Nowy folder (3), 3adII-26.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego

Pobierz dokument
nowy.folder.3.3adii.26.09.scenariusz.lekcji.doc
Rozmiar 54 KB

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego

(Praktyka studencka w gimnazjum SPSK w Częstochowie)

Prowadzący: Tomasz Barański

Kierunek i rok studiów: Wychowanie Fizyczne,

II rok - studia stacjonarne

CELE LEKCJI :

- Umiejętności : Uczeń potrafi umiejętnie poruszać się po określonej przestrzeni w czasie gier z przyborem. Uczeń potrafi panować nad piłką.

- Sprawność motoryczna : Uczeń rozwija wytrzymałość oraz siłę mięśni.

- Wiadomości : Uczeń zna podstawowe zasady gry w piłkę nożną.

- Postawy i Motywacje : Uczeń jest zmotywowany do udziału w zajęciach, zwraca uwagę na bezpieczeństwo swoje i innych.

Data: 26.09.2011

Środki dydaktyczne: piłki nożne, 3 obręcz, 6 sztuk stojaków

Liczba uczniów: 14

Klasa: 3ad dziewczęta

Miejsce: Sala gimnastyczna

Tok lekcji

Treści lekcji

Realizacja celów

Uwagi organizacyjno- metodyczne

I. Część wstępna

(10' - 15')

1. Zorganizowanie grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć.

2. Poinformowanie uczniów o celach lekcji, wzbudzenie motywacji do ćwiczeń.

3. Rozgrzewka.

a) bieżna

b) kształtująca

1.Zbiórka.

2.Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć.

3.Podanie tematu lekcji.

4. Zwrócenie uwagi na rolę prowadzonych gier i zabaw ruchowych.

Zabawa ożywiająca:

„Berek z piłką” - dwóch uczniów wyznaczonych przez nauczyciela goni trzymając piłkę w rękach, reszta uczniów ucieka. Zmiana goniącego następuje po dotknięciu piłką uciekającego przez goniącego.

 • w truchcie krążenia RR w przód i w tył

 • naprzemianstronne krążenia RR w przód i w tył

 • przeplatanka

 • skip A

 • krok odstawno -dostawny

 • skip C

 • na dźwięk gwizdka przysiad i wyskok w górę

 • w biegu prowadzenie piłki nogą blisko siebie

 • w biegu podrzucenie piłką z chwytem nad głową oburącz

 • marsz dookoła sali z piłką: krążenia piłką wokół T

 • w miejscu krążenia piłki między nogami - ósemka,

 • krążenia głową,

 • krążenia biodrami,

 • skłony do NP i NL,

 • przysiady,

 • w miejscu odbicie piłki o podłoże, chwyt jej w wyskoku,

 • siad prosty- krążenia piłki dookoła siebie ,

 • siad prosty- przejście do siadu równoważnego z przetoczeniem piłki pod nogami,

 • leżenie przodem- skłon T w tył i przetoczenie piłki pod klatką piersiową leżenie przerzutne z piłką trzymaną między NN.

PiM 1

Dwuszereg

III. Część końcowa

(3' - 5')

5. Uspokojenie organizmu.

6. Czynności organizacyjno - porządkowe. Podsumowanie lekcji.

7. Nastawienie uczniów do aktywności ruchowej w czasie wolnym.

Zabawa uspokajająca:

 1. „Traf w pachołek”

Ćwiczący z piłkami ustawieni w rzędzie, pierwszy w odległości około 5 m od pachołków; każdy ma 3 próby, aby trafić w dowolny pachołek ( trafiać można tylko poprzez uderzenie piłki dowolną częścią stopy)

 1. Marsz po obwodzie koła: unoszenie rąk w gorę - wdech nosem, opuszczenie rąk- wydech ustami.

1. Zebranie przyborów i sprzętu.

2. Zbiórka.

3. Omówienie lekcji. Wskazanie najczęstszych błędów i najlepiej ćwiczących.

4. Wdrażanie uczniów do aktywności poza zajęciami.

P i M


Pobierz dokument
nowy.folder.3.3adii.26.09.scenariusz.lekcji.doc
Rozmiar 54 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nowy folder (3), 3adII-19.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2d-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2dII-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), SKS-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2cII-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2dII-29.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3bc-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2a-23.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2d-12.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 1cd-23.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3ad-12.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2aII-27.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2c-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2a-2c-20.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2a-2c-27.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 1cd-1ab-12.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 1 (wrzesień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (kwiecień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA

więcej podobnych podstron