matma zad, Z10, Zadania z matematyki dla studentów I - go roku studiów stacjonarnych

Pobierz dokument
matma.zad.z10.zadania.z.matematyki.dla.doc
Rozmiar 46 KB

Zadania z matematyki dla studentów I - go roku studiów stacjonarnych

Zestaw 10

Diagonalna postać macierzy przekształcenia liniowego

1.

Wykaż, że każda macierz skośno-symetryczna stopnia trzeciego ma tylko jedną wartość własną.

2.

Znajdź wielomiany charakterystyczne macierzy:

A = 0x01 graphic
, B = 0x01 graphic
, C = 0x01 graphic
, 0x01 graphic
.

3.

Znajdź wartości własne macierzy A, 0x01 graphic
i 0x01 graphic
dla

A = 0x01 graphic
.

4.

Wykaż, że jeżeli 0x01 graphic
jest wartością własną macierzy A, to 0x01 graphic
jest wartością własną macierzy 0x01 graphic
.

5.

Znajdź wartości własne i wektory własne macierzy przekształceń liniowych:

A = 0x01 graphic
, B = 0x01 graphic
, C = 0x01 graphic
.

Zapisz macierze przekształceń w postaci diagonalnej.

6.

Znajdź bazę, w której macierz przekształcenia liniowego A przyjmie postać diagonalną 0x01 graphic
. Sprawdź, czy zachodzi związek 0x01 graphic
.

A = 0x01 graphic
, 0x01 graphic
.

7.

Wykaż, że wartość wyznacznika macierzy przekształcenia liniowego nie zależy od wy-

boru bazy, w której zapisano to przekształcenie.

8.

Macierz A = 0x01 graphic
ma n wartości własnych 0x01 graphic
. Wykaż, że

detA = 0x01 graphic
.


Pobierz dokument
matma.zad.z10.zadania.z.matematyki.dla.doc
Rozmiar 46 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
matma zad, Z3, Zadania z matematyki dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych
matma zad, Z11, Zadania z matematyki dla studentów I - go roku studiów stacjonarnych
matma zad, Z4, Zadania z matematyki dla studentów 1-go roku studiów stacjonarnych
matma zad, Z17, Zadania z matematyki dla studentów 1 - go roku
matma zad, Z12, Zadania z matematyki dla studentów 1 - go roku
matma zad, Z7(2), Zadania z matematyki dla studentów 1- go roku
matma zad, Z5, Zadania dla studentów 1-go roku
matma zad, Z7J, ZADANIA Z MATEMATYKI
matma zad, Z7J, ZADANIA Z MATEMATYKI
Zad MECH-IZR ESO II, Przykładowe zadania przygotowawcze dla studentów Wydziału Mechanicznego
Zadania i odpowiedzi, Zad.MST-09, Matematyka dla MSB
Zadania i odpowiedzi, Zad.MST-05, Zadania z MATEMATYKI dla pierwszego roku
Zadania z matematyki dla 3 roku dziennych, Uczelnia
Zadanie-podatki-dla studentów 2010, Ogrodnictwo, Semestr V, Ekonomika, Ekonomika z chomika ;)
jajo matematyczne, karty pracy dla klas I-III, zadania matematyczne dla kl.1

więcej podobnych podstron