Badanie silnika indukcyjnego - l, Polibuda, IV semestr, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 05.Badanie 3-fazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego - część II

Pobierz dokument
badanie.silnika.indukcyjnego.l.polibuda.iv.doc
Rozmiar 301 KB

LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH

Wykonali:

Karol Woźniak

Przemysław Sałata

Zdrojewski Krzysztof

Temat: Badanie silnika indukcyjnego

Data wykonania:

13.03.96

Ocena:

1.Dane znamionowe silnika

2.Próba zwarcia

Zwarcie silnika występuje, gdy przy zasilaniu uzwojenia stojana napięciem znamionowym prędkość kątowa ω = 0, a uzwojenie wirnika jest zwarte. W takim stanie prąd ustalony pobierany przez silnik wynosi (2÷8)IN.

Próbę zwarcia wykonuje się przy zahamowanym wirniku i przy znamionowej częstotliwości napięcia stojana.

Pomiar prądu, momentu i start mocy w stanie zwarcia przeprowadza się przy wartości prądu bliskiej znamionowej lub jeśli to jest możliwe, przy napięciu bliskim znamionowemu.

Tabela pomiarów i obliczeń

U

IR

IS

IT

I1z

Pα

Pβ

P1z

Mrp

cosϕZ

Zz1

Rz1

Xz1

I1zn

Mrpn

[V]

[A]

[A]

[A]

[A]

[W]

[W]

[W]

[Nm]

-

[Ω]

[Ω]

[Ω]

[A]

[Nm]

176

10

10

10

10

-320

1400

1080

7.205

0,36

18

6,34

16,42

4,63

33,58

170

9.5

10

10

9,83

-320

1280

960

6.859

0,34

17

5,88

16,26

4,39

34,27

166

9

9.9

9.6

9,5

-260

1160

900

6.366

0,34

17

5,94

16,43

4,15

33,35

150

8

8.6

8.5

8,36

-220

940

720

5.033

0,34

18

6,10

16,87

3,3

32,30

136

7

7.5

7.3

7,26

-180

720

540

4.145

0,32

19

5,99

17,75

2,59

32,36

120

6

6.4

6.3

6,23

-140

540

400

3.059

0,31

19

5,97

18,31

1,96

30,64

102

5

5.4

5.3

5,23

-100

380

280

2.072

0,31

20

6,05

18,54

1,40

28,75

84

4

4.3

4.3

4,2

-60

240

180

1.579

0,30

20

6,00

19,08

0,95

32,31

64

3

3.3

3.4

3,23

-40

120

80

0.987

0,23

20

4,56

19,28

0,54

34,76

- średni prąd stojana:

I1 = ,

- moc pobrana:

P1z = Pα + Pβ,

- współczynnik mocy:

cosϕZ = ,

- impedancję zwarcia:

Zz1 = ,

- rezystancję zwarcia:

Rz1 = Zz1cosϕz

- reaktancja zwarcia:

Xz1 = Zz1sinϕz

- prąd zwarciowy (przy napięciu znamionowym):

Izn = I1z,

- moment rozruchowy (początkowy) przy napięciu znamionowym:

Mrpn = Mrp.

4.Badanie biegu jałowego.

Charakterystyka biegu jałowego jest to zależnośc mocy pobieranej i prądu od napięcia przy biegu jałowym.

Tabela pomiarów i wyników

U1

IU

IV

IW

I10

Pα

Pβ

P10

n

cosϕ0

Q10

[V]

[A]

[A]

[A]

[A]

[W]

[W]

[W]

obr/min

-

[VAr]

380

5.9

5.9

5.9

5,9

-1000

1240

240

1000

0,06

2237,9

370

5.5

5.5

5.7

5,57

-880

1160

280

1000

0,08

2055,8

360

5.2

5.3

5.4

5,3

-800

1040

240

1000

0,07

1903,0

340

4.5

4.6

4.7

4,6

-680

880

200

1000

0,08

1559,8

320

4

4.1

4.1

4,06

-560

720

160

1000

0,07

1295,8

280

3.2

3.2

3.3

3,23

-400

480

80

1000

0,05

903,2

240

2.5

2.5

2.6

2,53

-240

320

80

1000

0,08

533,6

200

2

2

2.1

2,06

-160

200

40

1000

0,06

411,35

160

1.5

1.6

1.6

1,56

-100

120

20

1000

0,05

249,3

- średni prąd stojana:

I10 = ,

- moc czynną pobraną:

P10 = Pα + Pβ,

- współczynnik mocy:

cosϕ0 = ,

- moc bierną:

Q10 = U1I10sinϕ0

5.Charakterystyki M=f(s)

Tabela pomiarów i wyników

Lp

I

M

n

s

-

[A]

[Nm]

[obr/min]

-

1

1.6

0

1000

0

2

1.9

2,18

950

0,05

3

3.4

4,90

900

0,1

4

4.6

6,18

850

0,15

5

5.8

6,76

757

0,243

6

6.4

6,47

700

0,3

7

7

5,98

600

0,4

8

7.5

5,29

500

0,5

9

7.8

4,70

400

0,6

10

8

4,21

300

0,7

11

8.1

3,92

200

0,8

12

8.2

3,82

100

0,9

6.Charakterystyka obciążenia n=f(M)

Tabela pomiarów

Lp.

