Laboratorium Instalacji I Oświetlenia, Zapoznanie i praca z programem OBL, POLITECHNIKA LUBELSKA

Pobierz dokument
laboratorium.instalacji.i.oswietlenia.doc
Rozmiar 72 KB

POLITECHNIKA LUBELSKA

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

LABORATORIUM INSTALACJI I OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO

Temat: Zapoznanie i praca z programem OBL

Wykonali: Data wyk. ćwicz.

Jędruchniewicz Grzegorz 12.03.1999

Kania Adam

Klimek Jarosław

Celem wykonywanego ćwiczenia było zapoznanie się i praca z polskim programem OBL.

Schemat zadanej linii.

0x08 graphic

Przyjęliśmy że jest to sieć wiejska o układzie pracy TNCS. Dobraliśmy bezpieczniki - u nas są to bezpieczniki o charakterystyce Bi - Wts o różnych czasach wyłączenia - B1 - 5 s

B2 - 0.4 s

B3 - 0.4 s B4 - 0.2 s

W programie istnieje możliwość policzenia spadków napięć, sprawdzenie wybranych elementów jak i wszystkich równocześnie pod względem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Możemy tez dla układu pracy sieci TT wyliczyć rezystancję uziomów.

Wyznaczenie spadków napięć.

Linia

Mat.

Przekrój

Długość

Odbiór mocy

Współ. jednoczesności

Moc obl.

cos

ΔU%

Iobl

-

-

mm2

m

kW

-

kW

-

-

A

LNN1

Al

50

300

30

0,7

28

0,95

4,07

44,78

LNN2

Al

35

200

0

-

8

0,95

1,05

12,79

LNN3

Al

25

100

5

0,8

8

0,95

0,71

12,79

LNN4

Al

25

20

5

1

5

0,95

0,09

8

Σ

5,92

Na podstawie powyższej tabeli - konkretnie wartości prądu obliczonej przez program dobieramy wartości prądów znamionowych wkładek topikowych bezpieczników:

Następnym krokiem współpracy z programem było sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Jako punkt zwarcia przyjęliśmy punkt 4 ze schematu.

Ochrona od porażeń - zestawienie dla wszystkich elementów.

Linia

Impedancja

Oznaczenie

bezpiecznika

Prąd zapewniający

samoczynne wył.

Prąd zwarciowy

Zs ∗ Ia

-

Ω

-

A

A

V

LNN1

0,555

B1

170

396,1

94,4

LNN2

1,001

B2

75

219,69

75,1

LNN3

1,301

B3

75

169,06

97,6

LNN4

1,362

B4

52

161,58

70,8

We wszystkich przypadkach nierówność U0 ≥ Zs ∗ Ia jest spełniona więc ochrona jest skuteczna.

Sprawdziliśmy też ta ochronę dla wybranego pojedynczego elementu ( punkt 4 - schemat).

Zs = 1,3616 Ω Ia` = 52 A U0 = 220 V Izw = 161,15 A Zs ∗ Ia ≤ U0

Zs ∗ Ia ≤ U0 ⇒ 66,355 V ≤ 220 V - ochrona jest skuteczna

Następnym naszym krokiem było sprawdzenie wybiórczości zabezpieczeń.

Wybiórczość

Izw obl

B1-B2

TAK

40 - 88

220

B2-B3

NIE

40 - 88

169

B3-B4

TAK

28 - 52

162

Dla tej samej linii ale w układzie TT i dla Ul = 25 V wyliczyliśmy rezystancję uziomu:

LNN1 Ra ≤ 0,147 Ω

LNN2 Ra ≤ 0,333 Ω

LNN3 Ra ≤ 0,333 Ω

LNN4 Ra ≤ 0,481 Ω

WNIOSKI:

Program OBL jest przyjemnym we współpracy programem, prosty w obsłudze posiada bogate biblioteki danych.

Jest to program polski - jest to też wg mnie jego zaleta, ponieważ, odwzorowuje nasze realia sprzętowe i znormalizowane wartości znamionowe używanych elementów.

Przy pomocy programu możemy zamodelować różne układy pracy sieci, dobrać odpowiednie zabezpieczenia ( program podaje nam wartości możliwe do użycia) oraz sprawdzić działanie dobranych zabezpieczeń. Łatwe jest też wprowadzanie ewentualnych poprawek. W naszym ćwiczeniu wrysowaliśmy zadany układ, dobraliśmy bezpieczniki, policzyliśmy spadki napięć, sprawdziliśmy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Warunki sprzętowe (częste zawieszanie komputera) i brak czasu spowodowały, że te zwarcia i obliczenia zostały przeprowadzone tylko dla jednego punktu.

0x01 graphic


Pobierz dokument
laboratorium.instalacji.i.oswietlenia.doc
Rozmiar 72 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Laboratorium Instalacji I Oświetlenia, Pomiary natężenia oświetlenia i luminancji v2, Celem ćwiczeni
Laboratorium Instalacji I Oświetlenia, Badanie selenowego ogniwa fotoelektrycznego v3, Politechnika
LABORATORIUM INSTALACJI I OsWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO, Politechnika Lubelska, Studia, Semestr 6, sem V
Laboratorium Instalacji I Oświetlenia, Badanie selenowego ogniwa fotoelektrycznego v5, POLITECHNIKA
Laboratorium Instalacji I Oświetlenia, Badanie selenowego ogniwa fotoelektrycznego v4, POLITECHNIKA
Laboratorium Instalacji I Oświetlenia, Badanie bezpieczników instalacyjnych oraz wyłączników, POLITE
Laboratorium Instalacji I Oświetlenia, Badanie lamp, Laboratorium oświetlenia i instalacji elektrycz
Badanie selenowego ogniwa fotoelektrycznego v2, Laboratorium Instalacji I Oświetlenia
Podstawy elektroniki - informatyka - program - gablota, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, sem V
Programowanie Niskopoziomowe 3, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Laboratorium urządzeń elektrycznych, Badanie podstawowych właściwości łuku, Politechnika Lubelska
Laboratorium z Architektury systemów komputerowych, Budowa monitorów alfanumerycznych, Politechnika
Laboratorium budowy urządzeń mikrokomputerowych, Uruchamianie komputera IBM, POLITECHNIKA LUBELSKA
Laboratorium urządzeń i procesów, Zasada modelowania elektrycznego v2, POLITECHNIKA LUBELSKA
praca z finansów kopia, Politechnika Lubelska, Studia, Studia
el.cw13 - Oświetlenie elektryczne, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, Sprawozdanka, ELEKTROTECH
Laboratorium instalacji elektrycznych, INST5A, Politechnika Lubelska

więcej podobnych podstron