BIBLIA, BIBLIA

Pobierz dokument
biblia.biblia.doc
Rozmiar 99 KB

BIBLIA

 1. Hebrajski - Żydzi z Palestyny

 2. Grecki - Żydzi żyjący poza Palestyną w tzw. diasporach

 3. Aramejski - język, w którym mówił Chrystus

W Starym Testamencie przymierze między Bogiem, Noem, Abrahamem, Dawidem i Mojżeszem. Nowy Testament dopełnia przymierze życiem i działalnością Chrystusa

 1. Najstarsze to Septuaginta - sporządzone w 70 dni przez 70 tłumaczy z Hebrajskiego na Grekę.

 2. Wulgata IV w.p.n.e. - sporządzone przez św. Hieronima z Hebrajskiego na Łacinę. Nazwa oznacza z łacińskiego pospolity, powszechny. Kościół Katolicki posługuje się tym tłumaczeniem.

 3. Pierwsze tłumaczenie Biblii na Polski z 1599r. autor Jan Wujek

 4. Biblia Tysiąclecia 1965r.

 1. Utwór ma sens dosłowny i przenośny (alegoryczny)

 2. Forma i treść banalna, prosta a jednocześnie zmuszająca do przemyśleń

 3. Często zawiera prawdę, maksymę, która staje się przysłowiem

 4. Bohaterem jest przeciętny, zwykły człowiek

 5. Oszczędność słów i trafność określeń

 1. Błagalne - najliczniejsza grupa, naród wybrany błaga Boga o łaski i opiekę

 2. Dziękczynne - stanowią podziękowanie

 3. Pochwalne - tworzone na okoliczności różnych świąt (np. moment wyjścia z Egiptu)

 4. Królewskie - na cześć króla, uświetnienie np. małżeństwa lub koronacji

 5. Syjońskie - powstały na okoliczność przeniesienia Arki Przymierza oraz powstania nowej świątyni

Inne psalmy miały charakter mądrościowy, modlitewny czy też patriotyczno-religijny