metrologia - sprawozdanie - 03, SPRAWOZDANIA czyjeś

Pobierz dokument
metrologia.sprawozdanie.03.sprawozdania.doc
Rozmiar 256 KB

SPRAWOZDANIE DLA ĆW. NR 3

Laboratorium metrologii

Ćw nr: 1

Badanie mierników magnetoelektrycznych

Gomoła Piotr

Grzegorczyk Paweł

Janczarek Paweł

Data:

Grupa:

18.04.2007

ED 4.2

Podpis

prowadzącego

1. Sprawdzanie miliwoltomierza ME

 1. schemat układu

0x01 graphic

Rys 1

 1. tabele pomiarowe

Przy wzrastającym napięciu

dz.

10

20

30

40

50

60

70

75

Ux

V

8

16

24

32

40

48

56

60

Uw

V

8,30

16,52

24,61

32,74

40,95

49,39

57,37

61,32

V

0,30

0,52

0,61

0,74

0,95

1,39

1,37

1,32

γ

%

0,50

0,87

1,01

1,24

1,58

2,31

2,28

2,19

Tabela 1

Przy malejącym napięciu

dz.

10

20

30

40

50

60

70

Ux

V

8

16

24

32

40

48

56

Uw

V

8,18

16,39

24,51

32,74

40,90

49,07

57,16

V

0,18

0,39

0,51

0,74

0,90

1,07

1,16

γ

%

0,30

0,65

0,84

1,23

1,49

1,78

1,93

Tabela 2

 1. przykładowe obliczenia

Δ= Wx - Ww = |8 - 8,30| = 0,3

0x01 graphic

 1. wykresy

0x01 graphic

Wykres 1

 1. Sprawdzanie woltomierza ME

  1. schemat układu

0x01 graphic

Rys. 2

  1. tabele pomiarowe

Przy wzrastającym napięciu

dz.

10

20

30

40

50

60

70

75

Ux

V

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

2,8

3

Uw

V

0,39

0,80

1,25

1,60

1,99

2,40

2,79

2,91

V

0,01

0,00

0,05

0,00

0,01

0,00

0,01

0,09

γ

%

0,20

0,07

1,67

0,00

0,33

0,00

0,20

3,10

Tabela 3

Przy malejącym napięciu

dz.

10

20

30

40

50

60

70

75

Ux

V

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

2,8

3

Uw

V

0,40

0,80

1,20

1,59

2,00

2,39

2,79

2,91

V

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,01

0,01

0,09

γ

%

0,05

0,11

0,11

0,18

0,17

0,27

0,37

3,10

Tabela 4

  1. przykładowe obliczenia

Δ= Wx - Ww = |0,4 - 0,39| = 0,01

0x01 graphic

  1. wykresy

0x01 graphic

Wykres 2

3. Zamiana zakresu i sprawdzenie woltomierza z rozszerzonym zakresem (3 na 7 V)

 1. schemat pomiarowy

0x01 graphic

Rys. 3

 1. tabele pomiarowe

Ux [V]

Uw [V]

7

6,984

0,016

γ

0,23

Tabela 5

 1. przykładowe obliczenia

Rd=Rp*(m-1)=2000 Ω

Δ= Wx - Ww = |7 - 6,984| = 0,016

0x01 graphic

 1. wnioski

W porównaniu do miernika wzorcowego miernik badany nie zawsze mieści swoje wskazania w zakresie zdeklarowanej klasy. Większość powstałych błędów (właściwie ich wielkość) uzależniona jest od dokładności odczytu (duże znaczenie błędu odczytu). Z wyznaczonych wykresów wywnioskować można, iż mierniki magneto-elektryczne zachowują się nieco inaczej przy napięciu wzrastającym jak przy napięciu opadającym. Zmiana zakresu woltomierza z 3V na 7V przy użyciu rezystora dekadowego nie wniosła znaczącego błędu, w porównaniu do wskazania miernika wzorcowego miernik rozszerzany zachował swoją klasę (przynajmniej dla maksymalnego pomiary w rozszerzonym zakresie)


Pobierz dokument
metrologia.sprawozdanie.03.sprawozdania.doc
Rozmiar 256 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Z4 03, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 03, SPRAWOZDANIA czyjeś
Metrologia 13, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 03, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokół-03, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z3 03, SPRAWOZDANIA czyjeś
metrologia sprawozdanie 03
pomoc2cd(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera C, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zalety systemów SDH, SPRAWOZDANIA czyjeś
SPRAWOZDANIE NR 1, ZiIP, II Rok ZIP, Metrologia, Sprawozdanie nr 1
metrologia - błędy kształtu, ZiIP, II Rok ZIP, Metrologia, metrologia, Sprawozdania
Hartowanie i odpuszczanie, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 06, SPRAWOZDANIA czyjeś
z 1 7 a, SPRAWOZDANIA czyjeś
metrologia Sprawozdanie 2
metrologia Sprawozdanie 1
metrologia Sprawozdanie 5

więcej podobnych podstron