pytania na farmakologie

Pobierz dokument
pytania.na.farmakologie.doc
Rozmiar 76 KB

Nadmierne pobudzenie neuronów dopaminergicznych w strukturach układu limbicznego może być odpowiedzialne za objawy:

 1. Wytwórcze

 2. Pozytywne

 3. Negatywne

 4. Osiowe

 5. Odp. A i B poprawna

Zasadniczy mechanizm działania neuroleptyków wiąże się z blokowaniem neuronów:

 1. dopaminergicznych

 2. muskarynowych

 3. nikotynowych

 4. alfa1-adrenergicznych

Działaniem aktywizującym nie charakteryzuje się:

 1. Lewomepromazyna

 2. Flufenazyna

 3. Tioproperazyna

 4. Flupentiksol

Mechanizm działania trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych polega na hamowaniu wychwytu neurolalnego:

 1. Noradrenaliny

 2. Serotoniny

 3. Acetylocholiny

 4. Odp . A i B poprawna

Inhibitory MAO III generacji (moklobemid, toloksaton) są lekami:

 1. selektywnie odwracalnymi

 2. nie selektywnie odwracalnymi

 3. selektywne nieodwracalnymi

 4. nie selektywnie nieodwracalnymi

Wskaż zdanie fałszywe o lewomepromazynie :

 1. działa uspokajająco

 2. działa aktywizująco

 3. działa przeciwbólowo

 4. działa przeciwdepresyjnie

Wskaż, które leki mają działanie aktywizujące

 1. flupentiksol

 2. haloperidol

 3. flufenazyna

 4. chloropromazyna

 1. 1,3

 2. 1,2,3,4

 3. 1,2,3

 4. 4

Działanie przeciwbólowe ma

 1. lewomepromazyna

 2. chloropromazyna

 3. tioproperazyna

 4. promazyna

Działanie niepożądane stosowania klozapiny to;

 1. leukopenia

 2. zwiększenie ryzyka napadów padaczkowych

 3. ślinotok

 4. ortostatyczny spadek ciśnienia tętniczego

 5. zwiększenie masy ciała

 1. 1,2,3,4,5

 2. 1,2

 3. 1,2,4,5

 4. 5

Działanie depresyjne posiadają;

 1. tiorydazyan

 2. lewomepromazayna

 3. flupentiksol

 4. klopentiksol

 1. 1,2,3,4

 2. Żaden

 3. 1,2

 4. 1

Neuroleptyki atypowe:

 1. działają na objawy pozytywne

 2. działają na objawy negatywne

 3. zajmują większą pulę receptorów D2 w mózgu niż neuroleptyki klasyczne

 4. prawidłowe A, B

 5. prawidłowe A, B i C

Neuroleptyki klasyczne:

 1. mogą podwyższać próg drgawkowy

 2. znoszą objawy negatywne w schizofrenii

 3. znoszą objawy pozytywne i negatywne w schizofrenii

 4. reprezentuje chlorpromazyna

 5. prawidłowe A i D

Neuroleptyki wykazują działanie:

  1. przeciwpsychotyczne

  2. hipotermiczne

  3. hipertermiczne

  4. przeciwbólowe

  5. przeciwdrgawkowe

  6. drgawkotwórcze

 1. 1, 2, 6

 2. 1, 2, 4, 6

 3. 1, 3, 4, 5

 4. 1, 3, 6

 5. 1, 2, 4, 5

Wskaż fałszywe stwierdzenie:

 1. amitryptylina należy do TLPD

 2. fluoksetyna należy do selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny

 3. TLPD przenikają przez łożysko i mogą być szkodliwe dla płodu

 4. moklobemid hamuje MAO-A w sposób nieodwracalny

 5. bupropion jest inhibitorem wychwytu noradrenaliny i dopaminy

Wskaż prawdziwe stwierdzenie:

 1. jaskra jest przeciwwskazaniem do zastosowania TLPD

 2. TLPD wykazują szerokie „okno terapeutyczne”

 3. SSRI cechuje brak właściwości hamowania wychwytu zwrotnego noradrenaliny i działań receptorowych

 4. A, B, C

 5. A, C

Wskaż zdanie fałszywe dotyczące leków przeciwdepresyjnych:

 1. Działanie kliniczne występuje dopiero po 2-3 tygodniach ich stosowania

 2. Trójpierścieniowe leki przenikają przez łożysko i mogą być szkodliwe dla płodu, dlatego należy unikać ich stosowania w I trymestrze ciąży

 3. Do selektywnych inhibitorów wychwytu 5-HT należy fluoksetyna (Prozac)

 4. SSRI są wskazane w stanach depresyjnych z przeciwwskazaniami do leczenia TLPD

 5. Żadne z powyższych

Podstawowym mechanizmem działania leków przeciwdepresyjnych jest:

 1. Nasilenie przekaźnictwa w układzie dopaminergicznym i serotoninergicznym

 2. Nasilenie przekaźnictwa w układzie adrenergicznym i serotoninergicznym

 3. Blokowanie przekaźnictwa w układzie dopaminergicznym i serotoninergicznym

 4. Blokowanie przekaźnictwa w układzie adrenergicznym i serotoninergicznym

 5. Żadne z powyższych

Działania niepożądane neuroleptyków związane z blokowaniem receptorów alfa1, H1, M1 to:

