Język jako narzedzie komunikacji wykł 9 04.12.07

Pobierz dokument
jezyk.jako.narzedzie.komunikacji.wykl.9.04.12.07.doc
Rozmiar 43 KB

04.12.2007

Wykład 9

Typologia języków - nie interesuje nas pokrewieństwo gramatyczne. Zajmujemy się tylko podobieństwem między danymi językami w bardzo wąskim ujęciu. Chodzi o wyłapanie szczegółowych podobieństw w oderwaniu od reszty kryteriów

Język jest tworem o strukturze piętrowej. Dzieli się na leksykę (słownictwo) i gramatykę. Owa gramatyka jest piętrowa i dzieli się na wiele podsystemów


Pobierz dokument
jezyk.jako.narzedzie.komunikacji.wykl.9.04.12.07.doc
Rozmiar 43 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Język jako narzedzie komunikacji wykł 9 12 07(1)
Język jako narzedzie komunikacji wykł 1 10 07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 50 10 07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 6 11 07(1)
Język jako narzedzie komunikacji wykł 6 13.11.07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 7 20.11.07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 2 10 07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 2 09.10.07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 5 30.10.07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 3 10 07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 10 11.12.07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 12 07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 12 07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 7 11 07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 8' 11 07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 4# 10 07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 01 08
Język jako narzędzie komunikacji I 2
Referat jezyk jako narzedzie KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

więcej podobnych podstron