rymowanek. Pisownia wyrazów z zanikiem dźwięczności na końcu wyrazu.

16-17. Cięcie, składanie, formowanie i klejenie papieru - Korale dla mamy.

18. Rozwiązywanie zadań tekstowych z dwoma działaniami typu: : ( - ) =, ( - ) : =.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

6. Rzucanie i chwytanie piłki, rzuty przyborem do celu.

7. Rzucanie i chwytanie piłki - gra w Dwa ognie.

8. Łączenie różnych form ruchu na torze przeszkód.

Blok XXV. dzieci i dorośli (około 20 godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

CO Z NAS

WYROŚNIE?

1. Nauka piosenki Bo co może mały człowiek.

2-3. Formułowanie odpowiedzi na pytanie Jaki powinien być człowiek, któremu przyznałbyś Order Uśmiechu? na podstawie sądów dzieci i tekstu A. Ślepowrońskiego i E. Korulskiej Order Uśmiechu.

4. Łączenie balonów z papierem za pomocą kleju - Twarze dzieci z różnych stron świata.

5-6. Rozwiązywanie i układanie zadań złożonych z dwoma działaniami: dodawaniem i odejmowaniem.

DZIEŃ 2.

CZY

DOBRZE,

CZY NIEDO-

BRZE BYĆ

DZIECInnym?

7-8 . Rozmowa na temat Czy dobrze, czy niedobrze być dziecinnym? na podstawie doświadczeń dzieci

i opowiadania G. Kasdepke Dzień Dziecka. Powtórzenie wiadomości o czasownikach.

DZIEŃ 3.

LEKARSTWO

NA ZŁE DNI

8. Rozmowa na temat Jakie masz lekarstwo na złe dni? na podstawie doświadczeń dzieci i wiersza E. Waśniowskiej Wiersz dla taty i mamy. Powtórzenie wiadomości o rzeczownikach.

9. Zabawa ruchowa przy piosence Wesoły pląs.

10-11. Rozwiązywanie zadań złożonych z dwoma działaniami: mnożeniem i dzieleniem.

DZIEŃ 4.

DLACZEGO

RODZICE

BOJĄ SIĘ O DZIECI?

12-13. Wypowiedzi dzieci na temat problemu przedstawionego w opowiadaniu J. Uhmy

Przecież to nic złego... Powtórzenie wiadomości o przymiotnikach.

14. Obliczanie iloczynów i ilorazów w zakresie 30.

DZIEŃ 5.

POMYŚL

O TACIE…

14-15. Układanie odpowiedzi na pytanie Jakim ojcem był piekarz Mączka?, bohater opowiadania A. Galicy Bajeczka piekarska.

16. Wycinanie elementów z papieru - Prezent dla taty.

17. Układanie i rozwiązywanie zadań złożonych.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

1. Zabawy bieżne, skoczne i rzutne

2. Kształtowanie szybkości, skoczności i równowagi poprzez zabawy ze współzawodnictwem

3. Pokonywanie przeszkód biegiem i skokami

Blok XXVI. między nami podwórkowiczami (około 22 godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

GRUNT, TO

POMYSŁ NA

ZABAWĘ

1-2. Wypowiedzi dzieci na temat W co najczęściej bawię się na podwórku? na podstawie ich doświadczeń i opowiadania D. Gellner Wyspa. Powtórzenie zasad pisowni wyrazów z ó i u.

3. Osłuchanie z piosenką Piłka Oli. Zabawy ruchowe przy piosence.

4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem równań na dodawanie.

DZIEŃ 2.

POCIĄGNIJ

KOLEGÓW

ZA JĘZYKI!

5 - 6. Czytanie opowiadania D. Gellner Wywiad z podziałem na role. Układanie pytań do wywiadu z koleżanką lub kolegą. Powtórzenie zasad pisowni wyrazów z rz i ż.

7. Układanie zadań do równań na mnożenie.

DZIEŃ 3.

JAK RYBY

W WODZIE!

8 - 9. Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci na podstawie opowiadania D. Gellner Ryby. Powtórzenie zasad pisowni wyrazów z h i ch.

10-11.Wycinanie i łączenie elementów z papieru - Rybka.

12. Rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych z wykorzystaniem równań na odejmowanie.

DZIEŃ 4.

ZŁAP SIĘ ZA

GUZIK!

13 - 14. Wypowiedzi dzieci na temat Jak należy traktować przesądy? na podstawie opowiadania D. Gellner Kominiarz. Powtórzenie zasad pisowni wyrazów z i, j.

15. Rozwiązywanie i układanie zadań z wykorzystaniem równań na dzielenie.

DZIEŃ 5.

SKĄD SIĘ

BIORĄ

NIEPOROZU-

MIENIA NA PODWÓRKU ?

16-17 . Rozmowa na temat nieporozumień, do których dochodzi między dziećmi na podwórku na podstawie opowiadania D. Gellner Walizka i doświadczeń dzieci.

