Badanie transformatora trójfazowego - a, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 02.Badanie transformatora 3-fazowego

Pobierz dokument
badanie.transformatora.trojfazowego.a.szkola.doc
Rozmiar 1.14 MB

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Instytut Elektrotechniki Przemysłowej

Zakład Maszyn Elektrycznych

Laboratorium Maszyn Elektrycznych

Ćwiczenie nr: 1

Temat: Badanie transformatora trójfazowego.

Rok akademicki: 1997/98

Wydział: Elektryczny

Studia: Dzienne

Semestr: VI

Specjalność: MSS

Tomasz Grzegorzek

Andrzej Pulikowski

Sebastian Rabcewicz

Sebastian Ślęzak

Jacek Zbierski

Data wykonania ćwiczenia:

30.03.98

Data oddania sprawozdania:

06.04.98

Ocena:

Uwagi:

  1. Wstęp.

Celem przeprowadzenia niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami wykonania próby biegu jałowego i stanu zwarcia transformatora oraz określenie rzeczywistych wartości parametrów charakteryzujących transformator trójfazowy, wyznaczenie wartości elementów schematu zastępczego. Do wyznaczenia wymienionych parametrów i ich porównania z danymi podanymi przez producenta na tabliczce znamionowej, niezbędne jest właściwe przeprowadzenie następujących prób:

Badanie izolacji i wyznaczenie współczynnika absorpcji;

Pomiar rezystancji uzwojeń;

Pomiar przekładni napięciowej transformatora;

Próba stanu jałowego - wyznaczenie charakterystyk: I1, Im, IFe,= f(U1);

Próba zwarcia - wyznaczenie charakterystyki I1Z, P1Z, cosjZ = f(U1), wyznaczenie napięcia zwarcia i składowych UX, UR, oraz impedancji zwarciowej;

Narysować schemat zastępczy transformatora z podaniem wartości obliczonych elementów;

Na podstawie schematu zastępczego wykreślić w skali wykres wskazowy dla I2 i cosj podanych przez prowadzącego;

Wyznaczyć spadek napięcia transformatora przy obciążeniu znamionowym i cosj podanym.

  1. Dane znamionowe badanej maszyny.

Dane znamionowe badanego transformatora trójfazowego typu T40P 5026:

U1n = 6 [kV]

U2n = 400 [V]

ϑn = 6/0,4 [kV/kV]

Sn = 50 [kV⋅A]

UZn% = 3,75 %

fn = 50 [Hz]

I1n = 4,81 [A]

I2n = 72,3 [A]

Układ połączeń Dy - tzn. uzwojenie pierwotne połączone jest w trójkąt, wtórne w gwiazdę.

  1. Badanie izolacji i wyznaczenie współczynnika absorpcji.

Podstawową próbą stanu izolacji, jaką należy wykonać podczas przyjmowania transformatora do eksploatacji oraz podczas jego przeglądów, jest pomiar stanu izolacji. Podczas tego pomiaru obserwuje się zmianę izolacji w czasie. Stosunek rezystancji po 60 sek (R60) do rezystancji po 15 sek (R15) nazywa się wskaźnikiem absorpcji. Wskaźnik ten pozwala ocenić stan zawilgocenia izolacji, im jest on mniejszy, tym izolacja jest bardziej zawilgocona.

  1. Pomiaru rezystancji izolacji uzwojeń dokonaliśmy za pomocą induktorem (megaomierzem), a wyniki pomiarów zapisałem w tabeli III-1.