Wykład III cz I kotły, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady, wykłady

Pobierz dokument
wyklad.iii.cz.i.kotly.is.tokarzewski.27.06.2016.vi.doc
Rozmiar 553 KB

Wykład III cz.I Rusztowe kotły ciepłownicze

Podział kotłów w zależności od organizacji procesu spalania paliwa:

0x08 graphic
Podział kotłów ze względu na wartość ciśnienia roboczego: niskociśnieniowe ( do 4Mpa ) średniociśnieniowe ( od 4 do 8 MPa ) , wysokoprężne ( powyżej 8 Mpa ), na parametry nadkrytyczne ( powyżej 22,5 Mpa ). Ze względu na rodzaj czynnika : wodne i parowe.

Klasyfikacja kotłów energetycznych: a - kocioł walczakowy z naturalną cyrkulacja, b - k. walczakowy z wspomaganą cyrkulacją, c - kocioł przepływowy bez separatora pary, d -k. bezwalczakowy z separatorem pośrednim typu Benson, e - k. z dodatkowym obiegiem.

Ponadto kotły mają odprowadzenie z komory paleniskowej żużla w stanie stałym i ciekłym. Kotły można również podzielić ze względu na obieg czynnika roboczego na : kotły z walczakowe z naturalną cyrkulacją, wymuszoną cyrkulacją oraz kotły przepływowe. Na rysunku pokazano klasyfikację kotłów energetycznych.

W kotłach rusztowych współczynniki nadmiaru powietrza maleją wraz z wzrostem jego obciążenia: λ = 1,4 do 1,8. W paleniskach nieszczelnych λ= 2,0 do 3,0. Węgiel na rusztach mechanicznych można spalać o zawartości popiołu do 25% wilgoci do 15%. I wartości opałowe w granicach 21 -25 kJ/kg. Wyższe wartości opałowe powodują wzrost temperatury w komorze , wzrost emisji NOx oraz przepalanie rusztu. Zbyt mała wilgotność paliwa powoduje blokadę aerodymaniczną rusztu oraz niedopalanie się e lotnych węglowodorów.

Rozkład powierza pierwotnego w komorze spalania pokazano niżej;

0x01 graphic

Strefowy rozdział powietrza: a - regulacja strefowa; b- brak regulacji rozdziału

0x01 graphic

Instalacja rozdziału powietrza pierwotnego

0x08 graphic
Ilustracja kotła wodnego rusztowego- przepływowego typu WR 2,5

Szczelne ściany membranowe: w części ekranów opromieniowanych

0x08 graphic
Kocioł narzutnikowy WRp12

Kocioł narzutnikowy WRp12

0x08 graphic
Kocioł parowy OSR z obiegiem naturalnym

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Kocioł parowy , opromieniowany, rusztowy jednowalczakowy ,dwuciągowy

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Kocioł OR 35 - trójciągowy - parowy

spaliny

węgiel

Żużel i popiół

Ekrany opromieniowane

Podgrzewacz konwekcyjny

Koksik lotny

narzutnik

Podgrzewacz wstępny kondensatu

Podgrzewacz wody II stopnia

Podgrzewacz wody I stopnia

Przegrzewacz pary

Opromieniowana komora spalania

Kolejne podgrzewacze wody

parownik

Przegrzewacz pary

walczak

Powietrze wtórne


Pobierz dokument
wyklad.iii.cz.i.kotly.is.tokarzewski.27.06.2016.vi.doc
Rozmiar 553 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nieścior, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wyklad IV fluid, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Rysunek1, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wyklad Va Turbiny Gazowe, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródł
Wykład1c, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład 3C, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład Icz.2, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Vb Turbiny Gazowe materiały, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zr
Konflikt2, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Dylematy, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Rysunek2, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład VIa Turbiny Gazowe konstrukcje, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, W
Pogorzelski, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład 1B Definicje i pojęcia podstawowe, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła
Wyklad I NOx. czI, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykła
Wykład IX EJ, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Sciągi na egzamin, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Podstawy Automatyki Procesów, WYKŁAD
Automaty pytania (1), IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Podstawy Automatyki Procesów, WYK

więcej podobnych podstron