18. Nauka śpiewania piosenki Karuzela. Zabawa ruchowa przy muzyce.

19. Rozwiązywanie zadań algebraicznych.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

4. Ćwiczenia równoważne w obwodzie stacyjnym.

5. Ćwiczenia kształtujące ze skakanką.

6. Gry i zabawy ruchowe z przyborem nietypowym.

Blok XXVII. na spotkanie z latem (około 20 godzin)

Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1.

SZKOŁA NA

WAKACJACH

1-2 . Formułowanie odpowiedzi na pytanie Jak może wyglądać szkoła na wakacjach? na podstawie tekstu M. Szyszko Nasza szkoła. Pisanie zakończenia opowiadania.

2. Nauka Piosenki do walizek i plecaków.

3. Iloczyn trzech czynników.

DZIEŃ 2.

WAKACYJNE

PLANY

4-5. Rozmowa na temat Gdzie pojechać na wakacje? na podstawie wakacyjnych planów dzieci i opowiadania G. Kasdepke Nareszcie wakacje! Wspólne pisanie propozycji ciekawego i aktywnego spędzenia wakacji.

5. Przedstawienie środkami plastycznymi tematu Moje wymarzone wakacje.

6. Iloraz trzech liczb.

7. Rozwiązywanie i układanie zadań złożonych.

DZIEŃ 3.

CO TO JEST

TĘSKNOTA?

7-8. Wspólne układanie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej i zgromadzonego słownictwa.

9. Obliczanie iloczynów i ilorazów w zakresie 30.

DZIEŃ 4.

POZDRO-

WIENIA

Z WAKACJI!

10-11. Pisanie listu z wakacji.

12. Cięcie i klejenie papieru - Notesik na adresy.

13. Powtórzenie wiadomości o jednostkach miary długości.

DZIEŃ 5

OPRACOWANIE LEKTURY

14-15. Słuchanie baśni. Opracowanie baśni "Śpiąca królewna" -ustalenie kolejności zdarzeń, zapis. Praca z "Lekturnikiem".

DZIEŃ 5.

KONIEC

ROKU

SZkolnego!

16-17. Formułowanie odpowiedzi na pytanie Jak należy przygotować się do uroczystości zakończenia roku szkolnego? na podstawie opowiadania I. Landau Koniec roku i doświadczeń dzieci.

18. Redagowanie i pisanie wakacyjnych rad i przestróg.

19. Rozwiązywanie zadań związanych z jednostkami czasu.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

7. Przypomnienie zasad ruchu drogowego poprzez gry i zabawy.

8. Pokonywanie toru przeszkód w terenie - Podchody.

9. Zabawy i gry z zastosowaniem zasad ruchu drogowego.

Propozycje lektur do opracowania: ' " 120 przygód Koziołka Matołka" K.. Makuszyński - X

" "Wierszyki dla dzieci" J. Tuwim- XII

" Rady nie od parady" M. Strzałkowskiej- II

"" Bajki" CH. Perrault VI

Sprawdziany wiadomości po następujących blokach: IV, VII, X, XIV, XVIII, XXI, XXIV. Przewidziany czas na sprawdzian 60 minut.

Dwa razy w ciągu roku wyjazd do teatru.

11


Pobierz dokument
rozklad.materialu.kl.ii.semestr.1.od.doc
Rozmiar 371 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ROZKlAD MATERIAlU KL. III SEMESTR 1. CZ. 2, SP
ROZKlAD MATERIAlU KL. III SEMESTR 1. CZ. 1, SP
Rozkład materiału nauczania autyzm semestr II, terapia pedagogiczna
rozkład materiału kl 2 sem II, Testy
przeszlosc to dzis 2013 rozklad mat kl ii 2
test z religii dla kl 6 II semestr, Katecheza, kl VI
kl II e Semestr IV
Rozkład materiału nauczania autyzm semestr I, autyzm
Rozkład materiał to dopiero1, Różności, Dla nauczycieli
rozklad-aktualny-kl-2-wrzesien-, nasz elementarz - rozkład materiału kl. 1, nasz elementarz - rozkła
kl.II.b.Semestr.IV
rozklad-materialu-kl2-grudzien, nasz elementarz - rozkład materiału kl. 1, nasz elementarz - rozkład
Ekonomika zajęcia kl. II semestr III, studium rolnicze, Ekonomika, Ekonomika w agrobiznesie z kompa
rozklad-aktualnykl2-listopad, nasz elementarz - rozkład materiału kl. 1, nasz elementarz - rozkład m
rozklad-materialu-kl2-styczen, nasz elementarz - rozkład materiału kl. 1, nasz elementarz - rozkład
Ekonomika zajęcia kl. II semestr IV, studium rolnicze, Ekonomika, Ekonomika w agrobiznesie z kompa
rozkład materiału kl 2 sem I, Testy
Fizyka - dokumenty, Fizyki II, Tygodniowy rozkład materiału z Fizyki I i II

więcej podobnych podstron