 1. Suchość śluzówek w jamie ustnej

 2. Odruchowa tachykardia

 3. Biegunka

 4. Odruchowa bradykardia

 5. Hipotonia ortostatyczna

 6. Zaparcia

Prawdziwe to:

 1. 1, 2, 5, 6

 2. 1, 3, 4, 5

 3. 2, 4, 5, 6

 4. 1, 2, 4, 5

 5. 2, 3, 5, 6

Wskaż leki przeciwdepresyjne:

 1. Wenlafaksyna

 2. Klo zapina

 3. Maprotylina

 4. Petydyna

 5. Fluoksetyna

 6. Flufenazyna

 7. Haloperidol

 8. Pantazocyna

Prawdziwe to:

 1. 1, 6, 7

 2. 2, 3, 8

 3. 1, 4, 5

 4. 1, 3, 5

 5. 5, 6, 7

Klonazepam należy do pochodnych:

 1. Kwasu bursztynowego

 2. Benzodiazepiny

 3. Kwasu walproinowego

 4. Hydantoiny

 5. Iminostylbenu

Wskaż błędne stwierdzenie, neuroleptyki mają działanie :

 1. Przeciwbólowe

 2. Hipotermiczne

 3. Przeciwwymiotne

 4. Przeciwdrgawkowe

 5. Nasilają wydzielanie prolaktyny

Spłycenie afektywne, bezwolność, brak spontaniczności, anhedonia, występujące w schizofrenii należą do objawów:

 1. Pozytywnych

 2. Negatywnych

 3. Kognitywnych

 4. Dotyczących nastroju

 5. A+D

Wskaż fałszywy wpływ leków przeciwpsychotycznych związany z blokadą receptora H1

 1. Sedacja

 2. Działanie przeciwalergiczne

 3. Spadek łaknienia

 4. Hipotonia ortostatyczna

 5. Wszystkie powyższe

Do nieselektywnych inhibitorów wychwytu monoamin NA, 5-HT, DA , nie należy

 1. Amitryptylina

 2. Amoksapina

 3. Dezipramina

 4. Moklobemid

 5. Milancipran

Działaniem uspokajającym charakteryzuje się:

 1. Tioproperazyna

 2. Trifluoperazyna

 3. Chlorprotiksen

 4. Klopentiksol

 5. Wszystkie powyższe

Neuroleptyki atypowe:

 1. ich przedstawicielem jest molindon

 2. mają mocniejsze powinowactwo do receptorów D2 niż „klasyczne” neuroleptyki

 3. zajmują znacznie mniejszą pulę receptorów niż neuroleptyki „klasyczne”

 4. mogą powodować RZS

Neuroleptyki nasilają wydzielanie:

 1. prolaktyny

 2. gonadotropiny

 3. hormonu wzrostu

 4. ACTH

Do objawów niepożądanych SSRI należą:

 1. wymioty

 2. zaburzenia snu

 3. drżenia mięśniowe

 4. zespół serotoninergiczny

 5. wszystkie powyższe

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne powodują zahamowanie działania:

 1. kardiotoskycznego neuroleptyków

 2. hipotensyjnego klonidyny

 3. uspokajającego leków nasennych

 4. toksyczności leków przeciwzakrzepowych

Klasyczne neuroleptyki:
a. działają z taką samą siła na objawy pozytywne i negatywne
b. działają silniej na objawy pozytywne
c. działają silniej na objawy negatywne
d. nie mają wpływu na objawy pozytywne i negatywne

Typowy neuroleptyk znajdzie zastosowanie wobec objawu:
a. spłycenia afektywnego
b. braku spontaniczności
c. katatonii
d. anhedonii


Pobierz dokument
pytania.na.farmakologie.doc
Rozmiar 76 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Farma -pytania na egzamin, Farmakologia 3 rok
Pytania z Farmakologii Klinicznej (2), Biotechnologia Medyczna, Pytania na licencjat LOL
Farmakologia - pytania na pierwsze kolokwium, Farmakologia
Farma -pytania na egzamin, Farmakologia 3 rok
Medycyna Katastrof pytania na egzamin (opracowane)
pytania na kolos z klinicznej, psychiatria i psychologia kliniczna
Długi pytania na egzamin, PWTRANSPORT, semIII, Elektrotechnika II
pytania na egzam, MiBM, semestr II, MzOC, Inne
10, wojtek studia, Automatyka, studia 2010, obrona inz, Pytania na obrone, brak tematu , dyplomowka
Pytania na egazmin, studia Pedagogika Resocjalizacja lic, Działalność pożytku publicznego
Pytania na kolokwium eksploatacja, PWr Energetyka, VII semestr, Eksploatacja Świetochowski
zoologia pytania na egzamin, Leśnictwo, zoologia
pytania na gospodarkę, szkoła

więcej podobnych podstron