M

IR

IS

IT

PR

PS

n

-

[Nm]

[A]

[A]

[A]

[W]

[W]

[ obr/min]

1

35,31

9.9

9.9

10

19

87.5

900

2

33,35

9.6

9.5

9.7

17.5

84.5

905

3

31,39

9.1

9.2

9.4

15

80.5

913

4

27,46

8.5

8.6

8.7

12

75

922

5

23,54

8

7.9

7.9

8

61.5

932

6

19,62

7.5

7.4

7.4

4

61.5

940

7

15,69

6.9

6.9

7

-2

54

952

8

10,79

6.3

6.3

6.4

-8

46.5

965

9

7,84

6.1

6.1

6.2

-12

42

973

10

5,88

6.1

6

6.1

-14.5

40

977

11

3,92

6

6

6

-17.5

37

984

12

0

5.9

5.9

6

23

32

1000

7. Praca prądnicowa

Tabela pomiarów

Lp.

Obroty

IR

IS

IT

PS

PR

Rodzaj pracy

[obr/min ]

[A]

[A]

[A]

[W]

[W]

1

950

6.9

7

7.1

0

2260

Silnikowa

2

1000

5.8

5.9

5.8

-840

1300

Stan jalowy

3

1030

6

6.1

6.1

-1360

1080

4

1060

7.5

7.5

7.5

-2240

400

Pradnicowa

5

1080

8.9

9

9

-2900

80

8.Prądnica czestotliwościowa

Tabela pomiarów

Lp.

U1

U2

f1

f2

Obroty

[V]

[V]

[Hz]

[Hz]

[ obr/min]

1

80

50

0

2

64

40.5

200

3

380

47

50

30.5

400

4

39

25

500

5

94

59.5

-200

6

110

69.5

-400

7

380

126

50

80

-600

8

142

90

-800

9

150

100

-1000

8.Parametry schematu zastępcze

Xr1 = X'r2 , X'r2 = X'r12

Xr1 ≈ =10.7Ω

E1 = U1f - I10(R1+jXr1) = 380 - 5.97(3+5.97(3+j10.7) = 362.1-j63.9

ΔPm = 231 W

ΔPfe = 1063 W

V

I'20 + Ife = =1.17 A

Iμ = = 5.8 A

Xμ = = 63.4 Ω

Rfe = = 1.04 Ω

9.Wnioski:

Ćwiczenie ukazało złożoność procesów występujących w maszynie indukcyjnej od stanu jałowego poprzez stan obciążenia do stanu zwarcia. Zostały wyjśnione również zagadnienia pracy maszyny indukcyjnej jako prądnicy i przetwornicy czestotliwości. Wykresy charakterystyk w pełni pokrywają się z wykresami i wynikami teoretycznymi. Pomiary do wykresu M=f(s) są jedynie częścią wykresu teoretycznego. Kształt wykresu jest prawidłowy i jego część po stronie ujemnych poślizgów jest praktycznie identyczna lecz odbita o 90 stopni. Z pewnoiścią można stwierdzić, że ćwiczenie zostało prawidłowo wykonane.


Pobierz dokument
badanie.silnika.indukcyjnego.l.polibuda.iv.doc
Rozmiar 301 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
11 Silnik indukcyjny pierścieniowy SUHf, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
11 Silnik indukcyjny pierścieniowy SUHf, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie 3-fazowego silnika klatkowego, Polibuda, IV semestr, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratori
Badanie 3-fazowego silnika komutatorowego typu Schrage - f, Polibuda, IV semestr, SEM IV, Maszyny El
3-fazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elek
silnik obcowzbudnym, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 09.Ba
Badanie przebiegu czasowego e, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Badanie transformatora trójfazowego - z, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie transformatora trójfazowego - i, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie przebiegu czasowego a, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
moje synchro wisni, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 08.Bad
Badanie przebiegu czasowego b, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Badanie przebiegu czasowego d, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Maciek, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 04.Badanie prądu s
Badanie transformatora trójfazowego - a, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie maszyny synchronicznej e, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Labora
Transformator jednofazowy, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium,

więcej podobnych podstron